(14.20 hodin)
(pokračuje Klaus)

Druhý bod, který chci zmínit, už navrhuji, a to je zařazení bodu Vakcinace a SÚKL jako první bod po pevně zařazených bodech na zítra, 27. ledna, ve středu, ve 14.30 hodin.

Odůvodnění: Je zcela jasné, že vakcinace je nyní hlavní strategií vlády České republiky, to jest naší společnosti, vůči této nebezpečné nemoci. A zároveň v uplynulém týdnu došlo k novým změnám, a sice že premiér oznámil, že vakcína není, že se to odsouvá na duben, a tak dále a tak dále. Zkrátka dochází tam k posunu, který není pozitivní. Jeden den nás stojí tři miliardy korun nebo více a to tam ještě nepočítám ztráty typu, že třeťák nebyl rok ve škole, že mladý třicetiletý člověk se nemůže seznámit s někým při tanci, při lyžování nebo v práci, což nejčastěji bývá, a místo toho doma "homeofficuje". Jsou země evropské a vyspělé, které se snaží vlastní cestou zajistit vakcínu pro své obyvatele. Jsem bytostně přesvědčen, že lidé, kteří se cítí ohroženi, mají právo se nechat v co nejrychlejší době naočkovat. Myslím, že do toho nesmíme tahat politiku, protože se jedná o vážnou věc.

Čili já bych chtěl zařadit bod, který se jmenuje Vakcinace a SÚKL, protože si skutečně myslím, že se máme bavit o tom, že náš státní úřad pro kontrolu léčiv tady máme od toho, abychom tady neměli nějaká svinstva mezi léky, nebyly sem připuštěny, byly zakázány, neměly atest, a zároveň všechny další kvalitní a účinné léky, které naše standardy splňují, byly občanům k dispozici, zachraňovaly jejich životy a zdraví. Já věřím našim standardům, myslím si, že nemáme v tomto smyslu dělat pštrosa, mít hlavu v písku, vymlouvat se na Evropu, protože Maďarsko, které asi nemá o moc nižší standardy, již pět vakcín povolilo. Já nepléduji za žádnou z těch vakcín. Jak jsem hovořil s lékaři, tak chápu, že některé jsou konzervativnější, to je AstraZeneca, nějaké ty čínské a další, některé jsou hodně revoluční, to je Pfizer a Moderna, které třeba máme u nás. Do toho se nechci pouštět. Ale rád bych, aby naši odborníci zasedli a rozhodli: tato vakcína je špatná, nevyhovuje našim standardům, v České republice nebude, a naopak tato vakcína vyhovuje našim standardům - a pak se ji má stát a vláda snažit nakoupit a doručit českým občanům, důchodcům a všem lidem, kteří se cítí ohroženi. Politika, že neděláme nic a vymlouváme se na Evropu - nevím, jestli je dobrá v situaci, ve které jsme. To je důvod zařazení toho bodu. Je to věc skutečně, kde jsou různé názory a máme se o tom pobavit a myslím si, že vláda má nějakým způsobem konat, když je republika ohrožená. Tak to je tento bod.

A pak mám ještě jeden bod k návrhu, který se jmenuje tak vznešeně Fungování státu a jeho orgánů, nicméně trošku souvisí tady s mým předřečníkem, panem poslancem Hniličkou. Já jsem ten poslední člověk, který by nějak moralizoval, nejsem Ježíš Kristus, každý zodpovídá za své činy a tak dále a tak dále. Čili já jsem nekritizoval a také se do toho nebudu pouštět, kdo zcela plní nějaké nařízení vlády a kdo trošku míň a tak dále. To je každého věc, každý si za to nese své důsledky. Ale co nás zajímat musí, je fungování těchto orgánů. A tady, nezlobte se na mě, já jsem přesvědčen, že máme moc zákonodárnou, máme moc soudní a máme moc výkonnou, to je vláda. A není možné, aby čím dál větší kusy naší společnosti byly mimo veřejnou kontrolu. Já bych vás tímto bodem tady vůbec neotravoval, nezdržoval, protože bych si ho nechal ve čtvrtek na interpelaci. Kdyby to patřilo pod ministra školství, mládeže a tělovýchovy, tak tady křičím ve čtvrtek před prázdným sálem na pana Plagu. On buď řekne: Ježiš, to je skandální, a bude dělat změnu, nebo to chytne nějaký svůj život.

Ale nyní, pan poslanec Hnilička už dokonce rezignoval, teď má mandát na pět let a jednou za rok tady schválíme nějakou komickou -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane poslanče. Pět minut uplynulo.

 

Poslanec Václav Klaus: Aha, to jsem nevěděl. Tak já jsem to nestihl dokončit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak se omlouvám, už není zahájení schůze. Už jsme v průběhu schůze. Limit pro osoby bez přednostního práva je pět minut.

 

Poslanec Václav Klaus: Aha, to bych to zkrátil. No, chci říct, jde o to, že ten nový -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se moc omlouvám, nemůžu vám to dovolit.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobře, já si k vám nepůjdu sednout nahoru. Uznávám to a poučím se, že jenom pět minut.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Oba body jsem zaznamenal a vím, že to navrhujete na středu -

 

Poslanec Václav Klaus: Ale nestihl jsem ten hlavní argument, a to je to hodnocení atraktivit těch sportů a podobné naprosté nesmysly, kde se budou rozhazovat miliardy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak zítra, já to vidím na zítra, pane kolego.

 

Poslanec Václav Klaus: Omlouvám se za svou neznalost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to má vypadat. V dobrém, při debatě, ne jak jsme tady viděli minule. Tak.

Paní poslankyně Golasowská se hlásí k pořadu schůze.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, navrhuji, aby bod číslo 202, sněmovní tisk 603, zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, byl zařazen na středu po bodu 489, Informace ministryně práce a sociálních věcí o čerpání z programu Antivirus.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás moc poprosila o podporu tohoto návrhu zákona, protože ho tady navrhujeme opakovaně a mohu říci, že pan Babiš s panem Faltýnkem přislíbili podporu, pan premiér dokonce už v roce 2018, že pokud bude ve Sněmovně tento návrh předložen, že jej podpoří. Takže já věřím a doufám, že to, co se slíbí, to se splní, protože se na nás dívají ti lidé, kterých se tohleto týká, a vlastně apeloval na vládu i poslance i člen Rady vlády pro lidská práva pana Kumar Vishwanathan, který se na nás obrací s prosbou a se žádostí, abychom tento návrh zákona podpořili na jednání Sněmovny a projednali ho co nejdříve.

Děkuji a prosím o podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si dovolím reagovat na návrh pana místopředsedy Fialy - zařazení (bodu) do programu schůze, který by se týkal postupu Ruské federace vůči Navalnému a demonstrantům na jeho podporu v Rusku. Já chci pana místopředsedu informovat, že my tento bod příští týden máme zařazený na zahraniční výbor, budeme ho tam projednávat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Bavíme se k pořadu schůze. Navrhujete nějaký bod?

 

Poslanec Ondřej Veselý: Budu navrhovat alternativní návrh k návrhu pana Fialy. Proto tady vystupuji. On navrhoval, aby byl tento bod zařazen v tomto týdnu ve třech termínech. Já ho prosím a navrhuji, aby tento bod byl zařazen - já obecně s jeho zařazením souhlasím - ve variabilním týdnu, tedy po týdnu, kdy bude projednán tento bod na zahraničním výboru. Mně to připadá takto logické. Takže mám alternativní návrh k návrhu pana předsedy Fialy nebo místopředsedy Sněmovny Fialy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ve variabilním týdnu konkrétně kdy?

 

Poslanec Ondřej Veselý: Konkrétní návrh nemám. Jde mi o to, abychom ho neprojednávali tento týden, ale až po zahraničním výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, je to v podstatě nehlasovatelné. (Poslanec Veselý: Dobře...) Zařadíme nový bod?

 

Poslanec Ondřej Veselý: Dobře, navrhnu variabilní týden, čtvrtek od 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak aniž bych chtěl dělat rádce vládě, považuji za velmi pravděpodobné, že ve variabilním týdnu ve čtvrtek budeme rozhodovat o prodloužení nouzového stavu. Myslím si, že je to vzhledem k datu, dokdy jsme to schválili, vysoce pravděpodobné, aniž bych měl nějakou jinou informaci.

Za druhé, a to je prosba k panu předsedovi zahraničního výboru, prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Alexej Navalnyj je ve vazbě a my budeme čekat 14 dnů, abychom k tomu zaujali, to znamená 14 dní bude ve vazbě bez toho, aby od nás odešel nějaký hlas? Podle mě jde tady o každou hodinu nebo o každý den. Takže ten návrh považuji vzhledem k okolnostem za mimořádně chybný. A při všem respektu k zahraničnímu výboru, já si myslím - mluvil o tom pan předseda Fiala - že pokud máme vydat signál, tak má tak udělat Poslanecká sněmovna vůči Ruské federaci, a ne zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Tak se prosím za ten výbor neschovávejte, zvažte prosím, že Alexej Navalnyj je ve vazbě, a podpořte prosím některý z těch tří návrhů. Proto jsme vymysleli tři návrhy, aby někdo neřekl, že mu kazíme plány na jeden konkrétní den. Podpořte kterýkoliv ten den v tomto týdnu, abychom v tomto týdnu měli silné stanovisko Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP