(16.40 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dostáváme se k bodu číslo 5, což je 1 až 8 body pozměňovací návrhy pana poslance Volného. Jsou označeny číslem 7532. Máme je v těch materiálech na stránce 2 až 3. A tady bychom měli hlasovat po jednotlivých bodech, jak jsme si schválili v proceduře.

První je tedy bod - tento zákon pozbývá platnosti k datu 31. září 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.) Pardon. (Reakce v sále, že září má jen 30 dnů.) Září má 30 dnů.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já mám napsané 31. září 2021. (Potlesk.) Já jaksi už teď se bojím udělat chybu. (Smích v sále.)

Já se velmi omlouvám, ale já se domnívám, že jsme si schválili proceduru. Tato data jsem četl. A proti proceduře nikdo neprotestoval. Já se necítím být povolán, abych zjišťoval, který měsíc má kolik dnů, jestli ten měsíc existuje a jestli existuje ten rok. (Smích a potlesk.) To si myslím, že Poslanecká sněmovna a jednotliví poslanci, zvlášť pokud mají aspoň středoškolské vzdělání, natož pokud jsou pedagogové, toto znají a vědí. A já v žádném případě nemám ambice do toho jakkoliv zasahovat. Co jsem já?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane zpravodaji, máte pravdu. Nechám o tom hlasovat tak, jak je to načteno. V proceduře je 31. září 2021.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 166 poslanců, pro 1, proti 116. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh prosím. A poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. Děkuji vám.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, bod číslo 2 tohoto návrhu je stejný text - tento zákon pozbývá platnosti tentokrát k datu 30. března 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 128. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Třetí bod je stejný text - pozbývá platnosti zákona - tedy tento zákon pozbývá platnosti, omlouvám se - a tentokrát je to datum 30. června 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, přihlášeno 166 poslanců, pro 23, proti 125. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Čtvrtý bod mění datum na 31. července 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 166 poslanců, pro 21, proti 124. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Pátý bod nabízí datum 30. dubna 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 22, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 130. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Šestý bod je datum 31. května 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 166 poslanců, pro 22, proti 127. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Sedmý bod je poslední s datem. A tady je datum 31. října 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 24, přihlášeno 166 poslanců, pro 21, proti 126. Návrh byl zamítnut. Další.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Poslední bod je bez data a dovolím si přečíst text. V § 1 odst. 1 zní: "Tento zákon upravuje pouze opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 -" to znamená, že není platný pro žádnou jinou nemoc, infekci ani epidemii či pandemii - "(dále jen epidemie COVID-19) a jejích dopadů na území České republiky." Tečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko ministra? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno 168 poslanců, pro 21, proti 121. Návrh byl zamítnut.

 

A teď je vlastně závěrečné hlasování: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1158, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 26, přihlášeno 167 poslanců, pro 132, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Paní poslankyně Pastuchová se hlásí.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. U hlasování číslo 20 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. A vrátíme se zpátky do projednávání bodu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, zkrácené jednání. Jsme ve fázi, že posuzujeme, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Po paní ministryni jsem neměl nikoho přihlášeného do obecné rozpravy. Podívám se ještě jednou do sálu, jestli se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem jednání. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27. Přihlášeno 168 poslanců, pro 89, proti 74. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP