(15.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Jinými slovy, je z toho evidentní - evidentní - že ten pokles nekopíruje poklesy v jiných segmentech ve vztahu ke spotřebiteli. To znamená, že energošmejdi působí velmi aktivně. Z celkových podnětů a podání se více než polovina týká právě zprostředkovatelů, kterých se tato novela týká, jak už řekl pan ministr. Zjištění dodavatele 27 %, zprostředkovatele přímo 19 %, změna dodavatele 11 %, to je 57 % všech podání se týká zprostředkovatelů. Mimochodem, ti energošmejdi, jak jsem četl na začátku ten dopis paní, by zasloužili ten pořádný flákanec, jo, když už jsme u toho. Připomnělo mi to tu situaci, která tady proběhla minulý týden.

Pokud jde o samotnou normu, tak připomenu, že energetický zákon byl novelizován 24krát. Z toho od revoluce - z toho čtyřikrát to byly velké novely týkající se transpozice prvního, druhého a třetího energetického balíčku. A právě tato novela, kterou máte před sebou, se týká - já jsem si to rozdělil na rozdíl od pana ministra na dvě oblasti, ne na tři.

Jedna je nesoulad s transpozicí třetího energetického balíčku, kde nám bylo vyčteno - máme tam osm výtek. Těm se věnovat v tuto chvíli obšírněji nebudu, protože je popsal pan ministr.

Ta druhá věc je boj s energošmejdy. Tam bych to shrnul na definování smluv na 36 měsíců, omezení plných mocí na 12 měsíců, možnost je kdykoliv vypovědět, definování zprostředkovatele - tedy co má umět, jak se má chovat, co všechno a v čem má informovat ty zákazníky - a povinný registr těchto zprostředkovatelů na Energetickém regulačním úřadu.

Tato norma tady byla, tuším, od června, července, srpna loňského roku, takže už jsem ve spolupráci s ministerstvem, s Energetickým regulačním úřadem, s lidmi, kteří se zabývají ochranou spotřebitele, i se samotnou industrií připravil komplexní pozměňovací návrh, který některé věci ještě zpřísňuje, ujasňuje. Jako příklad dávám přechodné období, které právě řeší ty plné moci nejenom do budoucna, ale v zásadě vlastně nepřímo i retroaktivně. To znamená, že ten, kdo má teď v šuplíku tu plnou moc, ten zákazník, a bojí se, tak po účinnosti této novely bude nově těch 12 měsíců pro něj platit taktéž. To je takový příklad těch věcí, kde my to ještě upřesňujeme.

Cílem je tedy větší ochrana spotřebitele, ukončení fungování těchto energošmejdů. Vzhledem k tomu, že to tady bylo dostatečnou dobu - a když se podíváte do systému, tak je tam nahráno i několik dalších pozměňovacích návrhů - tak si dovolím požádat o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, o čemž pak budeme hlasovat. Já jsem to zkrátil maximálně, jak jsem mohl. Věřím, že v těch dalších čteních můžeme jít do nějakého většího detailu, ale v tomto bodě očekávám konsenzuální souhlas celé Poslanecké sněmovny. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat. Pan zpravodaj samozřejmě případné zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů přečte v rozpravě, abychom to mohli hlasovat. A já tu rozpravu otevírám, když s přednostním právem jako první je přihlášen pan předseda Marian Jurečka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Páni ministři, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já se pokusím být velmi stručný, protože podstatné věci tady řekl jako předkladatel pan ministr Havlíček i zpravodaj, kolega poslanec Patrik Nacher. Jsem velmi rád, že konečně, prakticky po roce, se podařilo dostat tento sněmovní tisk do projednání v prvním čtení, protože tam je velmi důležitá část, která se týká zlepšení ochrany práv spotřebitelů a řešení celé té oblasti energošmejdů, o které tady v minulosti na půdě Sněmovny bylo opakovaně diskutováno, i na úrovni odborných seminářů, kdy se tady přednášely podněty, které přicházely od Energetického regulačního úřadu, od České obchodní inspekce, od SOCRu a od dalších organizací, se kterými se tato tematika pojí, které upozorňovaly na to, že tato kapitola klamavého jednání není úplně dobře vyřešena.

Jsou tady určitá bílá místa na mapě mezi dozorujícími orgány. Proto výčet těch věcí, které tady padly. To znamená registr poskytovatelů těchto zprostředkujících služeb, otázka jasných povinností, omezení délky platnosti smlouvy, informace spotřebitele při navyšování ceny a tak dále. To všechno je soubor opatření, která jednoznačně povedou k tomu, aby se vyčistilo tohle prostředí, aby tahle džungle, která tvrdě dopadala na desetitisíce lidí v posledních letech, aby skončila. Takže za to děkuji.

Pak je tady ještě druhá část. Ta je věnována také oblasti energetiky, například oblasti využití akumulací. Je to oblast definovaná v pozměňovacím návrhu, který tady byl diskutován v posledních měsících a byl dopracován za spoluúčasti Ministerstva průmyslu a obchodu. Za to chci panu ministrovi a jeho lidem poděkovat, že se na tom podíleli. Týká se to vlastně vytvoření legislativního rámce pro akumulaci energie pro bateriové systémy. Naše legislativa tyto pojmy bohužel zatím nezná, byť na západ od nás v mnoha státech se tento trend rozvíjí, protože technologicky se tady nabízí už dneska vysoce velkokapacitní bateriové systémy, které slouží pro lepší stabilitu sítě, energetické rozvodné sítě, pro větší stabilitu a využívání i potenciálu té sítě v návaznosti na rozvoj obnovitelných zdrojů.

A to všechno jsou nové trendy 21. století a by bylo dobré, abychom je zavedli také do naší legislativy. Aby nejenom pilotní projekty, kterých tady několik je, ale abychom obecně tento sektor služeb, které mohou přispět k větší efektivitě, stabilitě, ale i třeba ke snížení nákladů distribuce, také v České republice měli. Mimo jiné i proto, že tady máme několik firem, které v zahraničí jsou schopné dodávat bateriové systémy - v Irsku, v Německu, ve Velké Británii - a ukazuje se to jako velmi zajímavý trend v oblasti moderních technologií, které mohou být potenciálem růstu i v české ekonomice, v českém národním hospodářství.

Takže i toto bude předmětem pozměňovacích návrhů, které bychom chtěli na hospodářském výboru projednat. Snažil jsem se, aby tento pozměňovací návrh měl podporu prakticky napříč celým politickým spektrem. Takže kolegyním a kolegům děkuji. Věřím, že se nám to podaří ve druhém a ve třetím čtení dobře zapracovat. Takže ještě jednou děkuji a přeji, ať se daří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Budeme pokračovat v rozpravě. Nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji tedy přihlášku pana zpravodaje, který v rozpravě navrhne ono zkrácení lhůty. Pane zpravodaji, v rozpravě je třeba navrhnout případné zkrácení lhůty, které jste avizoval ve své zpravodajské zprávě. (Zpravodaj se diví, proč, když už to řekl.) Ale je to třeba říct v rozpravě. Pane zpravodaji, vy jste ve své zpravodajské zprávě avizoval, že navrhnete zkrácení lhůty k projednání druhého čtení ze 60 na 30 dnů. Ale to je třeba přednést v rozpravě, nikoliv ve zpravodajské zprávě. Takže máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Ano, já jsem se tam bavil ještě s kolegou, tak se omlouvám, nedával jsem na tohle pozor. Samozřejmě to, co jsem řekl ve své zpravodajské zprávě, teď načítám. To znamená, požádám vás o podporu o zkrácení o 30 dnů na 30 dnů, protože to tady bylo už dostatečnou dobu a všichni ti, kteří se s tím chtěli seznámit, se s tím seznámili. Jsou tam pozměňovací návrhy. Myslím, že jsme to probrali zleva, zprava. Tak jenom...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili pozitivně, návrh padl, budeme o něm hlasovat. Kdo dál do rozpravy k novele energetického zákona? Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím. Nemáme žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, ale ptáme se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? (Ne.) Pane zpravodaji? (Ne.) Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme tedy v hlasování číslo 156. Já vás všechny nejdřív odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svým identifikačními kartami. Zagonguji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP