(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Než dám ale souhlas s procedurou, tak se musím zeptat, abychom učinili všem pravidlům zadost, zda jsou všichni spokojeni s tímto postupem, nebo zda má někdo zájem, aby byly pozměňovací návrhy rozdány na lavice před hlasováním. Pan předseda poslaneckého klubu SPD. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já jsem dostal na lavici pouze pozměňovací návrh pana poslance Ivo Vondráka, jinak nemám žádný. A já nevím, jak budeme v SPD hlasovat, takže bych vás požádal, abyste nám to rozmnožili a dali mi to na lavici, protože nevím vůbec, o čem budeme hlasovat. Vím, jaký bude nějaký rámec toho pozměňovacího návrhu, ale nevím ty detaily. A tak to přece nemůžeme dělat v tak vážné situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, není to žádný problém, máte na to právo, zařídíme to. Pan předseda Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Měl jsem za to, že tady došlo k nějaké předběžné dohodě mezi panem zpravodajem a všemi. Jestliže tomu tak není - (Komentář z pléna.) Prosím vás, nepřerušujte mě, já vám to řeknu. - tak v takovém případě ale ta legislativa potřebuje vždycky zhruba 40 minut, než to nachystá, vytiskne a rozdá. Takže jestli ano, tak potom nezbude než přerušit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan místopředseda Sněmovny Tomio Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, opravdu, my samozřejmě chceme hlasovat, nechceme nic zdržovat, neříkám pro nebo proti, ale není přece možné, že v takto závažném hlasování nemáme na stolech ani rozdané pozměňovací návrhy a náš předseda poslaneckého klubu ani ty návrhy prostě nedostal. Takže já bych vás chtěl požádat, abyste to skutečně namnožili. Jestli ostatní to mají v ruce, tak aby SPD se předaly ty pozměňovací návrhy. Čím dřív, tím rychleji, my neříkáme 40 minut, když nám to dáte do pěti minut. My jsme byli u těch jednání, my máme rámcový přehled, to samozřejmě máme, víme ty principy, ale to je závažné hlasování, které ovlivňuje celou Českou republiku. Takže já bych vás poprosil - já neříkám 40 minut, ale dejte nám prosím vás ty pozměňováky na stůl, ať se s tím můžeme rámcově - podle toho, jak budou teď ta hlasování, ať nedojde k nějakému omylu. Takže my víme, o čem se má hlasovat principiálně, pochopitelně, ale pozměňováky musíme přece vidět detailně, takhle to přece nemůžeme dělat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, myslím, že to je oprávněný požadavek, proto navrhuji, abychom tento bod přerušili do 16.30 a můžeme pokračovat v projednávání dalších bodů, v 16.30 se k tomuto vrátíme, už to budou mít všichni před sebou a v 16.30 můžeme začít hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To bych měl chápat jako procedurální návrh. Je to procedurální návrh, o něm dám hlasovat. Já ho pro jistotu zopakuji, ať nemáme nějakou nejistotu.

 

Pan předseda Zbyněk Stanjura navrhl, že tento bod přerušíme a v 16.30 se k němu vrátíme, mezitím otevřeme další bod našeho jednání. Je to prosím všem srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Je.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 168 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu ve třetím čtení. Konstatuji, že se jím budeme znovu zabývat v 16.30 hodin.

 

Nyní stojíme před projednáním bodu

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání

Budeme muset nyní posoudit, jestli podle § 99 odst. 5 jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání. K tomuto otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí - je to prosím rozprava pouze ke zkrácenému jednání. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat, abychom v tomto případě neschválili projednávání ve stavu legislativní nouze. Na rozdíl od předchozího bodu a bodu následujícího nevidím pro to žádný relevantní důvod. V § 99 odst. 1 jednacího řádu je jasně napsáno následující: Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Dle mého názoru ani jedna z těchto podmínek není splněna. Argumentem určitě není to, co padalo i na rozpočtovém výboru, vazba na následující bod, zákon o kompenzačním bonusu, protože tento bonus může být podnikatelům vyplácen i bez této novely státního rozpočtu. Není také argumentem to, že opatření zmírňující dopady do rozpočtu obcí a krajů by jim nemohla být vyplácena, ta jsou podle toho návrhu vyplácena čtvrtletně, tudíž je dostatek prostoru projednat toto standardní cestou.

Proto konstatuji, že osobně považuji, že k projednávání sněmovního tisku 1159 nejsou naplněny podmínky stavu legislativní nouze podle § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP