(17.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Neuspokojivá zdravotní situace a mutující virus znamenají komplikace v životech každého z nás a státní rozpočet logicky není výjimkou. Ačkoliv deficit s novelou naroste, jsem přesvědčena, že tyto vyšší výdaje nejsou ničím jiným než investicí do co nejrychlejšího návratu k normálu. Ve výsledku se České republice vrátí. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti.

Děkuji vám za pozornost a prosím, abyste schválením novely státního rozpočtu na letošní rok pomohli naší zemi zdolat největší zkoušku, které ve své novodobé historii čelí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji, paní ministryně. Budeme pokračovat. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1159/1. Nyní prosím, aby se slova ujala paní zpravodajka rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 51. schůze, ze dne 17. února 2021:

"Po úvodním slově ministryně financí, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 12.00 hodin dne 19. února 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1159, vyslovila souhlas, popřípadě ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Toto bylo usnesení, které schválil rozpočtový výbor.

Co se týká samotného projednávání, ono už to tady zaznělo. Opravdu rozpočtový výbor požádal paní ministryni, aby zejména ve svém úvodním slově se zmínila o postupu případné konsolidace navrženého schodku, což paní ministryně z mého pohledu učinila. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Na žádost vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými kartami.

 

Hlasováním pořadové číslo 28 rozhodneme, jestli povedeme obecnou rozpravu.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 100 poslanců, pro 99, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže v tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které máme s přednostními právy za poslanecký klub SPD přihlášeného pana poslance Hrnčíře a za poslanecký klub Česká pirátská strana pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Prosím pana poslance Jana Hrnčíře, aby se ujal slova se stanoviskem klubu SPD. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě než přednesu stanovisko klubu SPD k rozpočtu, tak si přece jenom dovolím něco říct k tomu stavu legislativní nouze. Mám pocit, že tato vládní koalice si ty stavy nouze užívá. Musí vládnout ve stavu nouze, protože je pro ni jednodušší projednávat zákony, nejlépe všechny, ve stavu legislativní nouze, aby se zákony schvalovaly v jeden den, aby opozice dělala jenom stafáž. Přece nemůže nikdo seriózně v půli února přijít v téhle turbulentní době a říct: já vím přesně do koruny, jaké budou výdaje do konce roku, a proto teď potřebujeme v jeden den schválit změnu státního rozpočtu na letošní rok. Vždyť to je přece nesmysl. Kdyby to bylo v květnu nebo v červnu, tak bych tomu i uvěřil, ale abychom v legislativní nouzi schvalovali v polovině února výdaje. Možná těch 500 miliard nebude stačit. V květnu se tady můžeme potkat znova, že bude potřeba více. To přece seriózně do koruny nikdo nemůže vědět.

Teď se tedy vyjádřím k rozpočtu jako takovému. My v SPD nemůžeme podpořit navýšení schodku státního rozpočtu, protože vláda neustále odmítá teď v krizi šetřit na zbytných výdajích, jako jsou například předražené zahraniční nákupy vojenské techniky, platby solárním baronům, politickým neziskovkám nebo nepovedenou inkluzi ve školství nebo dávky nepřizpůsobivým. Také považuji za alarmující neustálý růst nákladů na státní a veřejnou správu. Vláda i v tomto roce počítá s náborem téměř 5 tisíc nových státních zaměstnanců. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování výdajů v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických neziskovek a množství zahraničních operací naší armády. Za posledních sedm let, to znamená vlád ANO a ČSSD, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 60 tisíc osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 50 miliard korun ročně. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí.

Nevadí mi výdaje na armádu, pokud zároveň pomohou naší ekonomice a zaměstnanosti. I Polsko nebo Finsko se v tuto dobu raději rozhodlo pro domácí modernizaci armádní techniky před drahými nákupy v zahraničí. V tuto chvíli realizovat armádní nákupy zahraniční techniky považuji za nerozumné. Podpoříme tak pouze zahraniční ekonomiky.

Za první měsíc letošního roku skončilo hospodaření státního rozpočtu ve schodku 31,5 miliardy korun. Přitom na covidové kompenzace pro ty, jimž vláda omezila podnikání, šlo v lednu pouze 8 miliard 700 milionů. Vláda nám neustále opakuje, že se ze současné krize proinvestujeme, a odmítá úspory. Z plnění lednového rozpočtu je naprosto jasné, že investice dokonce meziročně poklesly o 11 %. Naopak výrazně vzrostla obsluha státního dluhu, tedy úroky, které platíme věřitelům za státní půjčky. Vloni v lednu to bylo 300 milionů korun, letos už miliarda a 400 miliard (?) korun. Takhle to dál nejde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s přednostním právem - za klub České pirátské strany vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve si řekněme, co vedlo k předložení této novely. Ty důvody jsou dva. První důvod je daňový balíček, který udělal díru do rozpočtu 100 miliard korun, a vláda odmítla tuto daňovou změnu tehdy zapracovat do toho schvalovaného rozpočtu. Ten druhý důvod je, že pan premiér v červnu rozhodl, že druhá vlna covidu nebude, že už plošná opatření nikdy nebudou a že nemáme jako opozice strašit druhou vlnou a že není potřeba se na ni připravovat. V rámci toho vláda navrhla i státní rozpočet bez jakéhokoliv plánu, jak se s tou možnou druhou - co bychom za to dneska dali, kdyby byla jenom druhá, ve chvíli, kdy se nám rozjíždí čtvrtá vlna covidu - tak bez toho, abychom se vůbec na tu druhou vlnu připravili. Takže v tom vládou schváleném rozpočtu, který nakonec protlačila i Sněmovnou, vůbec nepočítali s tím, že by mohla přijít nějaká koronakrize, přestože samozřejmě to celý svět tehdy už věděl. Tehdy už byla ta čísla obrovská, umírali lidé po stovkách denně, přesto vláda tu situaci ignorovala. Z toho důvodů tu teď máme tuto novelu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP