(15.20 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Tahle novela řeší výtky k ochraně obchodních citlivých informací nebo třeba ke složení dozorčího orgánu nezávislého pozorovatele, připraveni jsou (nesroz.) nebo k mimosoudnímu urovnání sporu, právo USO podat stížnost přímo Energetickému regulačnímu úřadu k přezkumu, rozhodnutí o metodikách, sazbách a tak dále.

Druhým cílem této novely je provést adaptaci našeho právního řádu na přímo účinné nařízení z roku 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. Konkrétně se jedná o článek 13 tohoto nařízení a týká se solidarity v krizových situacích, neboť na ostatní části zmíněného nařízení je národní legislativa již adaptována, a to od doby platnosti stejnojmenného nařízení, které bylo zmíněným nařízením nahrazeno. Návrh novely potom přináší legislativní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele energie a reaguje na nekalé praktiky v této oblasti. To je třetí oblast, možná jedna z nejsledovanějších. Je důležité říct, že novela zavádí zcela nový druh podnikání, takzvanou zprostředkovatelskou činnost v energetice, a to na základě oprávnění, které bude dělat právě Energetický regulační úřad, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky, přičemž ta nejdůležitější je bezúhonnost a spolehlivost, přičemž každý zprostředkovatel bude veden v registru zprostředkovatelů, který ERÚ zveřejní na svých webových stránkách. Novela potom upravuje přestupky včetně příslušných sankcí, kterých se dopustí buď fyzická, či právnická osoba v případě poskytování této zprostředkovatelské činnosti v energetice, pokud nebude mít platné oprávnění.

Že je tato úprava podmínek zprostředkovatelské činnosti potřebná, bohužel vidíme, vidíme to nyní, když jsme zaznamenali podvody některých zprostředkovatelů, kteří využívají mimo jiné i nouzový stav. Novela jednoznačně posiluje ochranu spotřebitele na trhu s energií. Spotřebitel bude mít možnost v případě uzavření smlouvy takzvaným distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, což byl velmi častý problém, bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy, a to ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny, případně plynu. Stejné právo bude mít spotřebitel i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele, přičemž spotřebitel bude mít rovněž snazší možnost ukončit smlouvu na dobu určitou, u které bylo jinak sjednáno automatické prodloužení závazku. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující šestatřicet měsíců se uplynutím této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

A konečně novela upravuje časové omezení komplikovaných plných mocí, které se fatálním způsobem zneužívaly. Starší lidé s tím mívali problém, myslím tím starší lidé jakožto spotřebitelé, kterými mohou v tuto chvíli spotřebitelé zmocnit obchodníka nebo zprostředkovatele jednat v jejich zastoupení. Nově jsou plné moci časově limitovány, a to - a to je důležité sdělit - na maximálně šest měsíců od jejich udělení. Zákon tedy tak reaguje na časté nekalé praktiky, kdy právě tyto zmocněné osoby, udělené v dobré víře třeba staršími lidmi, tato zmocnění zneužívaly, používaly je vícekrát, bez vědomí zákazníka a používaly je i po několika letech od vydání tohoto zmocnění, kdy zákazník již třeba s využitím toho zmocnění vůbec nepočítal, ani třeba nevěděl, že je i poskytl. Příprava této novely byla velmi intenzivně a detailně konzultována se všemi klíčovými dotčenými orgány státní správy, zejména tedy Energetickým regulačním úřadem, s profesními svazy, asociacemi. Návrh prošel meziresortem a vláda návrh zákona projednala a schválila v březnu 2020.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že tato novela je prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu, zejména s ohledem na nutnost řešit formální upozornění Evropské komise, ale současně, jak už jsem říkal, zamezit nekalým praktikám v energetice. Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona jak na dnešním jednání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech této Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom se zeptám, pane předsedo Jurečko, hlásíte se do rozpravy s přednostním? Dobře. V tom případě má slovo pan zpravodaj, pan poslanec Patrik Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže, dámy a pánové, vážený pane předsedo, pane ministře, pěkné odpoledne.

Tak jsme se konečně dočkali této důležité normy, zejména se budu věnovat části řešící takzvané energošmejdy. Začnu poněkud netradičně pro ty, kteří nejsou v té problematice tak hluboce, aby se do toho dokázali vcítit, protože my se tady často bavíme o zbytečně vynaložených deseti tisících, o lidských osudech, o smutných příbězích.

Dovolím si citovat dopis, který mi přišel, opravdu existuje, psaný ještě na psacím stroji, což je dneska rarita, a krásně zapadá - myslím si, že to nahrazuje možná hodinovou debatu o tomto tématu.

"Okolnosti, které se mně naskytly, mě dohnaly k napsání tohoto dopisu. Musím vám dát za pravdu, podívat se pod kůži různým energošmejdům. Jsem ročník 1942, dostala jsem se nevím jakým záhadným způsobem do spirály několika energetických společností. Nikdy jsem nic nepodepsala a do telefonu jsem nikomu nic nesdělila. Dostala se mi informace, že pracovníci, aby dosáhli svých odměn za" - cituji - "blbé důchodce, se po internetu dozvědí všechny lidi pod rok narození 1950. Dost důchodců má nějaký majetek nebo jsou to vdovy nebo vdovci. Přišlo mi několik dopisů, abych zaplatila za nedodržení smluvních podmínek částku 5 000 korun. Na jaře jsem firmě" - nebudu ji tady teď citovat, to si pak kdyžtak vyřídíme na výboru a podvýboru - "poslala 9 000 korun. Vyhrožovali mi exekucí. Já jsem v životě neměla nikdy žádnou půjčku a všechno platím včas. Nyní jsem v kleštích srovnávací společnosti a dalších společností, které po mně chtějí dalších 10 000 korun. Nevím, co mám dělat. Peníze, co mám na pohřeb, si netroufám poslat. Vím, že těch případů je hodně, ale málokdo to rozmázne, protože se důchodci bojí, že naletěli, a tají toto před svými vlastními dětmi. Proto bych se přimlouvala, aby tyto nepřístojnosti byly ošetřeny zákonem. Děkuji vám, že si přečtete tento dopis."

Tak to je podle mě krásný příklad toho, co se dneska na trhu bohužel děje. Situace je v této chvíli ještě horší o to, že nástupem koronaviru jsou ti lidé doma, sociální kontakt je menší a menší a emoce jsou naopak větší a větší. Snaha ušetřit prostředky je samozřejmě akutnější a v té chvíli, když vám někdo zavolá, nebo slíbí, že ušetříte za energie, tak ještě ochotněji otevřete ty dveře a případně i svoji duši, abych tak řekl.

Jsou známé čtyři základní praktiky těchto energošmejdů. Za prvé - a podrobně o tom budu mluvit potom na výboru a ve druhém čtení, tak to vezmu v rychlosti - falešné představení, kdy se vydávají za někoho jiného. To se často těžko odhaluje. Nejčastější je to za Českou obchodní inspekci nebo za Energetický regulační úřad. Pak jsou to například lživé informace, že váš dodavatel už nepůsobí na trhu nebo že máte dvě smlouvy, jedna koliduje a podobně. Pak je tam segment, abych tak řekl, amorálnosti, protože energošmejdi se obracejí zejména na ty, kteří se mohou hůře bránit. To jsou třeba senioři. A pak je to zneužití právních kliček. Tady bych dal jako příklad právě třeba aukce, kdy pak často narážíme na případ, že spotřebitel neví, kam se má obrátit, jestli na ČOI, nebo na ERÚ, jestli to spadá pod Energetický regulační úřad, kam samozřejmě tyhle věci spadají, anebo už je to aukce - dříve to byly třeba nabídky těch různých žárovek za korunu, a to už pak spadá pod Českou obchodní inspekci.

Podle statistiky Energetického regulačního úřadu loni byl počet různých podání 13 192, což je meziročně pokles o 7,5 %, ale to bylo vlivem koronaviru, tak jsem se díval na jiná čísla. A jak víme obecně, meziročně poklesla třeba díky tomu kriminalita o 16 % a počet exekucí dokonce o 18 %. Tady je pokles pouze o 7,5 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP