(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ano. Ano, já budu velice rychlá. No, paní Kovářová... paní poslankyně, pardon... paní poslankyně Kovářová, to snížení daní se netýká jenom státních zaměstnanců, chraň bůh. To se týká i samospráv, za které tady tak velmi často plédujete. Těm se také snížily daně. A také soukromým firmám. To se týká všech zaměstnanců, je jich asi 4,5 milionu, takže prosím buďme korektní.

Co se týče daňového mixu, to je vysoce politické rozhodnutí. A bude na každé příští vládě, já jsem naznačila oblasti na výdajové straně, evropské peníze v konsolidační strategii. Daňový mix je politikum. A politikum každé reprezentace, která bude tady po volbách. Takže ta se musí rozhodnout, jakou půjde cestou.

Pane poslanče Ondráčku, máte pravdu, já rozhodně -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším, já se omlouvám. (Ministryně: Dobře už je 30, dobře, děkuji.) Je 16.30 hodin, přerušuji projednávání tohoto bodu, ke kterému se vrátíme hned, jak doprojednáme bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1158/ - zkrácené jednání

Poprosil bych, aby místa u stolku zpravodajů zaujali pan poslanec Jan Blatný a pan zpravodaj, pan poslanec Vlastimil Válek.

Projednávání jsme přerušili v okamžiku schvalování procedury, tak jak ji načetl pan předseda, pan poslanec Válek, a případně mu dám ještě slovo k tomu, aby to mohl nějakým způsobem zrekapitulovat. A já mezitím svolám poslance do sálu a budeme hlasovat o proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Opakování je matka moudrosti. Všichni jsme dostali vytištěnou proceduru, resp. jednotlivé pozměňovací návrhy. Dovolím si upozornit na jednu drobnou změnu, opravdu doufám, že je to detail a nekonfliktní, na který mě legislativci upozornili. Pokud si nalistujete v těch materiálech stránku 2 resp. 3, konec stránky 2, začátek stránky 3, tak si všimnete, že číslo 7 je datum a číslo 8 je text. To jsou ty pozměňovací návrhy pana poslance Volného, kdy já jsem avizoval, že sedmička bude text a osmička bude datum, ale legislativci doporučili přehodit ty dva pozměňovací návrhy. Tak pokud by s tím byl souhlas, tak jenom na toto upozorňuji, abych vás nějakým způsobem neuvedl v omyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže děkuji. Dostali jste rozdány pozměňovací návrhy, byli jste seznámeni s procedurou. Nechám hlasovat proceduru jako takovou.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 12 je přihlášeno 168 poslanců, pro je 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana poslance Válka, aby nás provedl hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. První pozměňovací návrh je komplexní pozměňovací návrh, na kterém byla shoda předsedů většiny politických stran. Je to pozměňovací návrh číslo 7529 a je to ten pozměňovací návrh, který tady vysvětloval a zdůvodňoval pan ministr Hamáček, tedy pan poslanec Hamáček.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vás odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? - Omlouvám se, já toto hlasování budu považovat za zmatečné. Budeme hlasovat znovu. Já jsem se nezeptal na stanoviska zpravodaje a pana ministra, takže tohleto hlasování považujeme za zmatečné.

 

Budeme hlasovat znovu o tomto návrhu. Zeptám se na stanoviska pana ministra. (Souhlasné.) Stanovisko pana zpravodaje? (Výbor k tomu nezaujal stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 14 je přihlášeno 165 poslanců, pro 133, proti 21. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh pana poslance Michálka číslo 7530, máte ho na stránce 1 a 2 toho materiálu. První část pozměňovacího návrhu je čistě technická, kdy místo "dva týdnů" navrhuje pan poslanec text "dva týdny". Druhá část je soudní přezkum mimořádných opatření. Tento je prodiskutován jak s předkladateli, tak se všemi. A byl tady zdůvodněn podrobně v rozpravě. Ta třetí je opět technická, kde se doplňuje v § 8 odstavec 5, který zní: "Ustanovení odstavců 1 až 4 se použijí na hlavní město Prahu a primátora hlavního města Prahy." Opět to tady bylo zdůvodněno a vysvětleno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Chyba! (Poslanec Michálek opravuje zpravodaje u pultíku.) A jo, pardon. Já se omlouvám, mea culpa. Třetí část toho návrhu je, že v § 21 odst. 2 se text "až 13" nahrazuje textem "až 7".

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak teď je to správně. (Hlasy z pléna.) Proceduru jsme si schválili.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ne, ne, ne, primátor je další bod. Ještě jednou, je to moje chyba, velmi se všem omlouvám.

Takže ještě jednou. Tento bod má tři části. První je změna z dvou týdnů na dva týdny, druhý je ten soudní přezkum mimořádných opatření, máte to v textu. A třetí je na konci té stránky, neobracet prosím, na konci té stránky, poslední řádeček, 3. v § 21 odst. 2 se text "až 13" nahrazuje textem "až 2". To jsou tři části tohoto pozměňovacího návrhu. (Hlasy z pléna. - Předsedající: Až 7.) Až 7, pardon, až 7.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak víme, o čem budeme hlasovat? Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Výbor k tomu nezaujal -

 

Poslanec Vlastimil Válek: Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 je přihlášeno 166 poslanců, pro 146, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Další návrh je číslo 3, kdy je to návrh pana poslance Michálka k pozměňovacímu návrhu poslance Vondráka, a číslo je 7527, je na druhé stránce nahoře, a to je ten bod, kdy se jedná i o primátora hlavního města Prahy. Ještě jednou se omlouvám za to, že jsem vás uvedl ve zmatek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.) Výbor k tomu nezaujal stanovisko.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 je přihlášeno 166 poslanců, pro je 132, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dostáváme se k bodu číslo 4. Pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Vondrák. Je to pozměňovací návrh, který podávají hejtmani. Má číslo 7527. V materiálech ho máte na stránce 2 uprostřed. A ten pozměňovací návrh má čtyři body. Jedná se o § 8, mimořádná opatření při epidemii onemocnění COVID-19, se do § 7 vkládá nový § 8 atd. Text máte před sebou. (Poslanec Benda doplňuje zpravodaje.) Ve znění schváleného návrhu poslance Michálka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko pana ministra? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 je přihlášeno 166 poslanců, pro 133, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP