(18.50 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Já jenom upřesnění ke stanoviskům, která tady zazněla z hlediska zvýšené nemocenské v případě tedy lidí s covidem. Chtěla bych informovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně komunikovalo s Pirátskou stranou jejich návrh. A je tam určitý legislativní problém, protože samozřejmě si nikdo nepřeje, aby náklady spojené s tímto přecházely na zaměstnavatele. To by asi nebylo správné řešení, a chci tedy informovat, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bude pracovat na možnosti řešení této situace s tím cílem, jak je v návrhu usnesení uvedeno, formou hledání cesty skrze dobré zkušenosti v rámci britského modelu v Británii, kdy se jedná o jednorázový příspěvek pro lidi na nemocenské s covidem. Bylo by to administrativně jednodušší a účinnější. Takže jenom chci avizovat, že tímto směrem chceme hledat řešení pro situaci, kterou samozřejmě vyřešit chceme, nicméně ten návrh, jak byl formulován a jak byl legislativně upřesněn, by dopadl na zaměstnavatele. A to je samozřejmě věc, kterou, předpokládám, nesledovala ani Pirátská strana.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík druhé vystoupení.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já musím zareagovat. To prostě není pravda, protože až do konce února je to skrze program Antivirus A hrazeno. To prostě není pravda, že by to dopadlo na zaměstnavatele.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já už jsem jednou mluvil o tom, že musíme vyvážit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců. A obávám se dopadu na ty zaměstnavatele a třeba i na ta zdravotnická zařízení. Ale zase, přeme se o nějaké usnesení, které v zásadě nemá žádnou váhu kromě toho, že se chceme pochválit na sociálních sítích a v novinách, že jsme ho prosadili. Protože jestli chceme 80 % na nějaký typ nemocenské, tak musíme změnit zákon. To tak přece je. Vláda se nemůže sejít a říct: takhle to zítra bude. Tak můžeme vést politická jednání bez usnesení, jestli bude poslanecký návrh zákona, nebo vládní, zda to bude normálně, nebo v legislativní nouzi a jaké mají mít parametry. Jenom říkám, že těch otazníků je tam mnohem víc než těch jednoduchých odpovědí. Já tím nechci zatěžovat dnešní debatu, protože dnes máme hlavně rozhodnout o tom, dokdy se prodlouží nouzový stav, a případně doprovodná usnesení. Takže já tomu rozumím, já jsem se do té debaty taky zapojil, takže tak trošku kárám i sám sebe. V zásadě je to jedno. Ještě jsem neslyšel, že by vláda na základě usnesení připravila návrh zákona. Tak akorát teď nějak běží Večerníček, jsme akorát v té době. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do rozpravy. Pan předseda Michálek s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já děkuji kolegyni Valachové, že zde vystoupila s tím, že vláda vidí podobný směr, že je potřeba podpořit, aby lidé, zejména zaměstnanci, skutečně šli do covidové karantény a izolace. Takže abychom dali vládě větší volnost v implementaci usnesení Poslanecké sněmovny, tak já navrhnu ještě alternativní znění bodu 4 tak, že bude znít následovně: Poslanecká sněmovna za čtvrté vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu do června 2021 více podpořila zaměstnance v covidové karanténě i izolaci, a to z důvodu zvýšení motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a tak zabránit šíření COVID-19. - To znamená, vláda může využít i jiný legislativní rámec pro podporu zaměstnanců, aby splnili povinnosti, které souvisí s karanténou a izolací, a nemusí volit to konkrétní legislativní řešení navýšení o 20 procentních bodů, tak jak to bylo uvedeno v návrhu usnesení. Myslím si, že takovéto znění by mělo být přijatelné i pro kolegy z ČSSD.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím možná textaci předat panu zpravodaji. Děkuji. A ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Tentokrát nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o návrhů usnesení. Nejprve k těm hlavním.

Zazněl tady návrh od pana poslance Mariana Bojko, abychom nouzový stav zrušili s okamžitou platností. Obsahově to znamená, že je to návrh na zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, podle § 109m odst. 1 písm. d). Poté bychom hlasovali tři alternativní prodloužení nouzového stavu. Vláda požádala o prodloužení do 21. února. Dále zde zazněl před polední přestávkou návrh KSČM do 14. února do 24.00. A nyní v závěru debaty vystoupil pan předseda Michálek a navrhl do 5. února 2021. O těchto třech návrzích bychom hlasovali nejprve orientačně. Ten, který by měl největší podporu, by byl následně hlasován jako první. Takže tedy zavolám kolegy z předsálí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jenom ještě, teď jsem zaznamenával návrh, takže jsem nezaznamenal celý návrh procedury, jak jste ho přednášel, pane předsedající, nicméně je potřeba se vypořádat se dvěma technickými úpravami, které tady zazněly, čistě pro jistotu, aby všichni věděli, že byly vzaty na vědomí. Pak zde zazněly v průběhu ještě dvě nějaké opravy, které bychom případně potom, pokud se bude usnesení hlasovat po bodech, tak vždycky ten protinávrh bude jako výchozí. V případě, že by ten protinávrh neprošel, tak bychom hlasovali původní podobu návrhu. A pokud jsem to dobře zaznamenal, tak bychom nejdříve hlasovali vlastně o tom usnesení po bodech, předpokládám, i když zde byl návrh jednotlivě. A chtěl bych se zeptat, jestli někdo má zájem o hlasování - protože tam jsou podbody - tak jestli někdo trvá na hlasování po písmenech, ale předpokládám, že tomu tak není.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zaslechl jsem, že je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Mám zaznamenané, že u bodu 1 je ten protinávrh, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, což bychom v rámci bodu 1 hlasovali jako první verzi. Podobně mám u návrhu u bodu 4 zaznamenané to, co potom pan předseda Michálek přednesl jako variantní verzi. 5b) chcete zvlášť?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Asi je dobré si vyjasnit ta doprovodná usnesení.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, já jsem v tom vystoupení říkal, že by bod 5 měl jenom jedno písmeno a místo v bodě 5 b) by bylo 6, ostatní by se přečíslovaly, kdy bylo napsáno, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 25. 1., a pak už ta textace zůstala stejná. Přišlo mi opravdu, jak bych to řekl, velmi slabé, abychom Sněmovna jako celek, která má kontrolovat vládu, vzali na vědomí příslib jednoho člena vlády, takže vyzývat vládu, aby to, a pak je ten text stejný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím tomu návrhu. Nějak se s tím potom vyrovnáme v rámci toho procesu. Takže místo bodu 5b) by se hlasoval nový bod 6, který zní: vyzývá vládu, aby do 25. 1. 2021 rozšířila tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu a pořadí dávky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím máme snad vyjasněná ta doprovodná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Návrh procedury tedy zní, že budeme nejdřív hlasovat to, že bereme na vědomí ty technické změny, což se týká úpravy bodu 4, kde je ta úprava, že těch 60, respektive 80 % by se týkalo redukovaného průměrného výdaje. To samozřejmě budeme hlasovat pouze v případě, že neprojde potom ta upravená podoba. A ta druhá technická úprava se týkala toho, že v bodě 8 datum zní do 8. 2. 2021, nikoliv do 8. 2. 2020. Čili to jsou ty technické změny. A potom bychom hlasovali nejdříve o bodech usnesení po bodech a poté bychom hlasovali orientačně o jednotlivých návrzích, dokdy je možné prodloužit nouzový stav, a poté ten z těchto návrhů, který získá největší podporu, tak bychom jako první hlasovali jako finální schválení prodloužení nouzového stavu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tady se asi úplně neshodneme. Já si myslím, že jsme se sešli k vyhlášení nouzového stavu. Napřed se musíme vypořádat s tím hlavním usnesením, a pak budeme přijímat ta ostatní. Ale je-li námitka proti mému postupu - pan předseda Michálek, poté pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP