(17.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

A za deváté, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby navrhla po dobu trvání nouzového stavu prodloužení veškerých dočasných opatření přijatých v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru. Zejména pak aby omezila možnost provádět mobiliární exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a umožnila povinným žádat o výplatu čtyřnásobku životního minima z jejich účtu. - Čili ty zákony, které byly přijaty v návaznosti na předchozí situaci během pandemie koronaviru, ale kterým se nyní blíží konec účinnosti, tak aby v těchto případech, kdy je to užitečné, jako u mobiliárních exekucí, došlo k prodloužení té doby, po kterou jsou pozastaveny.

Můžeme samozřejmě dále diskutovat o tom návrhu v rámci rozpravy, nicméně chtěl jsem avizovat, pokud vláda skutečně zlepší svůj přístup k pandemii v této vážné situaci a podpoří usnesení, která jsme navrhli po jednání s panem ministrem Blatným, s panem ministrem Plagou, je klub Pirátů připraven podpořit i prodloužení nouzového stavu. Děkuji.

Ještě jsem tady zaznamenal jednu drobnou úpravu. Když jsem četl bod 4, tak místo slov 60procentního denního vyměřovacího základu je přesněji 60 % redukovaného průměrného výdělku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám jako předsedající vzhledem k tomu, že nemáme zpravodaje, aby mi byl materiál doručen sem na stůl, abych pak mohl řídit hlasování. Dále bych vás chtěl informovat, že jsem byl požádán, abych vás všechny odhlásil z technických důvodů, takže se prosím případně znovu přihlaste.

A nyní se mi hlásil jako první s přednostním právem pan poslanec Marian Jurečka. Vidím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Já navážu na to poměrně obsáhlé zdůvodnění a přednesení toho usnesení, se kterým za nás, za KDU-ČSL, souhlasím. Je tam i mnoho věcí, které tady zazněly dneska z projevů opozičních poslanců.

Ale já bych tady měl velkou prosbu na předsedu Sněmovny a na jeho kancelář. Podobných usnesení jsme tady načítali a bylo i prohlasováno už velmi mnoho při předchozích projednáváních o prodloužení stavu nouze. A já bych chtěl poprosit předsedu Sněmovny a jeho kancelář, aby s premiérem, předsedou vlády, udělali vypořádání těch usnesení, jak s nimi vláda naložila. Protože potom my to tady přijímáme, hlasujeme o tom, ale v zásadě si troufnu říct, že většina z nich není vládou naplňována. Takže jestli může být před příštím jednáním o prodloužení stavu nouze předloženo souhrnné vypořádání všech těch usnesení, která jsme tady v posledních měsících přijímali při prodlužování stavu nouze, a jasně deklarováno, co z toho, co Sněmovna vyjádřila jako jasnou vůli toho, co by vláda měla konat, některé podmínky upravit atd., co z toho vláda vzala vážně a naplnila, nebo s čím si vláda žádnou těžkou hlavu nedělala. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že už jsme toto téma jednou řešili na grémiu. Myslím si, že je namístě to vyřešit případně znovu. Prosím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, když člověk udělá chybu, má ji umět přiznat. Já se ještě vrátím bohužel k tomu incidentu, který jsme tady zažili před necelou hodinou, protože jsem do České televize řekl, že ochranná služba nezasáhla dostatečně včas. Tak bych se ochranné službě chtěl z tohoto místa omluvit. Já jsem registroval, že pana místopředsedu Hanzela šli chránit zejména poslanci, ale ochranná služba v okamžiku, kdy je gestem ruky pan místopředseda Hanzel povolal, přišla, zasáhla. Já se tedy velmi omlouvám, že jsem do televize řekl takto špatnou informaci. Aspoň na tomto místě tak učiním. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. A pokud se pan poslanec... Prosím, pan Stanjura, předseda klubu ODS. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. K tomu usnesení, které jsme obdrželi před chvílí od klubu Pirátů. Na první pohled jsem si myslel, že můžeme podpořit všechno. Na druhý pohled tomu tak už není. Já rozumím, že probíhají politické dohody něco za něco. To nijak nekritizuji, to je podstatou politiky. Nicméně když se bavíme k prvnímu bodu, on je věcně správně. Jenom pro kolegy z Pirátské strany chci říct, že návrh zákona, který jsme podali my, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, tady leží několik měsíců a marně se ho pokoušíme dostat na program jednání. (Nesrozumitelné) v tom návrhu zákona, co se týče úhrady fixních nákladů. Já si myslím, že mnohem lepší je, když přijmeme zákon, než když budeme spoléhat na druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý dotační titul, a pak vždycky zjistíme, že jsme na někoho zapomněli nebo na nějaký konkrétní fixní náklad jsme zapomněli.

V této souvislosti chci vyzvat vládu, aby říkala pravdu. Pan ministr Havlíček běhal v půlce prosince do televize a všude vykládal, jak v tom prosinci a od prosince a i zpětně se bude platit 100 % nájemného všem, kteří nemohou podnikat, aby pak vypsal program, a platí se 50 %. Mně píšou desítky podnikatelů, že se cítí podvedeni, že to brali jako veřejný příslib, když to zazní z úst ministra průmyslu. Vůbec nerozumím tomu, proč se změnil názor, místo 100 % je to 50 %, a to je přesně problém těch dotačních titulů, kdežto návrh zákona říká 100 % fixních nákladů pro ty, kteří nemohou podnikat, a 50 % fixních nákladů pro ty, kteří mají omezené podnikání. A do toho patří někde hypotéky, u někoho energie, u někoho nájem a tak, abychom nezapomněli. Nic proti tomu bodu 1, jenom říkám, že je lepší řešení.

Naproti tomu v bodě 4 jsme zapomněli na tu debatu o ošetřovném a 80 % denního vyměřovacího základu, redukovaného, abych byl přesný. Zeptejte se zaměstnavatelů, zeptejte se ve zdravotnických zařízeních, toto není krok správným směrem. To ať se na mě kolegové z Pirátské strany nezlobí. Je to příliš vysoko a budou ohrožována jak zdravotnická zařízení, tak mnohé firmy. Opravdu, zní to dobře, kdo by to někomu nepřál, ale když se podíváte na dopady tohoto opatření, tak zjistíte, že byly spíše negativní než pozitivní. Chci připomenout, že jsme o tom debatovali na naší covid komisi, kterou (nesrozumitelné) Poslanecká sněmovna. Tam jsme se shodli, zástupci všech politických stran, že to nebylo rozumné a že to zpětně považovat za chybu, že to bylo příliš vysoké. Tak proto říkám, že bod 4 nebudeme hlasovat, přestože to zní velmi dobře, protože ty dopady zejména jak do zdravotnických zařízení, školských zařízení, podniků by byly, řekl bych, opačné, než někdo zamýšlí. Musíme vždycky balancovat mezi zájmem jednotlivce, starostí o rodinu, zabezpečením peněz pro rodinu na jedné straně, na druhé straně na zajištění toho, aby fungovala klíčová zařízení, která fungovat v tak těžké době mají.

A celý problém je podle mě v tom, a já to nekritizuji, jen konstatuji. Když takový rozsáhlý návrh usnesení obdržíme těsně před hlasováním - já nevolám po nějaké přestávce a dalším projednávání - tak je potom poměrně složité neudělat chybu, třeba i v dobrém úmyslu, s tím, že to je výborné, co jsme navrhli, že to někomu pomůže, ale musíme dohledat souvislosti. Tak bod 1 mi přijde prostě, že je lepší řešení, které tady řeší - já asi za několik minut odevzdám žádost o svolání mimořádné schůze a jedním z bodů je tzv. odškodňovací zákon. A věřím, že ti, kteří budou případně hlasovat pro to usnesení, příští týden podpoří program schůze, až ji svolá pan předseda Poslanecké sněmovny, a můžeme debatovat mezi prvním a druhým čtením a případně ten návrh zákona upravit i po diskusi s vládou.

A u toho bodu 4 avizuji, že ho prostě nepodpoříme, protože by podle mě přinesl více škody než užitku, aniž bychom přáli vyšší peníze těm, kteří bohužel jsou v karanténě nebo izolaci. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP