(15.50 hodin)
(pokračuje Jakob)

Zároveň mi ještě dovolte jednu poznámku, kterou považuji za důležitou, protože bychom ve stavu legislativní nouze měli rozhodovat o schodku, navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun, tedy půl bilionu. Tady tohle malinké (ukazuje korunu) - ono to není moc vidět - to je jedna koruna česká. Ta váží přibližně tři a půl gramu. Kdybychom jich dali na kupu 500 miliard, tak váží přibližně tolik jako jeden milion osobních automobilů nebo deset tisíc Petřínských rozhleden. Proč to říkám? Protože ta částka je těžce představitelná pro všechny. Je to vlastně v přepočtu téměř 50 tisíc na jednoho obyvatele, tento schodek. To už si asi každý dovede představit lépe. A my v tomto stavu legislativní nouze na to máme jenom tři dny. To znamená, že když budeme navyšovat - já doufám, že k tomu nedojde - státní schodek o 180 miliard, tak vlastně na jednu minutu času legislativního procesu v Poslanecké sněmovně připadá 42 milionů korun.

Já to považuji za zásadní a důležité téma pro budoucnost naší země. Takto rychlé projednání takovéhoto obrovského navýšení státního rozpočtu považuji za zcela nedůstojné pro Poslaneckou sněmovnu. Proto vás žádám, abychom nesouhlasili s projednáním tohoto bodu ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl pan poslanec Jan Jakob. Mám tu přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Jana Volného. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Jakoba (vysloveno Jákoba). Já naopak bych chtěl požádat, abyste zvážili a podpořili projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze. On říká, že to spolu nesouvisí, s tím kompenzačním bonusem. Pane kolego, souvisí. Vy říkáte, může se vyplácet, i když nebude schválený rozpočet. Tak de iure asi máte pravdu, ale de facto na to musíte mít peníze, abyste mohl ten kompenzační zákon vyplácet. To znamená, souvisí. A já prosím ctěnou Sněmovnu, aby zvážila a podpořila projednávání tohoto zákona v urychleném režimu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokud se paní ministryně hlásila s faktickou, tak je na řadě, pokud do rozpravy, tak bude mít přednost paní poslankyně Kovářová. (Ministryně Schillerová: S přednostním právem.) Ano, takže na řadě je faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové a pak bude následovat faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nepodpoříme projednávání zákona v legislativní nouzi, a to z následujících důvodů. Nejednáme o navýšení schodku o pár miliard, ale o 180 miliard. K prostudování návrhu novely zákona jsme měli v podstatě dva dny. I sama paní ministryně říkala, že přijde s rozpočtem v březnu. To znamená, že v podstatě to má ještě čas.

A co se týče kompenzačního bonusu, tak na to máme také čas pro ten státní rozpočet. Protože kompenzační bonus půjde ještě do Senátu. Je možné, že to Senát vrátí, a pak by se to krásně zde sešlo a druhé a třetí čtení státního rozpočtu by mohlo proběhnout v březnu tak, jak avizovala nedávno paní ministryně Schillerová.

Takže my projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, respektive novely v legislativní nouzi, nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane přesedající. Já bych chtěl stručně zareagovat vaším prostřednictvím na kolegu Volného, který se odkazoval na to, jak je to potřeba kvůli tomu kompenzačnímu bonusu. Tak já tady připomenu, že kompenzační bonus bude výpadek příjmů státního rozpočtu, protože se to konstruuje jako daňová vratka podle toho návrhu nějakých 25 miliard na úrovni veřejných rozpočtů. A tady je to nesmírně nutné. Ale tenhle návrh se přijímá kvůli daňovému balíčku, který prošel v prosinci. Tam jste udělali 100 miliard díru do toho rozpočtu a bylo vám úplně jedno, že to není schválené. Takže ten daňový balíček se schválil v prosinci, mohlo to dva měsíce počkat, ale na kompenzační bonus, což je čtvrtina peněz, je to absolutně nutné udělat hned. Vždyť je to nesmysl.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Marian Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Já tady jdu podpořit kolegu poslance Honzu Jakoba. Ne Jákoba, ale Jakoba.

A prosím pěkně, opravdu tady nevidím žádný racionální důvod, nikdo ho nepředložil, neřekl, nedal do těch materiálů, proč je nutné teď to dělat ve stavu legislativní nouze. Je schválen deficit na letošní rok minus 320 miliard korun. Za leden vznikl deficit minus 35 miliard korun. Na přímou pomoc bylo vyplaceno 15 miliard korun. Vláda má nástroje, jak využít rozpočtový výbor Sněmovny, pokud by neměla finanční prostředky, úpravou převodu finančních prostředků mezi kapitolami. Ale ta situace tady přece takhle nestojí. Přece nemáme po nějakých padesáti dnech tohoto roku situaci, že už by vláda neměla 320 miliard korun, ten deficit by byl pryč a potřebovali bychom takhle na lusknutí prstu okamžitě ve stavu legislativní nouze projednat honem rychle schválení dalšího schodku, dalších minus 180 miliard korun.

Tak to udělejte v klidu, prostor pro zamyšlení nad pozměňovacími návrhy, hledáním úspor v rezortu efektivně. Proč tady musí být takovýto zásadní velký schodek schvalován v takovémto kalupu? Pojďte to prosím někdo zdůvodnit opravdu racionálně. Ani ne tolik pro mě, ale mnoho lidí se na to ptá, nechápe, říkají: takhle bychom nikdy nemohli hospodařit, abychom druhý měsíc v roce řekli, že potřebujeme žít z jedné třetiny toho roku na dluh, jednu třetinu toho ročního rozpočtu jet na dluh. Ani ten argument s tím daňovým balíčkem nesedí. Ta částka, když se na ni podíváte, tak není taková, abychom mohli říct - to je 180 miliard korun.

A pokud se bavíme o těch kompenzačních programech, tak je tady furt prostor ty věci dělat per partes. Tak až v okamžiku, kdy tady bude schválen kompenzační bonus 2021, až se rozeběhne, až budou žádosti, tak to tady může ta Sněmovna projednat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě paní ministryně Alena Schillerová, po ní pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já jenom stručně k tomu, proč to tak spěchá. Budu mluvit k rozpočtu podrobně před rozpravou, až dostanu čas na úvodní slovo, tak teď nebudu zdržovat.

Ono to není tak, pane předsedo Jurečko, jak říkáte. To není žádných 150 miliard, 120 miliard. Prostě vždycky ta vláda může utratit jenom to, co má v příslušných kapitolách, co má v příslušné vládní rozpočtové rezervě, co má v příslušné VPS. To znamená, že když chceme z 320 na 500, tak to není disponibilních 180 miliard. Já to říkám pořád dokola. Asi to není dostatečně výmluvné. Prostě na jedné straně je propad příjmů. Já se pak vyjádřím k těm různým názorům, co tady zazněly, já to mám všechno hezky poskládané ve svém úvodním slově, takže nebudu teď předjímat. To je prostě navýšení o 77,3 miliardy na výdajové straně. A budu podrobněji vysvětlovat na co. Je to, když tady mluvil pan poslanec Volný o kompenzačním bonusu, tak ano, on neměl na mysli tu minusovou daň, tu vratku, ale měl na mysli kompenzace pro kraje, města, obce, které se budou platit už z výdajové strany, které samozřejmě budou taky něco stát. A já pokud neprojde ve stavu legislativní nouze, vezmu to jako realitu, ale požádám potom, aby ve stejném legislativním stavu nouze neprošel ani kompenzační bonus, protože ty věci jsou prostě spolu svázány. A potom vás bude prosit, aby tedy obojí prošlo se zkrácenými lhůtami.

Potřebujeme peníze na kompenzace, na COVID- 21. Dnes jste tady schválili pandemický zákon. To je také zásek několika miliard. A já to tady mám sečteno všechno. Budeme se určitě v rozpravě, ať už bude tak, či tak, o ní (?) bavit a tam vám všechny tyto věci ukážu. Potřebujeme prostě dát do ekonomiky peníze, potřebujeme dát odměny zdravotníkům 12,2 miliardy, do sociálních služeb, těm lidem v první linii. A to jsou ty peníze, to je těch 77,3 miliardy na výdajové straně, které prostě potřebujeme. Antivirus - schválili jste ho tady. Komise pro posouzení vládní pomoci. To všechno jsou peníze, které prostě tato ekonomika potřebuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP