(16.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Já jsem přesvědčen, že takto vysoký schodek státního rozpočtu nemůžeme schválit v legislativní nouzi ze dvou důvodů. A jeden z nich je, že vláda v rámci této novelizace, alespoň co vím, a kdyžtak mi to vyvraťte, nepřišla byť s korunou úspory. Jakým způsobem jste promítli stávající situaci do hospodaření státu, že stát bude efektivně a ve velkém šetřit. Možná se pletu a rád se nechám, paní ministryně, poučit, že to je jinak.

A druhá věc. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet není možné schválit bez toho, že by byl upraven rozpočtový výhled, protože my musíme vědět, jestliže se stát tímto způsobem zadlužuje, jakým způsobem bude probíhat konsolidace veřejných prostředků a jakým způsobem v časovém horizontu je stát připraven tyto závazky splácet. To znamená, my máme neúplné informace, a z toho důvodu přednáším návrh na vrácení k přepracování, ke kterému se případně přihlásím v další rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Chtěl bych upozornit, že v tuto chvíli jsme ve fázi posouzení, jestli jsou splněné podmínky pro projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Paní ministryně se hlásila o slovo s přednostním právem a zatím nemám nikoho dalšího přihlášené do obecné rozpravy v této věci. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Makroekonomická predikce Ministerstva financí z dubna 2020 - odhadovaný propad minus 5,6 %. Makroekonomická predikce Ministerstva financí ze září 2020 - odhadovaný propad minus 6,6 %. Makroekonomická predikce Ministerstva financí z ledna 2021 za rok 2020 minus 6,1 %. A teď pozor, makroekonomická predikce Českého statistického úřadu za rok 2020 minus 5,6. Je vám to povědomé? Kdo řekl minu 5,6? Ministerstvo financí v dubnu 2020. Takže to je ta nekvalitní práce Ministerstva financí, a Výbor pro rozpočtové prognózy, kterým se tady tak často zaklínáte, všechny tyto predikce označil za realistické, ale to zůstává bez povšimnutí, protože to není v konfliktu. A to, že jsme rozpočet sestavili na 320 mld., je logické. Proč teď přicházím s 500miliardovým schodkem? Protože 102,7 mld. je propad na příjmové straně. A jedni říkají, že to nechtěli, že nechtěli pomoci těm 4,5 milionu zaměstnanců, jedna koalice, já věřím, že to prostě občané slyší a že je to jejich politický postoj, v pořádku, je legitimní. Druhá koalice, nebo její významná část, to říkat nemůže, protože ta to podpořila, pak zas říká: no, ale to byste měli ušetřit, měli byste vyškrtat ty desítky miliard, vzít platy učitelům, vzít platy doktorům, sebrat prostě na provozní výdaje vojákům, hasičům, policistům, protože teď vlastně nepomáhají v té první linii. To zas říká ta druhá. I to je legitimní postoj. Takže já věřím, že občané, kteří nás poslouchají, toto slyší. Takže to je důvod, proč já musím předložit miliardový schodek. Na jedné straně 102,7 mld. propad příjmů a potřeba dalších výdajů, protože kdo z vás věděl, že tady prostě pandemie bude rok. Ten, kdo to věděl, tak byl kouzelník.

Velice si cením vašeho postoje a vašich názorů a vašeho zájmu, a myslím to teď bez ironie, o konsolidaci veřejných financí po krizi, kterou stále zažíváme. A věřte mi, že rozpočty s takovými schodky nepředkládám s lehkým srdcem, nemám z toho vůbec žádnou radost a vím, že se zapíšu v tomto směru do historie. Ale epidemie na území České republiky neslábne a naopak se zdá, že nabírá na síle. A takto rozsáhlou krizi a s ní spojené důsledky je prostě nutno řešit primárně. A k tomu má právě sloužit tato novela státního rozpočtu, se kterou jsem před vás předstoupila.

Budu se držet jenom konsolidace, nebudu říkat úvodní slovo. Zjednodušeno se dá říct, za prvé zahrnuje, jak jsem slíbila při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2021, dopady daňového balíčku včetně dopadů změn rozpočtového určení daní, na to nezapomínejte, že je tam dopad i rozpočtového určení daní, abychom pořád nemluvili o balíčku, a pak téměř výhradně výdajové tituly, které jsou bezprostředně spojené se současnou krizí. Já jsem je tady v podstatě vyjmenovávala, tituly, které kompenzují ztráty omezených živností, provozoven a které posilují zdroje na řešení sociálních problémů. I to je teď obrovský palčivý problém dneška. Upozorňujete na to notabene i vy velmi často na půdě Poslanecké sněmovny. Takže věnujme prosím energii na vyřešení aktuální situace a aktuálních úkolů tohoto roku.

Obrysy konsolidační strategie jsem předložila Poslanecké sněmovně v loňském roce, proběhla k tomu zde i diskuse na speciálním bodu Poslanecké sněmovny a konkrétní oblasti konsolidačních opatření pro rok 2022 a 2023 jsem rovněž uvedla. Jednak jde o úsporu v nákladech práce. Víte, že už jsme nenavyšovali platy ve veřejném sektoru ani na rok 2021, kdy fixují nominální úroveň. Dále úspory provozních výdajů, které v reálném vyjádření klesají, ale za desítky miliard, a v neposlední řadě cílené zapojování nových i stávajících nástrojů Evropské unie k financování celounijních priorit. Uvědomte si, že my jenom v rámci fondů VFR získáme 972 mld. a dalších 300 mld. je ještě na cestě v tom období 0 + 3 z toho bývalého rozpočtového rámce.

A konečně jsem již několikrát na půdě této ctěné Sněmovny otevřeně přiznala, že budeme muset řešit i daňový mix a vrátit se znovu k této úpravě snížení daní. Nakonec se k tomu politicky zavázal premiér Andrej Babiš, když prostě řekl, že to snížení je důležité teď, když dával svůj pozměňovací návrh, právě teď a tady pomoci zaměstnancům a že se politicky zavazuje ho předložit na dva roky. A o této cestě já jsem přesvědčena, že je realistická a realizovatelná.

Já si nemohu dovolit střílet od boku cifry, že ušetřím desítky nebo možná stovky miliard na provozu. To je nereálné. A prosím nepracujme se státním rozpočtem jako s čistě účetní kategorií, která musí být stůj co stůj vyrovnaná. To je nástroj, kterým se financují klíčové atributy hospodářské politiky na úrovni celé republiky, a těmi jsou dlouhodobě udržitelné oživení ekonomiky a prorůstová opatření. Počáteční fiskální expanze s následnou pozvolnou konsolidací má za cíl návrat do normálních podmínek bez druhé vyvolané recese a pokles dluhové kvóty je veden skrze vyšší růst nominálního HDP. Je nepochybně pro všechny lepší mít danou úroveň dluhu jako bohatší země než jako chudší. Uvědomme si, že deficit v návrhu novely státního rozpočtu a střednědobého výhledu je spojen zejména s propadem příjmů, jak jsem už řekla, a v důsledku jednorázových, nezapomínejte, nebo přechodných opatření spojených s řešením situace ve zdravotnictví. Navýšili jsme státního pojištěnce, teď potřebujeme opětovně opakovaně dát odměny těm lidem v první linii ve zdravotnictví. Potřebujeme dát lidem v sociálních službách, velice často na to upozorňujete i vy.

Požadavek na konsolidační strategii na roky následující po roce 2023 není korektní pro tuto ani pro jakoukoliv vládu, která vznikne po volbách. Letos nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, a mělo by být proto na budoucí politické reprezentaci naší země, jakou konkrétní konsolidační strategii pro léta 2023 a další zvolí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já se omlouvám. Já jenom, že jsme ještě stále při posouzení, zda jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném řízením.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rozumím, pane místopředsedo. Už to zkracuji. Já jsem byla jenom včera vyzvána rozpočtovým výborem, abych se v rámci této debaty zaměřila na konsolidační strategii. Mám to dokonce v usnesení rozpočtového výboru, takže proto jsem to takto řekla, ale já myslím, že jsem řekla všechno nejdůležitější, co jsem k tomu říct chtěla. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP