(Schůze zahájena v 17:00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 82. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 79. schůzi.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 56 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 2. února tohoto roku elektronickou poštou.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu. Má někdo nějaký jiný návrh? Nevidím. Poprosím, aby se nově příchozí poslanci zaregistrovali svými identifikačními kartami. Já jsem zagongoval. Budeme hlasovat o ověřovatelích této schůze, paní poslankyni Kateřině Valachové a panu poslanci Jiřím Valentovi.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno 77 poslanců, pro 77, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 82. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Kateřinu Valachovou a pana poslance Jiřího Valentu.

 

Omluvy z dnešního jednání odkazuji na 79. schůzi.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 82. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Před hlasováním o programu mě požádal o slovo pan poslanec Farský a pak pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat těm 55 poslancům, kteří se připodepsali k návrhu na svolání této mimořádné schůze, ale děkuji těm, kteří mě pak informovali o tom, že by bývali svůj podpis připojili, jenom v tu chvíli v rámci těch manévrů, které se tady ve Sněmovně dějí, neměli tu šanci.

Není to tak, že bychom si to vymysleli tak najednou, že chceme mimořádnou schůzi, ale v tomto bych chtěl poděkovat lidovcům, kteří opakovaně navrhovali tyto body na projednání v rámci této schůze, jejich pevné zařazení, ale protože té agendy je tady tolik, kterou většina v tu chvíli považovala za důležitější z jejich pohledu, zařazeny nebyly. Jde o dva návrhy zákonů, jeden je pod číslem 545 z července roku 2019, tedy více než rok a půl starý, a druhý je z listopadu loňského roku, tisk 1073 týkající se insolvencí. Tak trochu mimořádné na té schůzi je, že jsou to oba vládní návrhy. Jeden z nich je ve druhém čtení, to je ten exekuční, tisk 545, a ten druhý, 1073, do Sněmovny přišel původně nadepsán jako zákon, který má být projednán v legislativní nouzi, ale protože se ústavně-právní výbor a posléze Sněmovna shodly na tom, že sice je důležitý, ale na ústavní nouzi to není, byl postoupen do normálního klasického třístupňového projednání s dovětkem od ústavně-právního výboru, aby byly co možná nejvíce zkráceny lhůty, ve kterých se projednává. Ten zákon je z listopadu a ještě neprošel prvním čtením.

To k důvodům, proč jsme se rozhodli pro mimořádný prostředek, a mimořádný na druhou, protože jsme z velké části z opozice podepisovali návrh na svolání mimořádné schůze k projednání vládních návrhů zákonů. Ale žijeme v mimořádné době, tak snad i toto nebude na překážku.

Považuji tyto zákony za jedny z nejdůležitějších, které v tuto chvíli ve Sněmovně máme. Jejich projednání bude mít přímý dopad na životy 720 000 lidí, kteří jsou v exekuci, zprostředkovaně až možná na 1,5 milionu lidí, protože samozřejmě oni mají své rodiny, mají své blízké a exekuce se netýká zdaleka jen toho, který jí v tu chvíli čelí. Ani jeden z těch návrhů neříká: Neplaťte dluhy! Neříká: Buďte nezodpovědní! Oba návrhy říkají: Dluhy je potřeba platit, je potřeba, aby byli věřitelé uspokojeni. Ale nemá se dít to, že mnoho lidí skončí v dluhové pasti bez šance za svého života kdy splatit dluhy, které za ním jdou. Je to i pozůstatek těch divokých dob půjčování, kdy mnoho lidí z těch, kteří jsou v exekucích, už dávno splatilo ten původní dluh, tu jistinu, ale protože k ní bylo nasazeno tolik příslušenství a tolik úroků a tolik poplatků, jsou prostě v té situaci dále drženi.

Chtěl bych vás požádat, abyste v zájmu jednoho a půl milionu tak trochu neviditelných lidí - protože oni se tím nikde nechlubí, že jsou v exekuci, že jsou v dluhové pasti, že jsou v bezvýchodné situaci, oni to nikde nevyprávějí na potkání, že jim je potřeba pomáhat. Ale jsou to naši občané. Jsou to lidi, kteří se často dostali do situace, kdy už se jim nevyplácí legálně pracovat, kdy se prostě přesunuli do šedé zóny, pobírají dávky a myslím si, že nám všem se vyplatí, když jim prostřednictvím těchto dvou tisků dáme šanci, kdy po tom, co splní přísné podmínky, které tyto tisky dávají, se budou moci vrátit na trh práce a třeba se z nich i stanou nejen ti, kteří žijí z dávek, ale ti, kteří přispívají do veřejných rozpočtů placením daní.

Já bych vám chtěl dopředu snad poděkovat za to, že program této schůze schválíte a že tyto dva nesmírně důležité tisky, které reagují na dluhovou pandemii, které tady také čelíme, byť není tak viditelná jako ta covidová, tak že tyto dva tisky podpoříte k projednání a dneska budou projednány. Já vám děkuji za všechny ty, kteří se podepsali pod svoláním této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s přednostním právem vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Za poslanecký klub KDU-ČSL opakovaně, opakovaně jsme tady byli v trochu absurdní situaci, kdy jsme jako opoziční poslanci navrhovali projednání vládních tisků právě v oblasti exekucí a insolvencí, protože se zcela ztotožňuji s tím, co říkal kolega Jan Farský. Jsme v situaci, kdy je i naší odpovědností býti připraveni na to, co bohužel se začne zcela jednoznačně a zcela jistě v blízkých měsících projevovat, a to jsou dopady krize COVID-19 na rodiny, na ty, kteří se dostanou do problému se splácením svých závazků a kteří třeba ještě před rokem vůbec neměli ani tušení, že by se do nějaké podobné situace mohli dostat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP