(19.00 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak my jsme tohle probírali na začátku s panem Faltýnkem a právě jsme hovořili o tom, že podle toho, jak dopadne to usnesení, tak se budeme rozhodovat, jestli a jak prodloužíme nouzový stav. Není to žádný bianko šek. Sněmovna se k tomu nějak vyjádří, a pokud půjde správným směrem, nebo špatným směrem, tak podle toho se poslanci vyjádří, jestli to chtějí, nebo nechtějí prodloužit. Takže tohle je to logika, která za tím byla.

A ta usnesení, není to jako u zákonů, jsou to usnesení, která se vyjadřují v jednom usnesení, takže není to forma doprovodného usnesení. Aspoň tak to vnímám já, když tak mě opravte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No já to vnímám jinak, ale jednací řád to usnese a hlavně Sněmovna je suverén, a když se tak domluvíme, tak to tak bude. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já tomu říkám zvýšená míra důvěry. My jsme se domluvili, ale nejdřív bude to naše, protože nevěříme, že by prošlo to vaše. Ale to vůbec nevadí.

Já jsem chtěl vznést jinou námitku vůči postupu pana předsedy. Pokud, pane předsedo, chcete změnit proceduru, předejte řízení a přijďte navrhnout jinou proceduru. Nemůžete, když řídíte schůzi, zpochybňovat návrh procedury, kterou přednesl zpravodaj, který navíc podle mě má logiku. Ale máte plné právo, nebo kdokoli, jiný přijít sem a navrhnout jinou proceduru, nemůžete to dělat z logiky věci, že co je hlavní a co je vedlejší. Nehlasujeme o návrhu zákona, kde je logické, že se nejdřív hlasuje o zákoně, a pak o doprovodných usneseních. Tady nejsou hlavní a vedlejší usnesení. Takže podle mě je to logické. Může vznést někdo protinávrh, ale nemůžete to vznést vy v okamžiku, kdy řídíte schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, já si myslím, že je mým úkolem hájit jednací řád, a jsem přesvědčený, že mám pravdu a že bychom napřed měli hlasovat tohle. To je můj právní názor, za kterým si stojím. Napřed bychom měli rozhodnout o nouzovém stavu. Nicméně - a už jsem to řekl - myslím si, že se nebudeme zdržovat. Je-li taková většina, nikdo nebude namítat takovýto postup, tak si odsouhlasíme proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj. Já to přežiju, budu respektovat většinu ve Sněmovně.

 

Takže nejprve budeme hlasovat proceduru tak, jak ji navrhl pan místopředseda z důvodu nějaké dohody.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 104, pro 97, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tak, jak navrhl pan místopředseda Pikal. A prosím, nejprve ta technická.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, první jsou ty dvě technické opravy. Jedna se týká bodu 8, kde se datum 8. 2. 2020 nahrazuje datem 8. 2. 2021. Druhá se týká znění bodu 4 v původním návrhu, kde těch 60 % není denního vyměřovacího základu, ale redukovaného průměrného výdělku. To jsou ty technické opravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já poprosím o klid v sále. Musíme se opravdu soustředit, ať víme, o čem hlasujeme. Hlasujeme ty technické úpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 101, pro 61, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže teď jednotlivé body usnesení. Jako první bod 1 v tom doplněném znění. Takže: "Poslanecká sněmovna 1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů (např. hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další) analogicky k programu COVID - Nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 101, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tom případě budeme hlasovat tento bod v původním znění, to znamená: Poslanecká sněmovna 1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů" - tam je ta závorka - "analogicky k programu COVID - Nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení." Není tam ta zpětnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 101, pro 45, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Tedy další návrh. "Poslanecká sněmovna 2. žádá vládu o podporu proklientského a vstřícného přístupu Finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 101 poslanců, pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Tedy třetí bod: "Poslanecká sněmovna 3. vyzývá vládu, aby do 15 dnů od schválení tohoto usnesení a) podpořila maximální využívání práce z domova v soukromém i veřejném sektoru, b) podpořila pravidelné testování zaměstnanců ve firmách, zejména v průmyslu, formou bonusu nebo daňového odpočtu za provedený test."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 101, pro 18, proti 1. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Teď tedy bod 4 v tom upraveném znění: "Poslanecká sněmovna 4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do července 2021, více podpořila zaměstnance v covidové karanténě i izolaci, a to z důvodu zvýšené motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a tak zabránit šíření COVID-19."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 101, pro 15, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, tedy původní znění bodu 4: "Poslanecká sněmovna 4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do června 2021, podpořila zvýšení nemocenské na covidové karanténě i izolaci na 80 % místo dnešních 60% redukovaného průměrného výdělku, a to z důvodu zvýšené motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a tak zabránit šíření COVID-19."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 101, pro 15, proti 9. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tady jsme ten další bod rozdělili po písmenech, takže bod 5 je: "Poslanecká sněmovna 5. bere na vědomí a) informaci, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky 21. 1. 2021 zveřejnilo data o počtu aplikovaných vakcín v jednotlivých krajích po dnech."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 101, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP