(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Já ještě přečtu omluvy členů vlády. Omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar ze zdravotních důvodů, pan ministr Tomáš Petříček ze zdravotních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Miroslav Toman z pracovních důvodů a ještě zde dodatečně přišla omluva pana ministra Blatného od 14 hodin do 17 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

A nyní tedy budeme hlasovat. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že je tady omluva pana ministra Blatného a můj bod se explicitně vztahoval k jeho informacím, které jsem žádal, aby nám řekl na začátku dnešní schůze, tak já pro dnešní jednací den svůj návrh stahuji a budu ho uplatňovat v té chvíli, až tady pana ministra Blatného uvidím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Můžeme hlasovat zařazení nového bodu bez pevného zařazení.

 

Poslanec Vít Rakušan: O to bych požádal.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme hlasovat pouze nový bod a o zařazení případně jindy, samozřejmě v pořádku.

 

Nejprve tedy návrh grémia, není-li námitek, hlasovali bychom jedním hlasováním o všech návrzích z grémia.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášeno 103, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní je zde návrh pana místopředsedy Petra Fialy na zařazení nového bodu Usnesení Poslanecké sněmovny k případu Alexeje Navalného. Nejprve tedy zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeno je 97, pro 40, proti 3. Nový bod nebyl zařazen, alternativní návrhy už tedy nemůžeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana předsedy Chvojky, abychom tisk 952 o dostupném bydlení zařadili za tisk 780 týkající se podpory regionálního rozvoje v rámci bodů bloku prvních čtení. Je tomu tak? (Bez námitek.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno je 101, pro 77, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Rakušan navrhuje, abychom zařadili nový bod s názvem Informace vlády o aktuální situaci pandemie COVID-19 a stavu očkování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení takového bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno je v tuto chvíli 101 poslanců, pro 47, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní předsedkyně Pekarová Adamová navrhuje bod 219, tisk... pardon... Bod 219 zařadit za bod 43, je to tak. Je to energetický zákon. Souvisí to. Následně by byla navržena sloučená rozprava. Takže bod 219 zařadit za bod 43.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno je 101, pro 33, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Václav Klaus navrhuje za prvé zařadit nový bod s názvem Vakcíny a SÚKL, a to na středu 27. ledna po pevně zařazených bodech. Nejprve tedy hlasujeme vůbec zařazení tohoto bodu, pak následně případně pevné zařazení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro nový bod? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno 101, pro 29, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Nebudeme tedy už hlasovat o zařazení.

 

Fungování státu a jeho orgánů se jmenuje další bod, který navrhl pan poslanec Klaus.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno je 101, pro 25, proti nikdo. Ani tento návrh nebyl přijat, nebudeme již hlasovat o pevném zařazení.

 

Paní poslankyně Golasowská navrhuje bod 202, tisk 603, jednorázová částka finančního odškodnění za nezákonnou sterilizaci, pevně zařadit za bod... nebo to byl tisk... to byl bod. Za bod 489 ve středu, zítra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 144, přihlášeno 101, pro 37, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Výborný navrhuje, abychom bod 18, tisk 545, novela exekučního řádu a OSŘ, zařadili pevně na 10. února ve 14.30 jako první bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno je 101, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A můžeme tedy hlasovat o alternativním návrhu 12. února po třetích čteních.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno je 101, pro 35, proti nikdo. Návrh také nebyl přijat.

 

Pan poslanec Výborný dále navrhuje bod 105, novelu insolvenčního zákona, zařadit dnes jako čtvrtý bod jednání po tisku 799.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno je 101, pro 34, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Třešňák navrhuje bod 54, tisk 870, předřadit v rámci bloku prvních čtení za bod 46.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno 101, pro 42, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

A máme zde poslední hlasování. Paní poslankyně Černochová navrhuje bod 22, tisk 800, zařadit zítra za doposud pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno je 102, pro 31, proti 9. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP