(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. S odkazem na to, co říkala paní ministryně: Včera proběhlo jednání mezi zástupci koalice plus samozřejmě s tolerancí komunistů. Samozřejmě většina stran o tom ví, a pokud má svoje informace, tak s tím souhlasí. To znamená, my bychom rádi opravdu ještě tuto velmi důležitou novelu zákona o zaměstnanosti projednali ve druhém čtení, kde se můžou ještě navrhovat různé pozměňovací návrhy. Je to tisk, který potřebuje ještě nějakou podrobnou diskusi. Zároveň je to novela, která by neměla být směřována jenom na stav, který je teď, to znamená na pandemii, ale tato velmi důležitá novela by měla být účinná a vydržet s námi co nejdéle, protože nikdy nevíme, co v budoucnu ještě přijde za různé krize. Nemusí to být pandemie, ale povodně či nějaká jiná neštěstí.

Tudíž já bych prosím navrhoval, abychom hlasovali o tom, že tento tisk se vrátí zpátky, že ho svým rozhodnutím vracíme zpátky do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O vašem návrhu budeme hlasovat po skončení rozpravy. Teď se ptám, jestli paní poslankyně Pastuchová? Ale vy tedy budete až po panu poslanci Bauerovi. Takže pan poslanec Bauer, paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Vážené kolegyně, kolegové, kdyby vás teď poslouchali nebo viděli naši němečtí kolegové, jakou blamáž a jakou bramboračku jste udělali z kurzarbeitu, tak mám pocit, že by se snad i museli ohradit proti tomu, že jsme si vypůjčili jejich německé slovo pro jejich velmi funkční zákon.

Já bych chtěl říci, že to, že dnes kurzarbeit je symbolem blamáže a bramboračky, není chybou Poslanecké sněmovny. Vůči tomu bych se chtěl opravdu velmi ohradit. My jsme jako Občanská demokratická strana - a já mám pocit, že snad poté, co jsem viděl půlroční diskusi na jednání sociálního výboru, tak možná mluvím za celou opozici - my jsme k tomu byli mimořádně vstřícní, všichni jsme se účastnili kulatých stolů a dopředu jsme avizovali vládní koalici, že tato země si zaslouží funkční kurzarbeit, že jsme připraveni přinášet případně nějaké pozměňující návrhy a přejeme si, aby tato země tento zákon měla. Bohužel vy, to znamená především vládní koalice, jste z toho skutečně udělali bramboračku.

Já se k tomu nechci vracet, protože ve druhém čtení jsem tady řekl, co se tady odvíjelo od jara loňského roku, o tom, jak nás tady paní ministryně přesvědčovala na podzim loňského roku, že se musí ten původní návrh schválit ve stavu nouze, který schválila vláda. Já si myslím, paní ministryně, že už nikdy nedostanete druhou šanci udělat první dojem, a ten první dojem jste prostě pokazila.

Na druhou stranu, abych řekl nějaký pozitivní názor: my jsme opět připraveni být konstruktivní. Samozřejmě se chceme a budeme účastnit všech kulatých stolů, jak jsme se chovali v minulosti, ale bohužel ta pachuť, že nejste schopni představit této Sněmovně a české veřejnosti nějaký smysluplný a funkční zákon, ta tady bude neustále mezi námi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová a připraví se pan poslanec Juříček. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Za náš klub hnutí ANO se připojuji k návrhu na vrácení do druhého čtení. Souhlasím s panem poslancem Bauerem vaším prostřednictvím, že to je bramboračka. Doufám, že se domluvíme na nějakém společném konsenzu.

Ještě bych se ráda vyjádřila k upozornění paní ministryně ohledně bezpečnosti nás všech tady. Já za sebe jako poslankyně Parlamentu České republiky se musím zastat vedení Poslanecké sněmovny, protože jsme pravidelně jako poslanci informováni, jak se máme chovat, jaké jsou tady podmínky. Já si myslím, že vedení Poslanecké sněmovny pro to dělá vše. My tu sedíme pořád, vy přijdete na váš zákon. Já si myslím, že Sněmovna pro nás dělá všechno a je to na každém z nás, jak se k tomu staví a postaví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, dámy a pánové. Na rozdíl od Honzy Bauera, prostřednictvím předsedajícího, bych chtěl velmi ocenit paní ministryni Janu Maláčovou za toto gesto, že to stáhneme do druhého čtení, protože je svým způsobem odvaha přiznat, že jsme neudělali něco úplně dobře.

Jsou tady dva návrhy. Jeden návrh je systémově bezpochyby na tom lépe, návrh Jany Pastuchové a kolegyně Aulické, na druhou stranu i návrh, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, který tady načetl Roman Sklenák prostřednictvím předsedajícího, má samozřejmě také některé výhody.

Já si myslím, že právě obava z toho, že by mohlo dojít k nějakým nejasnostem a ke zneužití kurzarbeitu, proto na hospodářském výboru jsme přijali napříč celé politické scény několik pozměňovacích návrhů, které byly k původnímu vládnímu návrhu a který nemohl být načten v první ani ve druhé variantě, a proto bych velmi ocenil, protože toto už byly věci, které byly kdysi předjednány se sociálními partnery, kdybychom i tyto parametry, které by pak ukázaly funkčnost kurzarbeitu, ať už to bude ve variantě jedna, nebo dva, pak skutečně reálně doložili, a pak by mohl kurzarbeit určitě být funkční a určitě fungovat ne na nějaké krátké období, ale na období mnoha let, jak je to svým způsobem v Německu, i když k německému kurzarbeitu mám řadu různých jiných připomínek, které pak případně můžeme rozdiskutovat.

Děkuji za pozornost a ještě jednou bych chtěl ocenit, že paní ministryně to takovýmto způsobem dokázala zvládnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak bych teď dal slovo paní poslankyni Olze Richterové, přestože vidím, že tu mám přednostní právo, protože já jsem vás omylem přeskočil, jak tady bylo x přihlášek najednou, tak jsem vás přehlédl. Potom s přednostním právem - (Námitka mimo mikrofon.) No ale já jsem paní poslankyni přeskočil, protože tady byl zmatek s přihláškami. Dobře. Předtím než naskočily technické poznámky, tak už byla přihlášena paní poslankyně. Dáváte prostor, dobře. S technickou nejprve pan poslanec Roman Onderka, pak teprve pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom technicky k jednání Poslanecké sněmovny. Je potřeba si uvědomit, že Poslanecká sněmovna není europarlament, kde se dojednává na jiných schůzkách, co potom následně formálně poslanci Evropského parlamentu schválí. Každý poslanec z nás má určité zázemí v regionu, ale bezesporu ten hlavní servis je v Poslanecké sněmovně. A já si myslím, že je důležité, aby poslanci parlamentu byli zde, aby je občané i viděli v tomto parlamentu, protože je to i pro ně nějaký obrázek toho, že uvidí snad někteří - doufám, že jich bude hodně - světlo na konci tunelu. Jediné, co bych doporučil, abychom opět zvážili naše jednání v polovičním počtu, protože samozřejmě čím nás tady bude víc, tím bude více nakažených a tím bude potom ohrožováno fungování ctěné Sněmovny. To je jen prosba na vás, kolegyně a kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že jsem trval na tom, abych dostal slovo s faktickou poznámkou, byť samozřejmě jinak bych kolegyni Richterové dal přednost. Ale já jsem se přihlásil v reakci na slova paní poslankyně Pastuchové. Musím se zde paní ministryně a Ministerstva práce a sociálních věcí zastat, protože to, v jakém stavu se to projednávání nachází a jaké předlohy zde máme, to je také výsledkem celého toho dlouhého projednávání na různých úrovních. Když se podíváte do eKLEPu, když se podíváte na materiály, které předkládalo ministerstvo, tak to nejsou ty totožné, které potom odcházely z vlády, a stejně tak potom pozměňovací návrhy, které vznikaly na půdě Poslanecké sněmovny, reagovaly na nějakou situaci, takže bychom si to měli zasadit do kontextu.

Myslím si, že z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí jak původní návrh, tak ten pozměňovací návrh, který jsem zde předložil já, jsou návrhy, za kterými si lze stát. Já si za nimi stojím a myslím si, že paní ministryně také. Takže prosím, dívejme se na to v tomto kontextu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP