(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Nacházíme se stále v rozpravě, jenom se zeptám? Tak s přednostním právem pan předseda Stanjura. Poprosím všechny, aby už zaujali svá místa a umožnili vystoupení svému kolegovi. Prosím. Můžete mluvit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám pár připomínek, dotazů nebo návrhů k tomu předloženému návrhu usnesení, které jsme obdrželi v písemné podobě.

V bodě 1 navrhuji doplnit za konec čárku (a slova) a to zpětně od 5. října 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav.

V bodě 3 bych spíš poprosil o vysvětlení, jak si mají majitelé zejména v privátním sektoru a zejména malých firem vysvětlit, aby vláda maximálně podpořila, nebo aby vláda podpořila maximální využití práce z domova v soukromém - teď mi jde o ten soukromý sektor, jak si to představujeme, že to vláda podpoří. Nemáme na mysli, že jim to vláda nařídí. A žádný jiný skutečně fungující nástroj, který by vláda mohla použít k soukromému sektoru, mě nenapadá. Takže bych spíš poprosil o vysvětlení.

K tomu b) - je to dobře? Není tady ministryně financí. (Ministryně: Je.) Je, omlouvám se, paní ministryně. Takže dotaz spíš na vás, paní ministryně, jestli není lepší - vycházíte z toho, že to jsou daňově neuznatelné náklady. (Reakce mimo mikrofon.) Protože pokud na jedné straně bych měl mít daňově uznatelný náklad a ještě k tomu mít slevu na dani, tak mi to nedává smysl. Já jsem se domníval, že to ty firmy mohou zaúčtovat normálně do nákladů daňově uznatelných v rámci položky, jak je ochrana zdraví zaměstnanců a prostředky bezpečnosti práce, přesně ten podúčet, který se používá. Tak mně přijde jako nelogické, pokud dostaneme ujištění, že to je daňově uznatelné, tak ještě k tomu dávat daňový bonus. To si myslím, že to pak je dvakrát. Myslím, že je správné motivovat zaměstnavatele, aby to dělali, a já jsem myslel právě tím, že to jsou daňově uznatelné náklady a že daňová správa myslím takový výklad dala, že to je ta správná motivace.

O tom bodu 4 jsem říkal.

K bodu 5. Nezlobte se na mě, aby Poslanecká sněmovna, která kontroluje vládu, vzala na vědomí příslib ministra zdravotnictví, mi připadá jako snižování váhy a úlohy Poslanecké sněmovny, tak navrhuji přeformulovat ten bod 5b). Nebo 5b) by bylo: bere na vědomí informaci, že Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo data k dnešnímu dni.

A za šesté by pak bylo, protože se to posunulo: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 21. ledna 2021 rozšířila tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu a pořadí dávky. - Já si myslím, že správný postup Sněmovny jako celku vůči vládě je, že ji žádáme, ne že bereme na vědomí příslib jednoho člena vlády.

A to je vlastně všechno. To byly návrhy k tomu usnesení, případně dotazy, a budu rád, když mi někdo odpoví, když ne, tak to vezmu na vědomí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jenom technicky. V první obecné rozpravě zřejmě vystoupil pan poslanec Volný, který byl vykázán. Tak my nemáme zpravodaje. Kolega Vojtěch Pikal sledoval pečlivě jednotlivé návrhy a je psychicky připraven ujmout se té role. Já bych o tom raději nechal hlasovat.

 

Takže bychom hlasovali o osobě zpravodaje, že se jím stane pan poslanec Vojtěch Pikal, není-li námitka. (Není.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Já jsem tedy nepřivolal kolegy z předsálí, omlouvám se. Byl dostatečný počet přítomných.

Hlasování číslo 3, přihlášeno 101, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Blahopřeji panu zpravodaji.

 

S přednostním právem pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se přidal ke Zbyňku Stanjurovi, kde jsem pečlivě studoval návrh usnesení Pirátů, a chci jenom říct, že v bodě 8 máte nepřesnost hned v prvním řádku, kde je napsáno do 8. 2. 2020. Já jsem přesvědčen, že určitě jste chtěli napsat do 8. 2. 2021.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme za legislativně technickou připomínku. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych navrhl - ten můj návrh směřuje k proceduře, abychom to usnesení hlasovali en bloc. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: S tím opravdu nemohu souhlasit. Já jsem ve svém prvním vystoupení k tomuto materiálu avizoval, že jeden z těch bodů nemůžeme podpořit. Zdůvodnil jsem proč. Myslím si, že je dobrým zvykem, že pokud někteří poslanci budou požadovat oddělené hlasování, že se vyhoví. Takže berte to jako žádost našeho klubu, abychom hlasovali odděleně o jednotlivých bodech navrženého usnesení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, zatím jsme to tak vždycky dělali, jestliže někdo namítl a chtěl oddělené hlasování, vyšli jsme vstříc.

Ptám se, zda ještě někdo v rozpravě. Pan poslanec Ferjenčík, paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Stručně k těm otázkám, co tady zazněly. K otázkám na tu maximální podporu home office. Vláda má řadu možných nástrojů pozitivní motivace. V tom veřejném sektoru je to myslím jasné, tam se o to může maximálně snažit, v tom se všichni shodneme. A v tom soukromém, tam bychom, právě proto je to čistě takto obecně, podpořit, aby tam byly využívány ty pozitivní možnosti, ať už se to týká různých možností, odpisů, prostě podpory pozitivním způsobem. To je na vládě, jak to zrealizuje. Pointa je ta, že čísla ukazují, že na jaře v té první vlně řada firem zvládala home office, šlo by to, prostě ty možnosti tam byly, a dnes je to využití home office nižší. Takže by bylo skvělé dát nějakou drobnou výhodu těm, kteří to zvládli na jaře a nyní by se také mohli uchýlit k větší podpoře práce z domova, aby to bylo pro ně o něco výhodnější. To je čistě takto obecně myšleno jako ta pozitivní podpora.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se - pan poslanec Ferjenčík tím pádem už nechce vystoupit. (Ne.) Jestliže se už nikdo nehlásí, tak pan předseda Michálek. (Žádost o faktickou.) Faktické neuděluji, ale udělím vám přednostní právo. Tak prosím, pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl přednést pozměňovací návrh tak, aby se hlasovalo o odlišnosti v datu, tak aby souhlas k prodloužení nouzového stavu byl vysloven ke dni 5. 2., aby to prodloužení bylo do 5. 2. 2021.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Beru to jako další alternativní návrh k délce nouzového stavu, třetí v pořadí.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP