(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s faktickými poznámkami je pan předseda Bartošek, připraví se pan poslanec Jakob, Ferjenčík, Skopeček, Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za mě krátce. Paní ministryně, za KDU-ČSL musím se vyhradit vůči tomu, co jste říkala. KDU-ČSL nikdy neříkala, že se mají snižovat platy učitelům, sestrám, hasičům, policii, armádě, komukoliv. To z naší strany nikdy nezaznělo. Já jsem zde mluvil o tom, že tato vláda, byť minimálně, nepřišla se snahou nějaké konsolidace a alespoň nějaké úspory. Mohli jste se inspirovat v řadě pozměňovacích návrhů, které zde zazněly, když se tento rozpočet projednával na konci loňského roku. Ani to jste neudělali. To mě na tuto vládu mrzí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Jakob. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já nevěřím svým uším. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, co nám to vkládáte do úst nebo do myslí? My jsme nikdy nenavrhovali a nenavrhujeme škrtání, a zvlášť klíčovým lidem v téhle zemi. Ale vy jste tady za poslední rok v téhle krizi nenavrhli jediné úsporné opatření. A pořád tady jedou vaše populistické programy, protože se blíží volby. Zároveň se oháníte tím, že nebude možné vyplatit bonusy zdravotníkům za loňský podzim. No, to snad není možné! Vždyť přece s tím jste museli v návrhu rozpočtu schváleném počítat! Prosím, nevkládejte nám nic do myslí, nevymlouvejte se na nás a přijďte příště s nějakými úspornými opatřeními. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na paní ministryni, na to, co říkala o pomoci lidem. Snížit daně na dluh tak, aby to ti samí daňoví poplatníci nakonec museli splatit i s úroky, to není pomoc, to je hloupost. To za prvé.

Za druhé. Těch sto miliard nám teď chybí na to, abychom mohli pomáhat těm, které skutečně vážně zasáhla ta aktuální koronavirová a ekonomická krize. Těch sto miliard chybí. Vy nám neustále opakujete, kolik že by stály ty naše návrhy. A já říkám, do těchto sto miliard by se bohatě vešli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Také zareaguji na slova paní ministryně. Ona se tady zaštiťuje Výborem pro rozpočtové prognózy, jak ho poslouchá, jak ho respektuje, jak sestavuje rozpočet podle jeho rad, nicméně škoda, že stejnou intenzitu nebo že stejnou pozornost nevěnuje Národní rozpočtové radě, která postup a hospodaření této vlády dlouhodobě kritizuje. Takže existuje-li instituce, která dá paní ministryni za pravdu, tak o té instituci tu budeme slyšet, budeme slyšet její argumenty. Řekne-li to Národní rozpočtová rada, jak hospodaří vláda, že je to špatně a že velmi rychle narazíme na dluhovou brzdu, tak o tom paní ministryně radši mlčí.

Paní ministryně se chlubí přesnou prognózou Ministerstva financí. Za to je určitě dobré analytiky Ministerstva financí pochválit, nicméně to není zase tak důležité. To důležité, paní ministryně, je, že ty prognózy se dělají proto, aby rozpočty byly sestaveny realisticky. A to se Ministerstvu financí v posledních letech nedařilo. A nejde jenom o období covidové krize, jde o období standardního ekonomického růstu, kdy se váš plán, schválený státní rozpočet, diametrálně lišil od jeho výsledku, od reality ve výši desítek miliard korun. Takže já budu raději, když se vaši analytici netrefí v makroekonomické prognóze o pár desetinek, ale budu raději, když se vláda trefí ve výši, v řádu deseti miliard, co se týče plánovaného schodku a reality.

Proto my chceme, aby to projednávání bylo podrobné. Vy prostě neumíte sestavovat rozpočty, ty rozpočty dopadají jinak, proto je potřeba to projednat ve výborech, proto je potřeba podávat pozměňovací návrhy, abychom vaše špatně navržené státní rozpočty, špatná čísla uvedli v realitu. Vy to nechcete, protože je vám jasné, že byste jinak takovouto sekeru, tento volební rozpočet, protože nejde o nic jiného než o volební rozpočet, jinak při tom dlouhém čtení neprosadili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ondřej Benešík, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, jenom pár čísel. Ten schodek státního rozpočtu na minulý rok, aniž bychom tušili, že nás čeká nějaká pandemie a omezení ekonomiky, byl schválen ve výši 40 miliard, pokud se nepletu. Ale na konci března, to znamená, kdy ta pandemie a to uzavření ekonomiky na to měly naprosto minimální, spíš žádný dopad, tak už bylo skoro 45 miliard. Prostě ta sekera byla učiněna ne za dvanáct měsíců, ale za tři měsíce, a dokonce byla i překročena. Takže pokud tady budeme mluvit o predikcích Ministerstva financí, tak já jsem velmi skeptický v tom, že jsou velmi, ale velmi nepřesné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zažíváte historickou událost, poprvé se vyjadřuji k věcem, které se týkají ekonomiky a státního rozpočtu, věcem, které v podstatě mi jsou hodně daleko. Já bych jenom chtěl požádat paní ministryni financí, které si ohromně vážím za její pracovitost a to, že dokáže nám tady vysvětlovat ta ekonomická čísla, ty věci, které se týkají ekonomiky, tak, že to pochopím i já, aby neklesala na úroveň vicepremiéra, vicepremiéra této vlády a neříkala tady věci, které jsou v podstatě vyhrožující a tak dále, protože to, co jsme tady předváděli minule, vicepremiér nebude nic, nebude nic, a za dvacet čtyři hodin to bylo úplně jinak. Takže já říkám, tam, kde ten ministr, který chce hledat, který ví problémy a je schopen řešit ty problémy, tak je umí najít.

Takže paní ministryně financí, není vás to hodno, abyste klesala na úroveň pana vicepremiéra, ministra vnitra, a předváděla tady takové divadlo, že bez toho, abychom tady něco odhlasovali, je to totální kolaps České republiky. Není. Vždycky se to nějakým způsobem vyřeší. A já si vás strašně moc vážím pro vaši pracovitost, jsem ochoten s vámi kdykoliv jednat, ale nedělejme to tak, že bez toho, jestli to bude dneska ve zkráceném řízení, nebo to bude jinak, se zhroutí celý svět. Vždycky se najde to nějaké řešení a já myslím, že od toho jsme politici, abychom to řešení hledali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Paní ministryně zde hovořila o úsporách v podobě toho, že se nenavyšovaly platy státních zaměstnanců. Ale když jsme schvalovali zrušení superhrubé mzdy, tak říkala, že je potřeba ji zrušit, aby státní zaměstnanci měli více peněz. A kolik to bude stát? Bude to stát sto miliard. Tak ten argument je chybný. To za prvé.

Za druhé jsme chtěli aspoň nějaký náznak konsolidace veřejných financí. A to, co jste, paní ministryně, uvedla, že to bude až na další politické reprezentaci, tak to může už být pozdě. My jsme po vás na rozpočtovém výboru chtěli slyšet aspoň nějaké body, jakým směrem by se Ministerstvo financí mohlo ubírat při konsolidaci veřejných financí. A stačilo říci, když říkáte, že superhrubá mzda byla zrušena na dva roky, tak že oním opatřením bude právě návrat k superhrubé mzdě, jestliže chápu logiku, o které vy mluvíte.

Takže pokud by to bylo možné, zda byste nám mohla nastínit aspoň nějaké body té konsolidace, protože další reprezentace, to můžete být buď vy, anebo také někdo jiný, nechť tedy je tam nějaká návaznost na jedno volební období a pokračuje další. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a paní ministryně mě požádala o slovo. Já bych ji chtěl jenom upozornit, že za minutu, zhruba, ji přeruším a budeme se vracet zpátky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP