(18.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Odpisy na zaměstnance na home office, to si opravdu neumím tedy představit, odepsání. To opravdu prostě nevím, nedává to žádný smysl. Nevím, jak by se to udělalo. A zase, nezapomeňte, všechno, co vymyslíte, znamená, že se bude týkat firem, které budou mít nějaký základ daně. Všechno. Cokoliv vymyslíte.

No, pak ještě si dovolím za svůj resort, nebudu se montovat do jiných resortů, vidím tady: žádá vládu o podporu proklientského, vstřícného přístupu Finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům. Tak já budu mluvit za tu Finanční správu. Dneska měl můj náměstek svolané na video callu všechny úřady, řešil s nimi taxikáře, řešil s nimi zítřejší kompenzační bonus. Taxikářům jsme poslali všem, jak to prostě bude, jejich zástupcům, prostě konkrétní pokyny a pořád se to takto řeší. Já neříkám, že je to stoprocentní, vždycky to může být lepší. Ale jenom aby se pořád nekopalo do té Finanční správy.

Tři sta lidí z Finanční správy pomáhá už delší dobu, už několik měsíců pomáhá s trasováním, dalších sto nebo přes sto je z Celní správy, z toho polovina je v první linii. Dělají to rádi a s nadšením. Tak jenom bych to chtěla připomenout. Vyřídili - zítra, až tady budu vystupovat s novelou zákona o kompenzačním bonusu, tak jsem řekla, já dostávám pravidelně každý týden tabulky těch vyřízených žádostí o kompenzační bonus, už jich je hodně přes milion. I ty celkové částky. Nestěžujeme si, je to naše povinnost. Nikdo nenaříká, všichni to dělají s nadšením a snaží se pomáhat a k tomu samozřejmě dělají svou práci. Já vím, že určitě můžete mít řadu výhrad, já je mám také. Věřte mně, že ano, ale patří těm lidem také se aspoň jednou, a já to teď takhle udělám, patří se jim také poděkovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanecký klub KSČM stojí za svým návrhem usnesení, který zní - pro zopakování: Poslanecká sněmovna souhlasí s prodloužením doby nouzového stavu do 14. února - což je neděle - do 24.00 hodin, a je to prosím pěkně v roce 2021, aby bylo úplně jasné a zřetelné. Stojíme za tímto návrhem a my ho také jako jeden muž a jedna žena budeme podporovat, budeme pro něj hlasovat, protože jsem rád, že se nám podařilo alespoň malá světélka na konci těch tunelů, aspoň někde, ne rozsvítit, to by bylo velmi troufalé, ale alespoň porozsvítit, pokusit se rozbliknout, pokusit se alespoň v těch podle našeho soudu nejzávažnějších situacích začít hledat, pokud se stav bude vyvíjet alespoň trošku příznivě, začít hledat nějaké východisko. Jsou to dvě věci perspektivní a jedna věc taková, bych řekl, momentální, i když není úplně momentální.

U těch perspektivních věcí jde o to, a já jsem rád, že pan ministr Blatný to tady v těch svých odpovědích řekl, že se nám podařilo nejen tedy že v tom případě, že bude ta situace aspoň trošku pozitivní, se otevřou školy žákům prvního stupně, že jsou tam ti maturanti, že jsou tam ty malotřídky, to znamená významný posun na venkově především, že jsou tam ti maturanti, protože to je návaznost i na vysoké školy, univerzity, kde, jak už jsem řekl ráno na tiskové konferenci, když opomineme, odsuneme, odtlačíme plynulost vzdělávacího procesu, tak to celý národ, celý stát, celá ekonomika, celá společnost odnese v budoucnosti. A já upřímně řečeno si nedovedu představit, že bychom ty ročníky museli nechat ty děti opakovat. Nejsou na to ani kapacity škol, myslím tedy budov, ani kapacity vyučovacích hodin, ani kapacity učitelů a učitelek. Čili to je ta první věc, která, věřím, že se podaří, že to prostě, pokud bude dál pokračovat ona úžasná ukázněnost drtivé většiny občanů České republiky, tak že se bude dařit.

Ta druhá perspektivní věc je otázka přípravy legislativy. Znělo to tady ze všech stran. My jsme dali konkrétní záležitosti. Tou první je právě to, aby i do budoucna v případě, že budou nějaké další vlny pokračovat, byla Správa státních hmotných rezerv připravená a měla nakoupeno a mohla nakupovat i po ukončení nouzového stavu za zjednodušených, usnadněných podmínek, aby prostě ta připravenost tady byla. Není to jenom návrh KSČM, je to návrh napříč politickým spektrem, jak se s oblibou říká, a leží tady už nějaký ten měsíc, takže je dobře, že prostě tady od toho bude ten začátek. A řada dalších věcí v té legislativní práci se skutečně na základě požadavků i dalších musí začít. A tady to malé světélko také je rozsvícené a věřím tomu, že budeme i v dalších týdnech a měsících racionálnější než jenom vyřizování nějakých sporů pěstním soubojem a podobně. To je druhá věc.

A ta třetí, ta zdánlivě pouze momentální, on to tady kolega Ondráček řekl ve svém vystoupení. Prostě všichni podnikatelé, živnostníci mají to svoje podnikání rozloženo do celého roku. A neříkám, že to mají snadné, ale mají přece jenom ještě nějaký čas poté, co se ukončí ty stupně, a že můžou začít znovu svou živnost provozovat, na to, aby alespoň náklady si uhradili. Jediný, kdo má to svoje podnikání soustředěno do několika málo měsíců v roce, jsou právě ta horská střediska, to, co je závislé na zimních sportech a zimní turistice. A my bychom rádi, aby na přelomu, jak tady pan ministr řekl, na přelomu se za přísných podmínek hygienických, to je potřeba také říci, že i když ti lidé na ty hory jezdí, tak ale jezdí tak, že prostě ta nákazová situace není úplně snadno, jak bych řekl, řešitelná. Takže tady je potřeba přísné podmínky dodržovat a také podmínky hygienické, jsou-li zavřené hotely a restaurace, tak aby prostě i ty základní lidské potřeby bylo možné tam uspokojit. To je také malé světélko. Konečně můžeme, už mně někdo volal, nevím, jak se to dozvěděl, konečně snad budeme moct na lyže. A to si myslím, že je také docela sympatické, nejen proto ale budeme sledovat, jakým způsobem se daří dosahovat pokroku v těchto požadavcích a našich podmínkách, proto ne až do 21. února, ale už do 14. února, abychom v tom variabilním týdnu také mohli případně posoudit pokrok. A buď se bude dál pokračovat, anebo se tedy už dál v tom nouzovém stavu pokračovat nebude.

Kolegyně a kolegové, poslanecký klub KSČM podpoří ono usnesení, o kterém jsem mluvil na začátku své řeči, ale zároveň dáváme mírně varovně prst, že pokud se skutečně nestane to, co alespoň v tom minimu se tady říká, tak to bude s vysokou pravděpodobností od nás naposledy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom reagovat na kolegu Stanjuru ohledně toho našeho návrhu na 80 % nemocenské u karantén. Zdůrazňuji, že to je jiný návrh než to, co Komise ke covidu projednávala na jaře, kde se řešila nemocenská pro rodiče pečující o děti. To je dost jiný případ než situace, kdy je někdo poslán do karantény, navíc až do konce února to bude hrazeno skrze program Antivirus, takže to nebudou platit zaměstnavatelé. A myslíme si, že tento návrh skutečně pozitivně motivuje lidi k tomu, aby se trasovali, aby chodili do těch karantén, a myslíme si, že to je užitečný nástroj k zvládnutí té pandemie. Pokud se nám nebude dařit dostávat ty lidi, kteří jinak z důvodu toho, že to na ně má obrovský ekonomický dopad, do té karantény dobrovolně nepůjdou, pokud se nám je nebude dařit dostávat z toho pracovního systému a domů, tak potom nebudeme moct rozvolňovat žádné jiné věci, kde už to začíná být skutečně kritické, jako jsou třeba ty školy nebo obchody.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Valachovou s jejím druhým vystoupením. Jak jsem byl upozorněn, předtím měla přednostní právo, tudíž je možné, aby promluvila.***
Přihlásit/registrovat se do ISP