(17.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

A výsledek? A výsledek je takový, že vláda nyní nemá peníze na podporu podnikání, nemá peníze na odměny zdravotníkům, na vakcinaci, na Antivirus, na kompenzace, a navyšuje tak výdaje. Musím říci, že když se podívám na strukturu těch výdajů, tak tomu není v podstatě co vytknout až na některé věci typu, že není zcela jasné, na co půjdou některé položky, a nejsou tam přesně vyspecifikovány. Ale dobře, je potřeba pomoci a tyto výdaje chápu. Co ale nemůžeme pochopit a s čím jsme nesouhlasili a nesouhlasíme, je onen výpadek příjmů, které vláda způsobila nezodpovědným rozhodnutím ve výši 100 miliard korun.

Paní ministryně zde neustále opakuje, že opozice nemyslí na lidi. Ale to není pravda. My na lidi myslíme, ale chceme se přitom chovat zodpovědně a myslet také na budoucnost našeho státu, na vyrovnanost a udržitelnost našich veřejných financí, tak aby nám ty ratingy, paní ministryně, neklesaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Pan poslanec Roman Onderka se hlásí za klub ČSSD.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, projednáváme novelu státního rozpočtu na rok 2021. Asi se nacházíme v období, které je historické, protože řádově měsíc po schválení státního rozpočtu se scházíme, abychom ho upravovali. Řada z nás zde na mikrofon na plénu Poslanecké sněmovny na to upozorňovala, když jsme schvalovali daňový balíček a zrušení superhrubé mzdy, pro kterou sociální demokraté ani jednou nehlasovali, protože stále si myslíme, že zrušení superhrubé mzdy přineslo finanční bonusy hlavně těm bohatším.

Přiznám se, tady budu muset pochválit paní ministryni Schillerovou, že to udělala velice chytře s návrhem. Zahrnula zhruba 100 miliard korun právě z tohoto daňového balíčku, který jsme schválili v prosinci loňského roku, a k tomu přidala položky, které dle mého názoru a názoru sociální demokracie jsou nezbytné pro fungování státu v letošním roce a hlavně v tomto čase. Jestli se bavíme o 38 miliardách, které zde jsou alokovány pro prodloužení programu Antivirus z Ministerstva práce a sociálních věcí, můžeme se bavit o sociálních službách, a tak bych mohl pokračovat. Nechci vás zatěžovat, protože jistě máte tento pozměňovací návrh načtený. Tak to jsou věci, které opravdu dle mého názoru jsou důležité, dokonce budu tvrdit, že jsou nutné.

Bohužel, a nechci si hrát na proroka, musím říci, že se možná ještě do prázdnin také můžeme nad další novelou státního rozpočtu zde znovu potkat. Je si potřeba uvědomit, že pandemická situace není dobrá v České republice. Očkovací vakcíny mají velké zpoždění a s tím souvisí samozřejmě očkování, a nejen seniorů, těch nejstarších, těch nejohroženějších, ale vůbec celé populace v České republice. A proto veškeré omezování firem, veškeré omezování obchodů a fungování ekonomiky České republiky je natolik omezeno, že opravdu může dojít k tomu, že deficit státního rozpočtu České republiky budeme muset ještě zvýšit a že se o něm budeme bavit ještě před prázdninami.

Nechci být zlým prorokem, ale je potřeba si také uvědomit na druhou stranu, že dluhová brzda nás čeká už nyní v roce 2024. A jestli se nezamyslíme, kde snížit případné výdaje státu, jestli se nezamyslíme, jaké udělat nové daně, a zde stále budu zdůrazňovat, že je stále na stole digitální daň, stále je na stole bankovní daň, to znamená daně, které nějakým způsobem mohou pomoci rozpočtu a té ekonomické situaci, ve které se nacházíme.

Veřejné rozpočty nejsou jednoduchá věc a stejně tak jako my se s nimi tady potýkáme, tak se s nimi potýkají obce, města a kraje České republiky. Na to nesmíme zapomenout, protože ty jsou také nejblíže občanům České republiky. A v případě, že budou mít nedostatek peněz, budou buď zdražovat služby, anebo budou tyto služby omezovat. A myslím si, že nikdo z nás, a teď jestli je to levice, nebo pravice, nechce, abychom ještě snížili komfort občanů České republiky kromě toho, co dnes všichni zažívají. Situace opravdu není jednoduchá s ohledem na šíření koronaviru a já si myslím, že máme nyní občanům pomáhat, ne jim přitěžovat a dělat další problémy.

Chci upozornit, paní ministryně, na jednu věc, a to na váš příslib, který jste mi dala na rozpočtovém výboru, kdy jsem vás žádal, aby finanční prostředky, které budeme schvalovat, aby z nich byla v co nejkratším termínu uvolněna finanční podpora na odměny zdravotníků v České republice. Těch, kteří jsou v první linii, těch, kteří chrání životy občanů této země. Já jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží, protože ta práce není jenom fyzicky, ale hlavně psychicky namáhavá a aspoň tímhle gestem, a zdůrazňuji, malým gestem, bychom mohli vyjádřit dík právě těmto lidem, kteří se dneska tak silně obětují pro nás pro všechny.

Sociální demokracie by nepodpořila novelu, kdyby tam bylo jenom 100 miliard na vyřešení problému, který jste prohlasovali, hnutí ANO s Občanskou demokratickou stranou, v prosinci loňského roku. Ale s ohledem na to, že jsou zde položky, které opravdu tento stát potřebuje, které potřebuje pro své fungování a ochranu svých občanů, proto sociální demokracie bude hlasovat pro tuto novelu státního rozpočtu na rok 2021.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Paní ministryně si stěžovala, že moje řeč byla příliš krátká. (Ministryně - poznámka od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Nebo líto dokonce, tak to mě těší. Jenom jsem se chtěla spíš doptat ohledně kompenzačního bonusu a státního rozpočtu. Tam se počítá s částkou 18 miliard na kompenzační bonus za pouhé dva měsíce, tzn. za ta dvě nová kompenzační období. A znamená to tedy, pokud by kompenzační bonus, protože ho můžete prodloužit, to kompenzační, nařízením vlády, jakým způsobem by to bylo ve vazbě právě ke státnímu rozpočtu a jestli tam máte připravenu nějakou rezervu, anebo by byla nutná opět novela státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám také děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je zájem o závěrečná slova - paní ministryně? Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP