(17.30 hodin)
(pokračuje Jakob)

Nicméně co se týká strany výdajové, tak tam s tím navýšením schodku státního rozpočtu o 77 dalších miliard souhlasit nemůžeme, a to s ohledem na to, co tady opakujeme dokola, že jste za celý rok nenavrhli jediné chytré úsporné opatření. Proto v podrobné rozpravě podám pozměňovací návrh tak, aby se touto novelou aktualizovala ta příjmová stránka rozpočtu, nikoliv však ta výdajová. Takovouto podobu, která bude znamenat realitu rozpočtu, jsme jako TOP 09 ochotni podpořit, nikoliv jakékoliv další navyšování výdajů státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný a připraví se pan místopředseda Filip a pak pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se dovolím v obecné rozpravě a potom v podrobné přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského. Z poslaneckého klubu KDU-ČSL to není věc, která by byla překvapivá ani nová. Vždy nám záleželo na financování sociálních služeb a hlavně na tom, abychom se nedostali v průběhu roku opět do těch problémů, kdy sociální služby nebudou řádně dofinancovány. Proto i v rámci dnes projednávané novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021 chceme na tuto věc upozornit. Nebyla zcela vypořádána v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu před Vánocemi, a proto přicházíme s pozměňovacím návrhem, kde chceme právě v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v položce prostředky na podporu veřejného sektoru určit částku 3 miliardy 34 milionů právě na dofinancování sociálních služeb.

Dovolte mi krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Při projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2021 bylo opakovaně ze strany odborné veřejnosti i zástupců některých poslaneckých klubů upozorňováno na nedostatečné finanční pokrytí sociálních služeb v rámci dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Ze strany KDU-ČSL byl při projednávání státního rozpočtu 2021 předložen pozměňovací návrh na dofinancování sociálních služeb ve výši 2 miliardy korun, přičemž je třeba říci, že i toto navrhované navýšení by nepokrylo všechny potřeby tohoto sektoru. Další pozměňovací návrhy předkládaly i další poslanecké kluby.

Příčinami deficitu v sociálních službách jsou hlavně končící podpora takzvaných individuálních projektů z dotačních titulů Evropské unie, také schválený rozpočet na dotace pro sociální služby, který nepočítá plně s dokrytím nákladů na pokračující transformaci psychiatrické péče, a chybí také finance na slíbené navýšení platů v sociálních službách. Ke všem těmto důvodům ještě přibývají náklady na pokračující pandemii COVID-19, která dle všech predikcí bude pokračovat ještě řadu měsíců, a také náklady na slíbené odměny pracovníků v sociálních službách. Dle podrobné analýzy Asociace krajů v současnosti evidují kraje deficit ve financování sociálních služeb pro letošní rok ve výši 3 miliardy 34 milionů korun. Podotýkám tedy, že to je přesně ta částka, která je předmětem toho pozměňovacího návrhu.

Vláda v novele zákona o státním rozpočtu avizuje navýšení dotace pro sociální služby v rámci nové položky v kapitole 398 pod názvem prostředky na podporu veřejného sektoru. V této položce je ale počítáno i s částkou 20,3 miliardy korun na odměny zdravotníkům u poskytovatelů lůžkové péče za pandemii COVID-19, na testování žáků škol, na kulturu zasaženou epidemií COVID-19 a podobně. V novele ale není specifikovaná částka, která je určena na dofinancování právě mnou zmiňovaných sociálních služeb. Z těchto důvodů navrhujeme, aby potřebná částka ve výši 3 miliardy 34 milionů na dofinancování sociálních služeb byla specifikována v nově zřízené položce dotace na sociální služby, odměny zaměstnancům a zvýšené provozní náklady v době pandemie COVID-19, a byla tak jasně stanovena výše dofinancování sociálních služeb, jasně, zřetelně a napevno. Toto opatření dá alespoň určitou jistotu poskytovatelům sociálních služeb, že v současné složité situaci budou schopni poskytovat důležitou péči klientům bez redukce objemu péče či snížení její kvality.

Pozměňovací návrh připravil kolega Vít Kaňkovský a já vás předem prosím o jeho podporu. K tomuto pozměňovacímu návrhu se vzápětí přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já jsem neměl úplně v úmyslu hovořit, ale vyprovokoval mě k tomu pan poslanec Jakob slovy o spálené zemi. To použil poprvé Miloš Zeman v roce 1997, když začaly takzvané Klausovy balíčky. To bylo v době, kdy ze 2,8 bilionu korun základních výrobních prostředků v České republice zbyla jenom část v rukou sátu po masivní privatizaci, a i tehdejší prezident Václav Havel řekl, že není možné dohledat téměř 490 miliard korun, které se kdesi ztratily. Ano, to byla spálená země, to bylo ono zhasnutí a rozkradení státu. Já vidím spálenou zemi trochu jinak než asi kolega Jakob.

Já teď nemluvím k němu prostřednictvím předsedajícího, ale k nám všem, abychom uvážili, v jaké jsme situaci a jestli máme v tuhle chvíli mluvit o tom, že si prostředky bude půjčovat stát a bude sanovat podporu těch, kteří vyrábějí, kteří zaměstnávají, a těch, kteří se živí vlastníma rukama a hlavou, anebo je donutíme, aby si brali úvěry, zkrachovali, převzaly je banky, které jsou v zahraničních rukou, anebo jestli je necháme dojít do stavu, kdy si je někdo lacino v konkurzu koupí. To je ta otázka, kterou si musíme dnes při schvalování tohoto státního rozpočtu položit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Jakob. Do rozpravy se hlásí dále po panu poslanci Bartoškovi pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Samozřejmě že my chceme podporovat podnikatele a živnostníky. Kdo jiný potom dá tuhle zemi dohromady po finanční stránce? Vždyť přece oni jsou ti, kteří tvoří příjmy státního rozpočtu. Ale my nechceme, aby tady ze státního rozpočtu šly pořád a donekonečna prostředky na to, aby některé voličské skupiny volily některé politické strany. Nevyhazujte takhle zbytečně prostředky a použijte je na to, aby ti podnikatelé a živnostníci nepadli a aby jednou, až tahle krize přejde, ty prostředky do státního rozpočtu přinesli. Zůstane po vás spálená země. Bohužel.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Stejně tu budeme dneska dlouho. Já bych zareagoval na svého předřečníka pana Jakoba. Váš předchůdce pan Kalousek býval občas vtipný, vy jste mě teď taky rozesmál. Vy se tady bijete v prsa a chcete chránit živnostníky, a před pěti minutami jste jim schválili čtyřmilionové pokuty v rámci toho babišovsko-hamáčkovského pandemického zákona. To je myslím ochrana živnostníků jak noha. Děkuju. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Skopeček, paní poslankyně Kovářová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP