(17.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Řádným státním rozpočtem na rok 2021, který Poslanecká sněmovna schválila v listopadu, jsme vyslali jasný signál, že nastavený směr je správný, a budeme v něm pokračovat. Kromě toho, že platný rozpočet na letošní rok zvýšil investice do budoucnosti země, zásadně navýšil výdaje do zdravotního systému, školství, zvýšil životní úroveň důchodců, přinesl také nemalé úspory, což je něco, na co se trochu záměrně zapomíná. Míra těchto úspor ve výši 5 % provozních nákladů státu byla samozřejmě nastavena tak, aby nezpůsobila nežádoucí zásahy do akceschopnosti státu, veřejných služeb a nezhoršila ekonomická očekávání. Počítáme totiž s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Seberozhodnější konsolidace s opakovanými recesemi v zádech prostě svých cílů nikdy nemůže dosáhnout. Ano, je to odlišný přístup ke konsolidaci, než jsme viděli v minulém desetiletí. Tehdy se prakticky okamžitě druhý rok po recesi škrtalo a zvyšovaly se daně, aby se co nejrychleji snížil deficit veřejných financí. Myslím si, že bychom se měli poučit ze starých chyb, a ne je opakovat.

V konsolidační strategii konkrétně počítáme s tím, že nebudeme valorizovat provozní výdaje, to znamená, že budou reálně klesat. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců, a jsem opravdu ráda, že v Poslanecké sněmovně prošlo i zmrazení platů ústavních činitelů. Klesat budou i kapitálové výdaje bez unijních prostředků, protože budou postupně doplňovány o zdroje z nových nástrojů Evropského společenství.

Za poslední dva roky jsem v rozpočtu zredukovala počet míst o 4 300, což přineslo úsporu více než 3,5 miliardy korun. A rozhodně v tom hodlám pokračovat. A přicházím i se systémovými změnami, jako je novela zákona o rozpočtových pravidlech, kterou schválily obě komory Parlamentu, která zastavila růst státního aparátu. Řešíme i problémy černých duší, tedy neobsazených míst, od ledna letošního roku část ušetřených peněz za neobsazená místa vážeme právě díky této novele.

Za chvíli se dostanu k podrobnému rozpadu položek, kvůli kterým vláda schválila novelu tohoto zákona o státním rozpočtu, o jejíž podporu vás žádám. Bude z něj patrné, že tím nejpodstatnějším důvodem této novely je pomoc lidem. Nepochybuji přitom o tom, že každý z vás poslanců je denně konfrontován s příběhy lidí, kteří tuto pomoc potřebují. Tu nemají na zaplacení nájmu, energií, chybí jim peníze na pomůcky pro děti do školy nebo prostě jen trochu důstojný život. Naší povinností je tyto lidi nenechat padnout na kolena, ale zintenzívnit pomoc a upravit ji tak, aby jejím sítem nepropadl nikdo ze skutečně potřebných.

Chtěla bych zdůraznit, že pro pokračování a zintenzivnění této přímé pomoci je novelizace rozpočtu nezbytnou podmínkou. Prostě není možné tady chodit k řečnickému pultíku, upozorňovat na smutné příběhy lidí a zároveň odmítnout novelu, bez které tyto lidi házíme přes palubu a bereme jim i záchranný kruh. Mrzí mě a nerozumím tomu, proč opozice tvrdí, že nemůže rozpočet podpořit.

Jedna opoziční koalice argumentuje tím, že nesouhlasí se snížením daní zaměstnanců, které tato předloha reflektuje. Domníváte se, že nechat lidem více peněz je chybou, že stát by s těmito desítkami miliard naložil lépe. Je to váš legitimní politický postoj a je to nepochybně postoj, za který jste připraveni se svým voličům zpovídat. A nepochybujte, že si to budou pamatovat.

Druhá opoziční koalice, respektive její nejvýznamnější část, argumentovat nesouhlasem se snížením daní zaměstnanců o čtvrtinu nemůže. Nemůže proto, že jej podpořila. A tak se soustřeďuje na výdajovou stranu a de facto požaduje tupé škrty. Stejné tupé škrty, kterými se v období před deseti lety proškrtala z jedné krize do druhé. Za vzletnými frázemi o úsporných opatřeních se v realitě aktuální rozpočtové situace neskrývá nic jiného než snižování platů učitelům, policistům, hasičům, zdravotníkům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách. Navrhovaná receptura znamená ve skutečnosti méně peněz pro samosprávy, méně peněz na investice, méně peněz na podporu ekonomiky a podnikání.

Pro mě ani jedna cesta není přijatelná a zástupné argumenty, že novela rozpočtu přináší vládě nějakou vatu, při jakémkoli serióznějším zkoumání prostě neobstojí. Státní rozpočet bude po této novele počítat s celkovým příjmem ve výši 1 385,6 miliardy korun, což je pokles o 102,7 miliardy korun, a výdaji ve výši 1 885,6 miliardy korun, tedy nárůstem o 77,3 miliardy korun. Deficit se zvyšuje na 500 miliard korun.

A teď se prosím podívejme nejprve na příjmovou stranu státního rozpočtu, kde dochází k poklesu o 102,7 miliardy korun. Aktualizovaná predikce daňových příjmů se snižuje o 99,6 miliardy oproti schválenému rozpočtu, což bylo způsobeno promítnutím daňového balíčku včetně změny rozpočtového určení daní vlivem lednové makroekonomické predikce a vlivem nového kompenzačního zákona. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zvyšují o 13,6 miliardy korun v důsledku lednové makroekonomické predikce a současně z důvodu vyššího objemu dosažených příjmů v roce 2020.

V kapitole Ministerstvo dopravy se snižuje příjem z programu Pasivita na podporu oživení a odolnosti ve výši 25 miliard korun, částka 25 miliard na kompenzaci ušlých příjmů v rámci daňových reforem nebyla zahrnuta do Národního plánu obnovy.

V kapitole Ministerstvo životního prostředí navrhujeme zvýšit kapitálové příjmy z prodeje emisních povolenek o 3,47 miliardy korun vlivem jejich rostoucích cen.

V kapitole Ministerstvo zdravotnictví navrhujeme navýšit příjmy o 5 miliard korun z důvodu refundace od zdravotních pojišťoven za vakcíny.

V kapitole Ministerstvo zemědělství se zvyšují kapitálové příjmy o 300 milionů korun u Státního pozemkového úřadu.

A v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí se snižují příjmy o 450 milionů korun vlivem poklesu příjmů z konzulární a vízové činnosti.

Na výdajové straně státního rozpočtu je navrženo zvýšení výdajů o 77,3 miliardy korun a tyto výdaje jsou směřovány na kompenzační programy. Jedná se o posílení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o 54,1 miliardy korun s tím, že navrhuji vytvořit dvě nové položky. První - prostředky na podporu podnikání s částkou 33,76 miliardy korun na pokračování programu Antivirus, na kompenzace pro obce a kraje, na nový kompenzační bonus Ministerstva financí a na nový program COVID-21. Další položka se jmenuje prostředky na podporu veřejného sektoru s celkovou částkou 20,3 miliardy korun, na odměny zdravotníků u poskytovatelů lůžkové péče a testování žáků škol, dotace pro sociální služby na odměny zaměstnancům a zvýšené provozní výdaje v době epidemie.

Dále navrhuji posílit výdaje kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o 5 miliard korun na pokračování podpory podnikatelů COVID - Gastro, uzavřené provozovny, COVID - Sport III, lyžařská střediska, a COVID - Veletrhy.

V kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuji posílit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti o 1,7 miliardy korun, na zvýšení přídavků na dítě o 2,7 miliardy korun a na výplatu výživného budou rozpočtovány výdaje ve výši 445 milionů korun.

V kapitole Ministerstvo zdravotnictví navrhuji zvýšit výdaje o 7 miliard korun na nákup vakcín proti COVID-19 a na projekt Chytrá karanténa 2.0 výdaje posílí o 400 milionů korun a 600 milionů korun na kompenzace daňové povinnosti v souvislosti se zadlužením fakultních nemocnic.

U Ministerstva kultury je navrženo posílit příspěvek na provoz příspěvkových organizací o 500 milionů korun.

Výdaje kapitoly Státní dluh pak novelou posilujeme o 4,87 miliardy korun na obsluhu státního dluhu.

Toto jsou jasná čísla, která má každý z vás k dispozici.

Předkládaná novela státního rozpočtu tedy, jak můžete z čísel vidět, neobsahuje jedinou korunu vaty, z čehož nás někteří ekonomové a část opozice neprávem podezírá. Je to novela, jejíž přijetí a nepřijetí rozhodne o tom, zda vyjdeme z krize silní a zdraví, nebo zvolíme cestu krachů, chudoby a nejistoty. Patříme mezi země s nejnižším zadlužením a nejlepšími ratingy. Je naší povinností využít tohoto skvělého postavení a masivní podporu ekonomiky nevypínat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP