(17.40 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já bych se krátce vrátil ke schvalování rozpočtu na letošní rok, kdy podpora komunistické straně tomuto rozpočtu byla podmíněna mimo jiné tím, že se Armádě České republiky vzalo 10 miliard. Já jsem přesvědčen, že to byla velká chyba, a přicházím s pozměňovacím návrhem, protože jestli chceme mít armádu, která je schopna nás chránit, která je dobře vyzbrojena a vycvičena, a plnit své alianční závazky, tak by se ty peníze měly armádě vrátit.

Jedná se o to, a tady vás chci, kolegyně a kolegové především z vládního hnutí ANO, požádat, abyste pomohli panu premiérovi naplnit slib, který dal. Když se těch 10 miliard armádě bralo, tak on říkal, hned na první vládě v lednu tyto peníze převedeme zpět. A ono se tak nestalo. V současné době se převedlo jenom 5 miliard a tato vláda dluží 5 miliard zpátky do rozpočtu Ministerstva obrany, které slíbila. Takže můj pozměňovací návrh vám, kolegyně a kolegové, pomůže naplnit to, co pan premiér slíbil. Takže vás žádám o podporu.

Můj pozměňovací návrh přesouvá zbývající částku 5 miliard zpět do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany a tímto návrhem bude zabezpečeno posílení rozpočtu obrany tak, aby Armáda České republiky mohla pokračovat v zahájených modernizačních projektech strategického významu, ale hlavně se jedná o to, že to jsou projekty, které dříve vláda schválila koncepčními dokumenty, to znamená Dlouhodobý výhled na obranu do roku 2035, Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2030, takže se nestane nic jiného než to, že tato vláda bude moct realizovat projekty, ke kterým se zavázala. Bude tak zabráněno likvidaci investičního plánu a především rozkolísání akvizic v dlouhodobém horizontu, kdy většina projektů je víceletých a zásah do jednoho roku destabilizuje roky následující.

Vzhledem k tomu, že původní rozpočet rezortu obrany byl z 30 % tvořen investicemi, které jsou v nemalé míře realizovány i pomocí českého průmyslu, přináší proinvestiční rozpočet multiplikační efekty v domácím průmyslu a na trhu práce. A já jsem přesvědčen, že přesně tyto peníze Česká republika potřebuje, protože podpoří zaměstnanost v řadě našich regionů.

Na závěr bych chtěl upozornit, že není naplňován závazek směrem k našim spojencům v rámci NATO, a tedy dosažení 2 % podílu výdajů na obranu na HDP v roce 2024. Tento závazek Česká republika mnoho, mnohokrát potvrdila ústy svých představitelů i v řadě dokumentů a hlásí se k němu i současná vláda a nejvyšší ústavní činitelé České republiky. Buď to jsou, milá vládo a milí poslanci vládního hnutí ANO, dokumenty, které ctíte a respektujete, anebo jste si vědomi, že tyto dokumenty směřující k obraně České republiky jsou pro vás jenom cárem papíru, které vlastně ani nechcete respektovat, a tím ohrožujete bezpečnost České republiky.

Buď prokážete samostatnost a schopnost podpořit tento pozměňovací návrh, anebo prokážete svou vlastní slabost a ochotu se nechat vydírat komunistickou stranou, tak jak tomu bylo doposud. Konečné rozhodnutí bude na vás a já pevně věřím, že podpoříte samostatnou a bezpečnou Českou republiku a pomůžete Armádě České republiky, která za stávající situace pomáhá ať už na odběrových místech, v nemocnicích, v domovech důchodců a jinde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu. Pan poslanec Patrik Nacher se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů.

V rozpravě vystoupí pan poslanec Skopeček, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně za slovo. Já se budu snažit být velmi stručný. My jako klub ODS samozřejmě novelu rozpočtu, tak jak byla předložena, nepodpoříme. Ten důvod je prostý. My vidíme v nárůstu schodku na 500 miliard skutečně neodůvodnitelně vysoké číslo, ten schodek je obří, a když srovnáme minulý rok, kdy ekonomika klesla rekordním způsobem v historii České republiky, podle předběžných dat klesla o více jak 5 %, tak v minulém roce jsme dokázali hospodařit s rozpočtem, který se vešel do schodku nižšího než 400 miliard. V tom roce aktuálním, kdy všechny instituce včetně Ministerstva financí predikují pro českou ekonomiku na rozdíl od toho loňského propadu růst, plánuje paní ministryně ještě větší deficit, než jsme měli v tom roce uplynulém. To nedává žádnou logiku a už samotný tento fakt mi nedovoluje pro tu novelu zvednout ruku.

Ta novela neobsahuje ani žádné, byť symbolické, úspory. Myslím si, že v době, kdy jak firmy, domácnosti, občané České republiky musí provést inventuru svých výdajů, tak je ostudou této vlády, že nebyla schopna alespoň symbolicky nějaké úspory občanům České republiky a Poslanecké sněmovně představit. Naopak místo úspor vidíme inzeráty Finanční správy na to, že chce nabírat další zaměstnance, zřejmě proto, aby kontrolovali ty zavřené podniky a podnikatele, kteří nemohou v rámci vládních restrikcí podnikat.

Ta změna je také předčasná. My jsme vlastně čekali i na návrh rozpočtu na letošní rok mnohem déle, než jsme ho začali schvalovat, než tomu bylo zvykem v Poslanecké sněmovně v uplynulých letech. Argumentem paní ministryně bylo, že chce mít ta nejčerstvější data, aby návrh rozpočtu mohl být realistický. Dnes tento její argument, proč jsme dostali návrh rozpočtu na letošní rok později, neplatí, a naopak přichází s obří změnou na počátku roku. Já bych rozuměl aktualizaci rozpočtu v rámci schváleného daňového balíčku, proti tomu bych nic neměl, nicméně ten další nárůst na těch obřích 500 miliard korun mohl počkat i vzhledem k tomu, že jsme mohli mít zpřesněná čísla toho, jak se ekonomika v letošním roce bude vyvíjet.

Ze všech těchto důvodů je ten rozpočet pro člověka, který má ambici, aby země hospodařila a měla udržitelné finance i v následujících letech, tak takový rozpočet nemůže použít. Paní ministryně dneska použila fotku s prvorepublikovým ministrem financí Aloisem Rašínem, kde se ptá, jak by postupoval on. No, paní ministryně, myslím si, že dneska v rámci toho, co předkládáte, by vás požádal, ať tu fotku sundáte a ať se vrátí nazpět ve chvíli, kdy nastoupí na Ministerstvo financí jiný ministr, který bude chápat odkaz Aloise Rašína. Odkaz Aloise Rašína byl velmi odpovědný přístup k veřejným financím, nikoliv roztáčení dluhové spirály, kterou tady předvádíte vy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí dále paní poslankyně Kovářová, zatím poslední přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí.

Návrh novely státního rozpočtu se dá shrnout následovně. Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o 100 miliard příjmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pandemií a nemá peníze na covidové programy a další podporu všech postižených. A výsledek? Výsledek je rekordní schodek ve výši 500 miliard korun. Schodky v době takovéto krize by, myslím, nevadily, pokud by se výdaje, popřípadě ztráta příjmů týkaly skutečně věcí, které se týkají boje s pandemií.

Bohužel, Ministerstvo financí a vláda toto nečinily. Základ onoho rekordního schodku položila vláda v loňském roce, kdy schválila daňový balíček a podkopla si příjmy ve výši 100 miliard korun, přestože řada poslanců, řada renomovaných ekonomů a Národní rozpočtová rada důrazně upozorňovaly na to, že vláda toto činí ve zcela nevhodnou dobu, a zároveň upozorňovaly také na to, že vláda nehledá žádnou náhradu za výpadek těchto příjmů ve výši 100 miliard korun, a označovali jsme to my, někteří poslanci, i oni renomovaní ekonomové jako nezodpovědné chování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP