(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 79. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Právě jsem vás všechny odhlásil, a aby byla zaznamenána naše účast, tak vás prosím o přihlášení vašimi identifikačními kartami, případně o oznámení, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a ani nejsou omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nyní vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Nejprve navrhujeme zařadit do schváleného pořadu schůze nový bod a zařadit jej pevně na dnes, to jest úterý 26. 1., jako první bod.

Dále volební body - bod 385, 386 a 387 schváleného pořadu - zařadit pevně na středu 27. 1. ve 12.45.

Body, které byly již pevně zařazeny na čtvrtek 28. 1. po písemných interpelacích, to jest body 328, 329 a 330, tisky 760, 9151034, přeřadit pevně na středu 27. 1. na 14.30.

Za čtvrté, za tyto body zařadit jako čtvrtý bod ve středu 27. 1. ve 14.30 bod 489 schváleného pořadu, což je Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu Antivirus A a B a o kontrolách, které spustil Úřad práce. To jsou za mne všechny informace z grémia.

Ještě se omlouvám, že jsme vynechal, že se ten nový bod, který máme zařadit, nazývá Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Nyní, než dám slovo dalším zájemcům o změnu pořadu schůze, jsem byl požádán panem poslancem Milanem Hniličkou, abych mu umožnil vystoupení. Já vás všechny poprosím o klid v sále. Já vám děkuji. Prosím, zaujměte už svá místa, je-li to možné. Pane poslanče, máte slovo. Ještě jednou prosím o klid.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl především omluvit za to, že jsem o víkendu porušil vládní opatření. Myslím si, že je namístě, abych přijal trest za to, že jsem tak učinil. Nicméně jsem vám to chtěl oznámit osobně především proto, že bych vám chtěl tady na místě poděkovat za to, že důvod, proč jsem šel do Poslanecké sněmovny, byl, abychom podpořili sport v České republice, a díky této Sněmovně a projednávání této Sněmovny vznikla instituce pro sport, která tady doposud nebyla. Jednání ohledně toho zákona byla určitě bouřlivá, nicméně zavnímal jsem, že vždy velmi férová, ať už ze strany politiků opozičních, nebo koaličních, a jednali jste se mnou s respektem, čehož si velmi vážím. I to mě zavazuje k tomu, abych dnes učinil to rozhodnutí a vyvodil důsledky ze svého chování, které jsem o víkendu v podstatě porušil, a tímto rezignuji na svůj post poslaneckého mandátu.

Přeji všem, aby ve zdraví dokončili tento mandát. Velmi mě to mrzí. Omlouvám se a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí, nicméně mě to mrzí. Jsem jenom člověk, udělal jsem chybu. Nebyla to moje první chyba, určitě to nebude ani moje poslední chyba, nicméně jsem považoval za správné, abych vám to sdělil osobně a tímto rezignoval. Děkuji. Mějte se. (Potlesk poslanců napříč sálem. Někteří poslanci povstali.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu poslanci. A nyní přistoupíme k jednotlivým návrhům. Nejprve s přednostním právem pan místopředseda Petr Fiala.

S náhradní kartou č. 15 hlasuje pan poslanec Radim Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já chci požádat Poslaneckou sněmovnu o zařazení nového bodu a poté taky o pevné zařazení tohoto bodu. Ten bod se jmenuje Usnesení Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného a myslím, že bychom ho mohli projednat velmi rychle a velmi stručně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším a prosím o klid v sále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Základním cílem zařazení tohoto nového bodu je přijetí usnesení, s jehož textem vás seznámím už teď a mělo by znít takto: "Poslanecká sněmovna odsuzuje násilí ze strany bezpečnostních orgánů Ruska proti pokojně demonstrujícím občanům a vyzývá českou vládu, aby se diplomatickou cestou zasadila o co nejrychlejší propuštění Alexeje Navalného z vazby." Tolik navrhované usnesení.

Velmi krátké zdůvodnění. Když před rokem 1989 docházelo k represi mocenského aparátu proti občanům v Československu, tak se nám často dostávalo podpory ze zahraničí, podpory, která byla velmi důležitá, protože pro lidi, kteří jsou pronásledováni autoritativním režimem, je důležité, aby se o jejich případu mluvilo, aby svobodný svět nemlčel, aby dal jasně najevo, že jim jejich osud, jejich lidský příběh není lhostejný. A jsem přesvědčen, že teď je řada na nás. Nesmí nám být lhostejné, co se v Rusku děje. Nesmí nám být lhostejné, jaké praktiky jsou používány v boji s opozicí. Řada z nás sleduje se znepokojením to, co se děje kolem opozičního představitele Alexeje Navalného, co se děje kolem jeho spolupracovníků. Vidíme v přímém přenosu, že je ohrožována nejen jeho svoboda, ale taky jeho život, a myslím si, že k tomu není dobré mlčet, není možné mlčet. Aspoň symbolicky dejme najevo, že nám záleží na těch, kteří ve světě bojují za svobodu a demokracii a kteří jsou kvůli tomu pronásledováni. Mně je jasné a jsem si vědom toho, že to naše hlasování nemá na nějakou reálnou změnu poměrů v Rusku žádný vliv, ale ani to by nás nemělo odradit od toho, abychom se jako Poslanecká sněmovna aspoň symbolicky vyjádřili, kde stojíme, a všimli si osudu Alexeje Navalného a dali jasně najevo, že se o to zajímáme a že nám to není jedno.

Dámy a pánové, jak jsem říkal, navrhuji nejenom zařazení nového bodu, ale také pevné zařazení. Jsem přesvědčen, že to skutečně můžeme projednat velmi rychle a přijmout toto usnesení. Proto navrhuji, abychom tento bod zařadili jako druhý bod dnešního programu jednání Poslanecké sněmovny. Pokud by s tím nebyl souhlas, tak variantně navrhuji, abychom to zařadili jako pátý bod zítra odpoledne. A pokud by třeba ani to neprošlo, tak ještě navrhuji, abychom tento bod zařadili v pátek jako první bod našeho jednání. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP