(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní je písemně přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolím si požádat jak jménem svým a poslaneckého klubu KDU-ČSL, tak jsem k tomu i povinován z mého pohledu z pozice předsedy podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, o pevné zařazení dvou sněmovních tisků. Jednak se to týká sněmovního tisku 1073, je to bod 105 v programu schůze, a to je první čtení novely insolvenčního zákona, zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, a to zařazení napevno dnes jako čtvrtý bod po sněmovním tisku 799, to jsou ti energošmejdi, nebo respektive novela energetického a živnostenského zákona. Takže dnes napevno po sněmovním tisku 799. Připomínám, že se jedná o vládní předlohu, která byla zpracována na přímý podnět pana premiéra Andreje Babiše, předložena do vlády ministryní spravedlnosti, posunuta sem do Poslanecké sněmovny jako velmi prioritní v měsíci listopadu. A my jsme bohužel ještě nezvládli to první čtení.

Jenom chci připomenout, že na základě projednání ve vládě už vznikla pracovní skupina poslanců napříč Poslaneckou sněmovnou, je v ní i zástupce hnutí ANO kolega Patrik Nacher, jsou v ní zástupci opozičních politických stran, kde připravujeme některé parametrické pozměňovací úpravy v rámci této novely insolvenčního zákona tak, abychom zachovali balanc na straně jedné mezi seriózními věřiteli, na straně druhé mezi zodpovědnými dlužníky. My na tom skutečně pracujeme. Ale pokud neposuneme ten tisk do prvního čtení tak, aby se posunul do výboru a mohli jsme vést odbornou debatu na půdě ústavně-právního výboru a na půdě podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, tak se nehneme z místa. Já jsem včera absolvoval debatu s představiteli Hospodářské komory, České advokátní komory a dalšími. Debatujeme o tom se zástupci neziskového sektoru. A je opravdu potřeba udělat ten důležitý krok, to znamená první čtení, a přikázat to na projednání výboru. Takže děkuji, to je první věc.

Druhá věc. Opakuji svůj návrh z minulého týdne. Sněmovní tisk 545 - novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Je to zásadní věc, která zde stojí ve druhém čtení, které jsme zahájili, je potřeba ho dokončit. Všichni měli už dostatečný prostor na přípravu pozměňovacích návrhů, abychom mohli ten skutečně velmi důležitý proces dokončit jak zde na půdě pléna Poslanecké sněmovny, tak potom před třetím čtením na ústavně-právním výboru. Poprosím tedy zařadit sněmovní tisk 545, měl by to být bod 18, a sice na variabilní týden, je to druhé čtení, na variabilní týden - a dovolím si přednést variantní návrhy: buď na středu 10. února ve 14.30 jako první bod odpoledního programu jednání, nebo v případě, že by toto nebylo možné z vůle Sněmovny, tak na pátek 12. února jako první bod po bloku třetích čtení.

Oba dva tisky se týkají problematiky insolvencí, respektive exekucí, a já myslím, že je potřeba tuto věc dokončit i s ohledem na to, že všichni chceme dát vyváženou šanci lidem pro restart, pro druhou šanci, ať už na poli exekucí, nebo na poli oddlužení. A velmi prosím o podporu. A prosím i veřejnost, abychom pečlivě sledovali, jak se k tomu hlasování o projednávání těchto dvou tisků postavíme, protože já doufám, že i na straně vládní koalice hnutí ANO, potažmo když si vzpomenu na minulý týden, i strany KSČM, je snad vůle tyto věci zbytečně nebrzdit, ale posunout dál.

Velmi prosím o podporu a děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Petr Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změnu v bloku prvních čtení, a to konkrétně zařadit bod 54, sněmovní tisk 870, o podporovaných zdrojích energie, už za bod 46, protože tato vládní novela není jen o nastavení podpory obnovitelných zdrojů, ale je zásadní i z pohledu teplárenství. Protože právě teplárny v České republice zásobují teplem více než dvě pětiny obyvatel i řadu průmyslových odvětví. V současné době je jejich provoz enormně zatížen cenou emisní povolenky a ta cena dále poroste, což pak negativně dopadá do cen pro koncové spotřebitele, tedy pro téměř polovinu obyvatel České republiky, ale především to také ohrožuje investice nutné k dekarbonizaci celého odvětví. A právě novela zákona o podporovaných zdrojích energie je pro nastartování transformace teplárenství naprosto klíčová.

Jen připomenu, že jsme navrhovali zařazení tohoto bodu, který nám zde leží v prvním čtení, už v září roku 2020, a stále se nikam nepohnula. Takže budu rád, když Poslanecká sněmovna podpoří rychlejší projednání v prvním čtení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A jako poslední k pořadu schůze byla přihlášena paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. Byla bych asi špatnou předsedkyní výboru pro obranu, pokud bych se nepokusila o jeden návrh. K tomu návrhu mě vede několik věcí. V minulém týdnu ten bod byl navržený již jako pevně zařazený po nějakých bodech, bohužel na něj skrze ty události, které se tady odehrávaly, nedošlo. My máme v příštím týdnu svolaný výbor pro obranu, který je výborem tohoto bodu jako garanční výbor, a chtěli jsme tu normu projednávat. Máme před sebou druhé čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je to sněmovní tisk 800, jsme tedy před druhým čtením.

Pokud, vážené kolegyně a kolegové, chceme, aby ten zákon v tomto volebním období skutečně obě komory schválily, tak bychom měli tu normu v rámci druhého čtení postoupit do třetího čtení tak, aby to navazovalo na výbor a abychom měli v únoru hotovo. Pokud nebudeme mít v únoru hotovo, hrozí, že ten návrh spadne pod stůl. A jsem pamětníkem minulého volebního období, kdy tento návrh zákona také vlastně nebyl doprojednán, začínali jsme úplně od nuly. Myslím si, že u druhého čtení nehrozí nějaké sáhodlouhé diskuze. Myslím si, že by to bylo určitě i fajn ocenění práce nás všech, kterou jsme na tomto zákoně odvedli, když jsme hledali shodu pro to, abychom se mohli společně podepsat pod komplexní pozměňovací návrh, který tady je.

A chci vás tedy poprosit, byť vím, že řada z vás se domnívá, že ve variabilním týdnu by to bylo možná lepší, bylo by víc času. Já jenom upozorňuji na to, že výbor pro obranu máme ve středu a ten bod jsme si tam v naději, že se to projedná minulý týden, navrhli zařadit. Takže ctěné poslankyně a poslance prosím - protože pan ministr je nemocný, nemůže to dělat on - abychom zítra, až budeme projednávat jiné věci, které se týkají mezinárodních smluv a souvisejí s resortem Ministerstva obrany - jsou to ty SOFA, které se týkají Sahelu - tak abychom bod 800 zařadili jako poslední bod v tom bloku pevně zařazených bodů, které máme na středu odpoledne. Jestli jsem to dobře zachytila, tak to byly 328, 329, 330, 489 plus návrh pana předsedy ODS Fialy. Prosím tedy, zkusme vyjít vstříc těm požadavkům, které resort Ministerstva obrany opakuje prostřednictvím nás poslanců - nemůže to tady říkat ministr - a zkusme druhé čtení projednat, ať to příští týden může projednat výbor a v následujícím týdnu můžeme postoupit tu normu v rámci třetího čtení a schválit ji, dát ji následně do Senátu v legislativním procesu, jak to má být.

Pane předsedo Poslanecké sněmovny, navrhuji tedy sněmovní tisk 800 zařadit zítra, tedy ve středu, po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Uvidíme. Nemůžu samozřejmě předjímat hlasování. Je tam gremiální návrh, pak jsou tam další dva. Uvidíme, které projdou. Zařadit za pevně zařazené je naprosto v pořádku a hlasovatelné. To je v tuto chvíli vše k pořadu schůze. Zavolám kolegy z předsálí a budeme se věnovat jednotlivým návrhům, jak zazněly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP