(12.20 hodin)
(pokračuje Sklenák)

A druhá věc. Já souhlasím i s tím, co řekla vzhledem k pandemické situaci a Poslanecké sněmovny. Podívejte se, já nevím, kolik z vás používá aplikaci eRouška. Mně tam naskočily dneska tři rizikové kontakty. Slyšel jsem, že někteří z vás mají pět rizikových kontaktů. Je to všechno prostě z tohoto sálu. Já si myslím, že situace je skutečně velmi vážná a nemůžeme to zlehčovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s další faktickou pan poslanec Marek Benda a je připravena paní poslankyně Olga Richterová. Potom bychom vám umožnili vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, původně jsem chtěl reagovat na paní ministryni, která nám tady přišla poradit, že bychom měli rozpustit parlament. Pak když se jí šel zastat kolega Sklenák, tak už jsem to fakt nevydržel. Představa ministryně vlády, která dovedla zemi do téhle situace, která nám chodí ještě radit, abychom rozpouštěli parlament, protože přece všechno zvládneme vládnout distančně, tak jak vládne tato vláda, mně připadá fakt úplně neuvěřitelná. Prosím, neříkejte to. Neříkejte to. 132 dní nouzového stavu a jsme v situaci, ve které jsme dneska. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy paní poslankyně Olga Richterová. Vy jste se přihlásila před předsedou klubu KSČM, byť má přednostní právo, ale já jsem vás přehlédl, tak vám dáme samozřejmě jako ženě gentlemansky prostor. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jak už to v této Sněmovně bývá, tak se z jednoho bodu rozpravy staly dva. Já se tedy nejprve vyjádřím k zasedání Sněmovny. My jsme za Piráty navrhovali on-line zasedání, navrhovali jsme konkrétní usnesení. Co se podařilo - (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Olga Richterová: Co se podařilo, bylo zasedání výborů, takže výbory Sněmovny nyní jednají vzdáleně a současně veřejně, jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak se podařilo díky panu kancléři a kanceláři Sněmovny, že tady můžeme chodit na antigenní testy. Takže za Piráty a STAN chodíme dobrovolně na antigenní testování. Myslím, že tak chodí i mnozí další. Současně znova připomínám, že to on-line zasedání jsme už navrhovali. Bohužel nebyla ustavena skupina, komise, ve které by se to blížilo realizaci.

A nyní k bodu, který projednáváme, k novele zákona o zaměstnanosti, která se vrátí do druhého čtení. Tak velice stručně. Naše stanovisko je takové, že ta novela je samozřejmě důležitá. My jsme se celou dobu aktivně účastnili, zapojovali jsme k tomu celý tým odborníků. Ale bohužel ten komplexní pozměňovací návrh, který tady předložily dvě koaliční poslankyně, rozhodně na tom není, jak říká pan poslanec Juříček, bezpochyby lépe. Bohužel má docela významné vady pro zaměstnance.

Já k tomu chci říci, že je velmi nešťastné, když na takovémto jednání, kde měla být nějaká dohoda a shoda, vyzdvihuje jeden ty výhody či nevýhody a my jako opoziční poslanci, kteří se snaží o konstruktivní řešení, musíme říkat: bohužel, je to vaše neshoda a vy si to musíte vyříkat mezi sebou. My maximálně pomáháme, dáváme konkrétní konstruktivní připomínky a čekáme na to, až se vy shodnete a budeme moci v této Sněmovně prohlasovat rozumný zákon o kurzarbeitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a potom se hlásí pan poslanec Vlastimil Válek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, co se týká projednávaného bodu kurzarbeit, i tady, v této rozpravě, jsme byli svědky toho, že se obě strany v uvozovkách sporu spíše zakopávají v pozicích. A já bych chtěl v tuto chvíli vyzvat, aby jak ta strana, která tvrdí, že jejich návrh je nejlepší, tak druhá strana, která právem oponuje, že jejich návrh má také právo na život, aby se dokázaly včas dohodnout. Aby to nedopadlo tak, že přijde kurzarbeit až v době, kdy nebude zapotřebí, nebo kdy už ti lidé, kterým měl pomoct, už budou natolik na tom špatně, že ani kdyby byl kurzarbeit ze samého zlata, tak je z toho bahna nevytáhne.

Takže já bych rád vyzval k rychlé rozumné dohodě. Každý musí ustoupit, každý musí hledat kompromis, a přimlouvám se za to, aby i jednotliví členové tripartity hledali spíše shodu než neshodu. Aby to potom neskončilo na nějakém odporu jednoho jediného článku řetězce. Jestli to má fungovat doopravdy ve prospěch lidí, tak toto je právě proces, který by k tomu mohl přispět.

K té druhé věci. My jsme se před nedávnem dohodli, že se od začátku března budeme vracet do plného formátu jednání Poslanecké sněmovny. Já bych se přimluvil za to, že bychom ještě nějakou dobu mohli být - alespoň po tu dobu, kdy ta čísla doopravdy houstnou - že bychom doopravdy mohli být v tom polovičním formátu. V žádném případě bych nesouhlasil s tím, abychom bez patřičných zákonných podkladů, tedy beze změny jednacího řádu, jednali v plénu Poslanecké sněmovny na dálku nebo nějakým jiným způsobem, protože to, o čem tady mluvil pan kolega Benda a někteří další, že ty věci jsou na diskutování přímo tady, to si myslím, že i v polovičním formátu to má svoje velké otazníky. Ale pokud bychom měli něco ještě modifikovat, tak návrat do plného profilu snad nějakou dobu odložit. Pokud bychom měli jednat elektronicky nebo na dálku nebo distančně nebo jakkoliv jinak, tak k tomu by byla změna jednacího řádu nutná. Ale tu bychom tady měli projednat předtím.

Chci v této souvislosti poděkovat těm, kteří nám tady umožňují za těch nelehkých, ztížených podmínek, abychom mohli důstojně projednávat naše věci. To jsou zaměstnanci - to je lékařská služba, to je ostraha a všichni, kdo zajišťují provoz Poslanecké sněmovny. Připojuji se tedy k tomu, co tady bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna, její vedení a její Kancelář svoji práci zvládá. Já jí za to děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Zatím je to poslední přihláška, nikoho dalšího nevidím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že některé spory jsou zbytečné a ne úplně šťastné a budu strašně rád, když dojde pak k nějaké dohodě po tom návratu a dostaneme zákon, pro který budeme muset hlasovat. Mně je vždycky velmi nepříjemné, když se dámy přou, protože je obtížné se na některou z těch stran přiklonit. Proto jsem chtěl mluvit o něčem úplně jiném.

Jednak se připojuji k předřečníkům a také si myslím, že zaměstnanci a vedení Sněmovny a obecně všichni, co se s nimi setkáváme, odvádí úžasnou práci, a nemyslím si, že je potřeba to jakkoliv kritizovat. A mám dotaz, ať skončím nějakým pozitivním poselstvím pro nás a občany. Prostřednictvím pane přesedajícího, pan poslanec Sklenák tady řekl zajímavou věc, že má v eRoušce dva pozitivní kontakty, nebo tři. A já teď úplně nevím, jaký je správný postup.

Protože tady máme pana ministra Vojtěcha, bývalého ministra, za kterého eRouška vznikla, a určitě ví, jaký je správný postup, když se objeví informace v eRoušce, že mám pozitivní kontakt. Máme tady řadu odborníků, tak já bych moc prosil, jestli někdo z těch, co to ví, nebo eventuálně z vedení Sněmovny, nám řekl - a tím se to dozví i občané - jaký je správný postup, když se mi v eRoušce objeví ty tři pozitivní kontakty, co bych měl dělat. Já bych nerad, aby to vzbudilo v občanech pocit, že správný postup je začít pracovat v polovičním složení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím. Takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat. Svolám poslance do jednacího sálu. (Gong.) Máme tady návrh pana poslance Jana Chvojky, který zní, aby se opakovalo druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ještě zagonguji. (Gong.) Myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. (Žádost o odhlášení.) Odhlášení? Takže já ukončuji hlasování. Já vás odhlásím. Dobré by bylo ťukat o to odhlášení předtím, než zahájím hlasování, ale dobře. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro opakování druhého čtení, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 94 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme tedy projednali schválený pořad 85. schůze Poslanecké sněmovny, kterou nyní končím.

 

(Schůze ukončena ve 12.30 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP