(18.00 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem slíbila, že budu stručná, protože myslím, že jsem na všechno už odpovídala mockrát. Toto je sedmý rozpočet za mého fungování na Ministerstvu financí. Tak jenom stručně.

Pane poslanče Jakobe. Já jsem si spíše psala věci, které mě zaujaly. On tady není, no, škoda. (Poslanec Jakob se hlásí.) Aha, pardon, pardon, pardon, tak se omlouvám. Vy říkáte, chcete šetřit, ale přitom za tu krátkou dobu, co jste v Poslanecké sněmovně, tak dáváte jeden pozměňovací návrh - za chvilku budeme řešit, předpokládám, kompenzační bonus s dírou na výdajové straně - za druhým. Takže ono je potřeba říct, které ty výdaje byste šetřil. Které. Protože ono když se podíváte, tak rozpočet se skládá především z transferů. Nejvýrazněji domácnostem, na důchodech, nemocenské, rodičovském, podporám v nezaměstnanosti, v dalších pojistných, nepojistných sociálních dávkách, transfery územním rozpočtům, kde jsou výraznou položkou platy v regionálním školství, transfery veřejnému zdravotnictví, kapitálové výdaje, dotace, jako je OZE, nyní Antivirus, jsou tady služby kolektivní spotřeby, mezi které patří armáda, policie, celníci, soudy, legislativa včetně Poslanecké sněmovny a Senátu, ale i legislativní a správní útvar na ministerstvech. Takže je potřeba definovat, co je ten provoz a kde byste to tedy vzal. To by bylo prima, kdyby to tady někdo udělal. Vy jste o tom nejvíce mluvil, tak možná vy.

Pane poslanče Skopečku - nevím, jestli tady je pan poslanec, to nevadí. My sice ano, v makroekonomické predikci Ministerstvo financí - dobrý den, zdravím vás, jsem vás neviděla, jste mně chyběl (k poslanci Skopečkovi, který přišel před řečnický pult) - tak v makroekonomické predikci sice počítáme s růstem 3,1 %, ale jdeme ze sklepa, takže on to je velmi mírný, velmi mírný růst. Tak jenom to abychom si řekli. A děkuji, že sledujete můj Facebook, moje sociální sítě a že aktuálně víte, že jsem tam vzdala hold panu ministru Rašínovi, což jsem samozřejmě učinila velmi ráda a velmi upřímně.

Pan poslanec Ferjenčík. Jenom snad si připomínám, když jste dával v balíčku takové ty pozměňovací na slevy, to byly taky poměrně velké díry, kdyby to bývalo prošlo, a některé tady dokonce na půdě Poslanecké sněmovny prošly, tak prostě jenom na okraj. A daňový balíček schválil Parlament, takže jsem ho tam samozřejmě musela zapracovat, a zapracovat až do novely.

K panu poslanci Onderkovi. Děkuji, taky ho nevidím, nevadí, ale tak poděkuji aspoň na mikrofon. Děkuji. Já jsem ten slib včera dala, počítáme s částkou přes 12 miliard na odměny zdravotníkům. Zdravotnictví si už nacvičilo ten dotační program z minulého roku a já osobně dohlédnu, aby se, pokud projde novela zákona o státním rozpočtu, příští týden zprocesoval a zdravotníci dostali odměny co nejdříve.

Pan poslanec Výborný. Ano, počítáme ve VPS s částkou 5 miliard na odměny v sociálních službách. Pět miliard! Jednu miliardu má paní ministryně v nespotřebovaných nárocích, kde neutratila z dotace na sociální služby z minulého roku, takže 6 miliard půjde na odměny v sociálních službách. Tak toto je položka, se kterou v té VPS počítáme, půjde to přes vládu, lehce si to zkontrolujete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobrý večer všem. Budeme pokračovat. Toto bylo závěrečné slovo. Předpokládám, že další závěrečné slovo již není potřeba. Nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Takže já otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli mám tři přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Kopřiva. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první pod číslem 7494 de facto ruší navyšování schodku a sněmovní tisk (dokument) pod číslem 7503 je pozměňovací návrh, který přesouvá 3 miliardy korun určené na inkluzi ve prospěch speciálního školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, návrhy byly, věřím, odůvodněny podrobněji dříve. A nyní prosím pana poslance Kopřivu, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím načíst doprovodné usnesení Sněmovny k rozpočtu. Dovolím si ho krátce odůvodnit, potom ho i přečtu, paní zpravodajce už jsem ho předal a poprosím vás o jeho podporu.

A nyní tedy o co jde. Jde o boj proti daňovým rájům. A já jediné, co chci, aby Sněmovna zaujala stanovisko a vyzvala vládu, aby vláda na úrovni Evropské unie aktivně bojovala proti daňovým rájům, protože kvůli nim, kvůli daňové optimalizaci velkých firem, přichází jenom český rozpočet každoročně zhruba o 8 až 10 miliard korun. Dá se to dohledat na taxjustice.net. Podle tohoto průzkumu jde tedy až o 10 miliard korun ročně. V situaci, kdy se rozpočet potýká s takto bezprecedentním výpadkem příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19, potřebuje Česká republika ty peníze víc než kdy jindy.

Na úrovni Rady Evropské unie je návrh public country-by-country reporting, tzv. PCBCR a ten má být projednáván již 25. února 2021 na jednání Rady pro konkurenceschopnost neboli COMPETu, proto to i načítám dneska. Nejde o nějaký výstřelek nebo přílepek, načítám to proto, že už se bude hlasovat v následujících dnech.

To veřejné vykazování zisků velkých firem má potenciál významně přispět k narovnání současného systému, nezdravé daňové konkurence a tzv. závodu ke dnu v rámci těch daňových rájů, které jsou v rámci Evropské unie. Podle tohoto návrhu by měly korporace s celosvětovým obratem přes 750 milionů eur povinnost zveřejňovat základní účetní data rozdělená podle jednotlivých zemí, tzn. příjmy, zisky, počet zaměstnanců nebo výši odvedené daně. Bylo by tak snadno zjistitelné, která firma vyvádí zisky do daňových rájů a neplatí svůj spravedlivý podíl v jednotlivých zemích, tedy i v České republice, a my bychom mohli vidět, o kolik nás ta která firma ochuzuje. Zároveň by nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti těchto firem ani k nepřiměřené administrativní zátěži, jelikož návrh žádá zveřejnění pouze základních účetních údajů a platil by celoevropsky. Řada firem tyto údaje již zveřejňuje.

Jenom bych chtěl připomenout, že tento návrh veřejného vykazování příjmů už leží na úrovni unijní déle, ale z nějakých procesních důvodů doteď se o něm vždy mělo rozhodovat na Ecofinu, kam jezdí paní ministryně, ale tam je vyžadována jednomyslnost, kdežto na tom COMPETu stačí kvalifikovaná většina, a tudíž bychom mohli ty daňové evropské ráje přehlasovat.

A teď ještě proč to nevadí, že to je opravdu jen procesní záležitost, že skutečně nejde o nějakou daňovou směrnici, ale jenom o účetnictví, čili je naprosto legitimní podle názoru Pirátů o tom hlasovat právě na tom COMPETu, kde bychom mohli přispět jako Česká republika k tomu, aby se bojovalo proti daňovým rájům.

Stanovisko české vlády, pokud vím, bylo neutrální, resp. to vyjádření bylo takové, že česká vláda to podporuje věcně, ale právě jsme nezjistili úplně jasně, jestli procedurálně budeme hlasovat přímo aktivně pro to zařazení na tom COMPETu. Proto já bych chtěl, aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu, aby to proaktivně pomáhala tlačit a aby hlasovala pro ten návrh public country-by-country reporting.

Nyní tedy načtu to usnesení. Je velmi jednoduché, má dva body: "Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu. Za druhé žádá vládu, aby na jednání Rady EU podpořila návrh tzv. public country-by-country reporting, který významně zvýší účetní transparentnost velkých firem."

Vážené kolegyně, vážení kolegové, to je ode mne vše. Prosím, zvažte podporu tohoto doprovodného usnesení k rozpočtu. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A seznámím sněmovnu s omluvenkou. Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný se nám omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Nyní prosím pana poslance Jakoba v podrobné rozpravě a poté se přihlásil pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 7520. Obsahem toho pozměňovacího návrhu je to, že vlastně v novele zůstává jen ta část týkající se příjmové stránky rozpočtu, tedy uvedení současného stavu tak, jak fakticky je, i legislativně na pravou míru, a celá část té výdajové stránky se zrušuje. Ve výsledku tedy oproti tomu návrhu, jak je předložen, se sníží saldo o 77 miliard na přibližně 422 miliard. Děkuji za případnou podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP