(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Valachová, pak registruji pana předsedu. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegyně, kolegové, pane předsedající, vládo, já jenom krátce za poslanecký klub sociální demokracie - reakce na usnesení k prodloužení nouzového stavu, tak jak ho načetla Pirátská strana. Trochu to navazuje na stanovisko, které jsem za poslanecký klub sociální demokracie už tlumočila odpoledne. Jenom po konzultaci s našimi ministry, a tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra, avizuji podporu poslaneckého klubu sociální demokracie ve věci zvýhodnění nemocenské v souvislosti s podporou odhalování a postihování COVID-19, a tedy toho, aby se nám COVID-19 nešířil, a také podporu záměru, který se týká onoho ústavně zákonného balíčku krizových a bezpečnostních opatření. Ministerstvo vnitra má připravený návrh a ministr vnitra je připraven ho předložit. Koneckonců i já jsem avizovala ve svém odpoledním vystoupení za poslanecký klub sociální demokracie, že i stálá komise pro Ústavu, které předsedám, je připravena o této věci jednat, a jsme takto s kolegy domluveni i z hlediska posledního projednávání nouzového stavu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se nemýlím, toto bylo vaše druhé vystoupení v rozpravě. A nyní pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedající, pane místopředsedo. Já bych chtěl poprosit, omlouvám se kolegům, zejména Zbyňkovi Stanjurovi, nicméně je to poměrně dlouhé usnesení. Já jsem poprosil kolegy ministry, aby dorazili a abychom si ty věci probrali, co jsme schopni, nebo nejsme schopni podpořit. Takže prosím o půl hodiny přestávku na jednání klubu ANO. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Půlhodinu? Zaznamenal jsem dobře? (Předseda Faltýnek: Ano, půlhodinu.) Dobře. Ano, dobře. V tom případě vyhlašuji přestávku do 18.20 na poradu klubu ANO. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 17.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP