(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vím, že je půl osmé a říkáte: Buď svižný, rychle to odpálíme. No, víte, ono by to chtělo se taky někdy do toho podívat, co vlastně schvalujeme. Teď jsme tady v podstatě jenom loutky Evropského parlamentu, kdy ve více než padesáti procentech jenom zvedáme ruce, protože nám to přikázal Evropský parlament, a už jsme to měli mít hotové 19. prosince, implementujme, udělejme, nekoukejme, stejně musíme. Víte, on to je takový paskvil, který nám zase dává do právního systému spoustu příkazů, nařízení podle toho, co Evropská unie chce, ale jsou to zbytečné desítky stránek, zaplevelení právního systému, ve kterém se už ani pr... ani právník nevyzná. Promiňte, nechal jsem se malinko skoro strhnout. Předpokládám, že i vláda si toho je moc dobře vědoma, a proto problematičnost tohoto materiálu v podstatě rozkládá do dvou tisků. Druhý materiál je předkládán zcela samostatně v návrhu sněmovní tisk 682. Ten teď nemáme na pořadu dne, ten je někde jinde.

Já nevidím jediný důvod, proč bych měl podporovat evropskou byrokracii, a říkám sám za sebe, já pro tohleto hlasovat nebudu, protože evropského práva a evropského nařizování už mám až takhle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku. Je to paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já musím rychle zareagovat na svého předřečníka. Není to nějaká zlovůle, Evropského parlamentu už vůbec ne. My jsme součástí Evropské unie, my jsme Evropská unie. Každou legislativu navrhuje Evropská komise. My máme svou komisařku. Každou legislativu projednává Evropská rada. Účastní se toho zástupci ministerstev, ministři na nejvyšší úrovni i premiér. A v Evropském parlamentu i my máme své zástupce, dokonce v počtu, který je vyšší, než odpovídá poměru obyvatel České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Tu slavnou Evropskou unii, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, si vysvětlujte lidem, až jim budete vysvětlovat, proč nám Evropská unie zakazuje munici, zakazuje rybářské věci, zakazuje olovo. Je to jedna byrokracie za druhou. Celá Evropská unie ať jde... v háji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu, zdali má někdo zájem ještě vystoupit. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Ne. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Nikdo se nehlásil.) Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 167 přihlášeni 84 poslanci, pro 73, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Žádný návrh nevidím.

 

Takže nyní bude ještě poslední hlasování. Máme tady návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 168 přihlášeni 84 poslanci, pro 66, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP