(16.50 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Takže já v tuto chvíli otevírám bod

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
/sněmovní tisk 1159/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, které tímto předávám slovo. (Hluk v sále.) A poprosím o klid v jednacím sále. Pokud máte potřebu si se svými kolegy cokoliv sdělit, sdělte si to prosím v předsálí. (Vyčkává se.) Pan poslanec Kupka se hlásí jenom s technickou k hlasování.

 

Poslanec Martin Kupka: Já bych chtěl jenom požádat o záznam do stena. U 22. hlasování jsem hlasoval proti, ale na výstupu mám, že jsem hlasoval pro. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, děkuji. Poprosím paní... Ještě ke hlasování tady poslanec Ratiborský.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Taky k hlasování. U hlasování číslo 18 mám na sjetině pro, hlasoval jsem proti. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli požádám paní ministryni financí o úvodní slovo. Poprosím všechny v jednacím sále, aby se ztišili nebo aby odešli do předsálí. (Takřka bez odezvy.)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi pár slov. Od 1. března roku 2020... Já asi počkám na zklidnění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Omlouvám se, ale opravdu bych byl rád, abychom se dokázali ztišit v tomto jednacím sále, protože přece jenom budeme projednávat docela velmi důležitou záležitost a bylo by dobré, abychom si navzájem naslouchali a věnovali tomu pozornost. Nechci nikoho napomínat, nechci nikoho jmenovat. Prosím, paní ministryně, zkusme to.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Od 1. března roku 2020, kdy byla na našem území poprvé oficiálně potvrzena přítomnost nemoci COVID-19, uplynul bezmála rok. Zatímco na úplném počátku tohoto složitého období jsme se potýkali s přirozeným reflexem každého z nás stáhnout se více dovnitř, do sebe, velmi rychle jsme se opět vrátili k tomu, co dělá lidskou společnost tak bohatou a silnou, a to je vzájemná spolupráce a solidarita.

Nebylo to hned, kdy začalo být možné sdílet a srovnávat zkušenosti jednotlivých zemí a jejich vlád. Nejméně prvních několik týdnů či měsíců jsme čelili zrychlenému běhu historických událostí, odkázáni na vlastní úsudek, odvahu přijímat bezprecedentní rozhodnutí a pevnou víru, že námi zvolenou cestu jednou historie zhodnotí jako správnou. Jako ministryně financí a vicepremiérka pro ekonomiku se cítím plně odpovědná za to, jakou intenzitu a směr jsme zvolili v oblasti hospodářské politiky státu. Nebylo jednoduché ve prospěch okamžité pomoci ekonomice a životní úrovni v zemi násobit deficity desíti a stát tak v jistou chvíli téměř proti všem.

O co víc v těch turbulentních časech chyběla možnost relevantního srovnání s postupem vlád ostatních zemí, o to pomaleji přicházela autoritativní doporučení zaskočených mezinárodních institucí a makroekonomických pracovišť, o to hlasitěji se rozléhalo kvičení ekonomických apokalyptiků a strašení samozvaných krizových ekonomických expertů. Všichni tito popekonomové měli jeden společný rys a tím byla nulová zodpovědnost. Já jsem se ale své odpovědnosti nezřekla. A už vůbec to nemám v plánu nyní. Směr, kterým jsme se vypravili, je totiž správný a já jsem o tom přesvědčena. Je to směr masivní fiskální stimulace ekonomiky.

Dnes, když už máme k dispozici potřebná mezinárodní srovnání, máme k dispozici v podstatě konsenzuální doporučení mezinárodních autorit, můžeme číst detailní hodnocení kondice naší ekonomiky včetně výhledů ze strany mezinárodních ratingových agentur. Vidíme jasně jednu věc. (Odmlčuje se.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rozumím, paní ministryně. Já to taky nechápu, že nás tady není až tak moc v tom jednacím sále, a přece jenom hladina hluku je neúměrná důležitosti projednávání tohoto bodu. Paní ministryně, počkáme ještě chviličku. Tak prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Před rokem byla v lese světové ekonomiky hluboká tma. Dnes už se ale můžeme podívat kolem sebe a zjišťujeme, že z lesa vede jenom jedna cesta. A je to ta cesta, po které jsme se vypravili my, a spolu s námi po ní kráčejí téměř všechny ostatní země. A já mám jediné přání. Neuhýbejme z ní. Neuhýbejme, když je konec temnoty na dohled.

Dámy a pánové, chtěla bych vám poděkovat za státnický přístup, se kterým se většina z vás postavila výzvám, které nám uplynulý rok přinesl. Díky němu jsme úspěšně rozjeli programy vládní pomoci, v rámci kterých jsme uvolnili již více než 300 miliard korun. Historicky bezprecedentním způsobem jsme investovali. Vždyť jen v loňském roce kapitálové výdaje činily 173 miliard korun. Nezapomínejme prosím, že drtivá většina této pomoci směřovala do ekonomiky právě a jen ze státního rozpočtu. Chtít živnostníkům, podnikatelům, firmám nebo zaměstnancům pomáhat a zároveň nepodpořit adekvátní výdaje ve státním rozpočtu je protimluv a hospodářský nonsens.

Byla to právě tato robustní pomoc domácnostem, firmám, municipalitám nebo zdravotnímu systému, díky které se nám podařilo podstatně snížit propad ekonomiky. Podle předběžných čísel Českého statistického úřadu klesla ekonomika v roce 2020 o 5,6 %. Černé scénáře, které pod tíhou vypjatých jarních či podzimních dnů predikovaly až dvojciferné propady, se nenaplnily. Jistě, definitivně vše rozsoudí až historie, objektivní zmírnění hospodářského dopadu je ale poměrně silným signálem, že podpora vládních kroků byla tím správným rozhodnutím. Silným a rozhodně ne jediným.

Zmírnění hospodářského propadu mělo samozřejmě pozitivní dopad také do výsledku pokladního plnění za celý loňský rok, které vykázalo o 133 miliard korun lepší výsledek, a to právě díky příjmům, které o více než 100 miliard převýšily rozpočtovanou úroveň. A také proto zůstal i státní dluh na nejnižší úrovni, nebo nižší úrovni, než jsme vykazovali v krizových letech 2012 a 2013.

Je nesporným faktem, že naše veřejné finance setrvávají mezi těmi úplně nejlepšími v Evropské unii. To ostatně potvrdily i tolik očekávané zprávy Moody´s a Fitch, které v lednu a únoru letošního roku stvrdily, jak vynikající hodnocení České republiky z aktuálního pohledu, tak jeho stabilní výhled do budoucna. Hlavní důvody podle ratingových agentur? Nízké zadlužení, odolná ekonomika, zdravý bankovní sektor, atraktivita pro investory.***
Přihlásit/registrovat se do ISP