(16.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Nikdo nemohl předpokládat, že covid se potáhne celý rok. Proto jsem navrhla a prosadila na vládě, a děkuji za to vládě a poslali jsme to do Poslanecké sněmovny, abychom žádali o stav v legislativní nouzi, protože potřebujeme peníze pumpovat do ekonomiky. V opačném případě by nastalo vázání výdajů. A to, co říkáte, pane předsedo, že můžeme rozpočtový výbor mezi kapitolami, to samozřejmě může, ale jestliže ty peníze vezmete z mandatorních nebo jiných výdajů, tak je tam dříve nebo později stejně musíte dodat. To jsou všechno ty důvody, proč ty peníze potřebujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Paní ministryně, já bych ráda reagovala na vaše slova ohledně kompenzace obcím, ale pokud jsem správně četla návrh zákona o kompenzačním bonusu, tak ta výplata je až pět měsíců po skončení bonusového období, pokud se nepletu. Takže to je jedna věc.

Druhá věc. Co se týče odměn a dalších záležitostí týkajících se třeba sociálních služeb a podobně v souvislosti právě s pandemickou krizí, tak mě překvapilo, že v původním návrhu státního rozpočtu jste na takovouto částku nemysleli, přestože v době schvalování rozpočtu a ještě předtím, než jste ho začali sestavovat, bylo jasné, že přijde další vlna pandemie a že budou potřeba prostředky i v roce 2021, a tuto rezervu jste si zapomněli vytvořit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Za prvé, paní ministryně měla pravdu v tom, že se jedná o navýšení výdajů zhruba o 77 mld. Těch 103 mld., můžeme říci, že v převážné většině reflektuje na schválený daňový balíček, ale popravdě řečeno, příjmová strana rozpočtu může trápit vládu politicky, ale ne ve výkonu toho, co vláda má zajišťovat. To znamená, pro to, co vláda má zajišťovat, má výdaje - 1 810 nebo 13 mld. schválený rozpočet. A paní ministryně a vláda jako celek nám s vážnou tváří tvrdí, že jim 15. února došly peníze, že potřebují k těm 1810 přibližně ještě 77. Nikdo nemůže věřit tomu, že 15. února došly peníze. Kdyby bylo 15. října nebo 15. listopadu, tak je to pravdivá informace. Mechanismus toho, jak přesouvat peníze, popsal některý z mých předřečníků - se souhlasem rozpočtového výboru. Nic akutního nehrozí.

Paní ministryně má opět pravdu a vyvrátila vlastně vystoupení a argumenty pana poslance Volného z ANO, aby bylo jasné, ke kterému poslanci Volnému mluvím, který říká, že to potřebujeme pro kompenzační bonus pro živnostníky. To je vratka daně z příjmu fyzických osob. Tam žádný výdaj stát nemá.

Paní ministryně má pravdu v tom, že kompenzace městům a obcím už je výdaj. Bavíme se o účetním pohledu. Ale před chvílí vystoupila paní poslankyně Kovářová a jasně řekla, a má pravdu, že ten výdaj bude za pět měsíců. (Nápověda: Za sedm.), No tak sedm, to je ještě větší čas.

Takže není žádný reálný argument pro to projednávat to v legislativní nouzi. Chápu, že vláda přichází s úpravou rozpočtu klidně v polovině února, ale myslím si, že máme projednávat řádným způsobem. Abych ukázal vstřícnost paní ministryni, nám vlastně nevadí, pokud bychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Když se podíváme na harmonogram, dnes je 18. února, to znamená, že na příští schůzi by mohlo být první čtení, protože na první čtení nejsou zákonné lhůty, tak kdyby to bylo hned tu první středu, teď nevím, jestli to je 1., nebo 2. března, takže hned po Velikonočním pondělí může proběhnout druhé čtení, do půlky dubna třetí čtení, pak Senát, je to novela, ta jde i do Senátu, pokud se nepletu. (Poznámka z pléna.) Tak nejde, já nevím, to není zákon o státním rozpočtu, to znamená, nejpozději na konci dubna je hotovo.

Paní ministryně a pan premiér můžou tento čas, který nabízíme, využít k tomu, aby přesvědčili poslance KSČM, aby měli pro tu novelu většinu. Z dnešních vyjádření jsem pochopil, že většina je nejistá. Nic silnějšího neřeknu, než že je nejistá.

Tak vy se seženete proti zdi, a ještě přidáváte plyn? A říkáte, to je skvělé, podpořte nás. My se do zdi narazit nechceme, nechceme zvyšovat rychlost, ale těch třicet dnů vám nabízíme jako řešení. Myslím si, že je to korektní pro obě dvě strany. Za třicet dnů se dají nachystat smysluplné pozměňující návrhy. Vy jste nám to poslali v pondělí v noci nebo v úterý ráno. Při tom všem, co jsme společně řešili, viz předchozí bod, nikdo nemůže po nás chtít, abychom za těch 48 hodin připravili kompetentní fundované provázané pozměňující návrhy.

Paní ministryně, jak dlouho tu novelu připravovalo vaše ministerstvo? A my máme každý peníze na jednoho asistenta.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ale mně se zdá, že už to všechno řekl pan předseda. Já jsem měl neutrální politickou poznámku, že když už neschválíme zkrácené řízení, tak dnes nemůžeme projednávat to první čtení. Není splněno deset dnů. Takže když neprojednáme ten rozpočet, pochopil jsem paní ministryni, že zřejmě by nebyl zájem projednávat ten kompenzační bonus, takže když dnes nerozhodneme tímto způsobem, tak neprojednáme dva body, kvůli kterým jsme se tu dnes sešli. To byla neutrální poznámka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsme u těch neutrálních politických technických poznámek, pan předseda Poslanecké sněmovny nemá pravdu. Bod 3 neprojednáme jenom proto, pokud se potom vládní většina rozhodne, aby na nás měla klacek, že nebyl bod číslo 2. Žádná věcná souvislost tam prostě není. Řekl jsem, že podnikatelům se platit dá, a obcím, za sedm měsíců. A to určitě do té doby zvládneme. Takže pokud by neprošel a neprojednali bychom bod číslo 2, za což já pléduji, aby to tak bylo, tak klidně můžeme projednat bod číslo 3, pokud máme politickou vůli. Pokud ne, pokud chceme svazovat to, co se svázat nedá, tak vy rozhodnete, že se na živnostníky vykašlete. Máte na to plné právo, ale není to z toto důvodu, že by se dnes neprojednával rozpočet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Jan Jakob vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl říci něco obdobného. Já moc prosím, nevydírejte nás tím, že když nebude v legislativní nouzi tento návrh novely státního rozpočtu, tak nemůže být projednán kompenzační bonus. Může. Nic tomu nebrání. Padlo to tady několikrát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec se podíval mým směrem, když mluvil o tom vydírání. Chci se důrazně ohradit vůči tomu, že jsem kohokoli vydíral. Já jsem tady řekl - nastudujte si stenozáznam, tomu se říká asymetrický dialog - já jsem řekl: jak jsem pochopil z vyjádření paní ministryně, nebude vůle projednávat. Tak si nechte ta svoje silná prohlášení! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek, pak paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl ocenit prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedu Vondráčka, že nyní postupuje v souladu s jednacím řádem a vystupuje řádně přihlášen. To jsem rád, že se to od posledně změnilo.

No, k tomu státnímu rozpočtu jednoduchá poznámka. Vláda přichází a chce zvýšit schodek státního rozpočtu na 500 mld. a přicházíte do Poslanecké sněmovny snad s očekáváním, že to bude za hodinu sfouknuté. Přicházíte s tím, že to proženete v legislativní nouzi, jako kdybyste si přišli koupit deset housek na krám. To je přece naprosto nemyslitelné.

Když se projednával rozpočet na letošní rok, tak jsem opakovaně upozorňoval na to, že rozpočet je sestaven špatně, že nezahrnuje řadu výdajů a že je sestaven na základě špatného očekávání vývoje ekonomiky. Tehdy jste, paní ministryně, argumentovala, jak je všechno v pořádku, jak je to sestaveno řádně, jak všechno odpovídá. To znamená, že buď jste to věděla a lhala jste nám, nebo zde Ministerstvo financí odvedlo zcela špatnou práci, protože Poslanecká sněmovna schvalovala návrh zákona o státním rozpočtu, který - světe, div se! - za jeden a půl měsíce musíme novelizovat. To znamená, že buď ze strany vaší, nebo Ministerstva financí to byl špatně připravený materiál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP