(19.20 hodin)
(pokračuje Farhan)

Relativně samostatným případem vzniku nároku na kompenzační bonus je případ nařízené karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě osoby samostatně výdělečně činné či společníka, společnosti s ručením omezeným, kde je při splnění ostatních podmínek odhlédnuto od výše uvedeného testu poklesu příjmů a sama skutečnost trvání této karantény nebo izolace splnění této podmínky nahrazuje. V takovém případě bude aplikována výše kompenzačního bonusu 500 korun. Bonusové období, jak již tady bylo zmíněno, je od 1. února 2021 do 31. března 2021 a vláda může nařízením stanovit jako další bonusové období kalendářní měsíc v období od 1. dubna 2021 do 31. prosince 2021, a to po kalendářní měsíc, kdy lze předpokládat trvání krizových opatření podle § 1.

Jinak si myslím, že to byly takové základní body tohoto návrhu, a podrobně nás s tím seznámila paní ministryně.

A teď mi dovolte, abych přečetl usnesení rozpočtového výboru z 51. schůze ze dne 17. února 2021. Týká se vládního návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, sněmovní tisk 1160, projednávaného ve stavu legislativní nouze.

Po úvodním slově paní ministryně a mojí zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR své jednání ukončila nejpozději do 12.00 hodin dne 19. února 2021;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, sněmovní tisk 1160, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

V. zmocňuje mě jako zpravodaje výboru, abych vás s tímto usnesením seznámil na plénu - což tímto činím, a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Toť vše. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. A protože jednáme podle § 99 odst. 5, je potřeba podle § 99 odst. 3 rozhodnout, jestli povedeme nebo nepovedeme obecnou rozpravu a zda omezíme řečnickou dobu až na pět minut podle § 99 odst. 7.

 

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42. Protože jsem požádal kolegy, kteří diskutovali jiná témata, aby odešli do předsálí, tak zagonguji a dám znamení, že budeme hlasovat, s tím, že je tady návrh na to, že povedeme obecnou i podrobnou rozpravu. O obecné rozpravě se musí rozhodnout. Rozpočtový výbor ji schválil, ale je to na nás. A omezení řečnické doby až na pět minut a na dvě vystoupení pro jednoho poslance.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 154 poslanců pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Protože jsme rozhodli o tom, že povedeme rozpravu, tak se, než k ní přistoupíme, hlásí místopředseda klubu hnutí ANO Roman Kubíček. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já si dovolím navrhnout omezení rozpravy v obecné i podrobné rozpravě pro jednoho poslance na délku pěti minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43, tedy o tom omezení, které tady bylo oznámeno. Kdo je pro v hlasování pořadové číslo 43? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 ze 153 přítomných 84 pro, 14 proti. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám rozpravu a jako první je s přednostním právem z pozice stanoviska poslaneckého klubu podle § 58 odst. 3 přihlášen Mikuláš Ferjenčík za klub Pirátů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my vítáme obecný záměr tohoto návrhu. Myslíme si, že je dobrý nápad rozšířit ten kompenzační bonus, aby na něj skutečně dosáhlo více podnikatelů. Současně z toho máme trošku obavy v jednom konkrétním aspektu. Dneska nějakých 120 tisíc lidí dostává kompenzační bonus a Ministerstvo financí dosud neodpovědělo na otázku, kolik z nich o něj v důsledku tohoto návrhu přijde. To je jeden otazník. A druhý otazník je, kolik z nich ho v důsledku tohoto návrhu bude dostávat v nižší výši.

Protože tento návrh je prezentován mediálně jako návrh na zdvojnásobení kompenzačního bonusu, ale to je bohužel zavádějící. Tohle je návrh, který zvyšuje ten maximální strop kompenzačního bonusu na tisíc korun na den, ale současně se ta částka odvíjí od doloženého propadu tržeb proti roku 2019. Doufám, že pan kolega Volný předloží svůj pozměňovací návrh, který už je v systému, myslím kolegu Volného z hnutí ANO, a poté už to bude i proti roku 2020, což by ten návrh výrazně vylepšilo. Každopádně se bude kompenzovat jenom ten propad tržeb. Ten princip je obecně správný, ale zvlášť vůči tomu předchozímu období za ten rok 2018 až 2019 to nemusí být vždy úplně odpovídající reálnému propadu toho aktuálního podnikání. A my se bojíme, že někteří živnostníci v důsledku tohoto o bonus přijdou.

Z toho důvodu navrhujeme řadu úprav, především, a to je asi ta nejdůležitější úprava, navrhujeme spodní strop toho bonusu na úrovni 500 korun. Chceme, aby lidé měli garantováno, že pokud už ten kompenzační bonus dostanou, tak alespoň ve stejné výši, jako je tomu dnes. Přijde mi, že očekávání veřejnosti, která jsou, že se to zdvojnásobuje, skutečně budou i tak zklamaná, ale je potřeba aspoň, aby lidé nepřišli o tu pětistovku, kterou dostávají dneska, zvlášť v situaci, kdy jim nejsou odpuštěny povinné odvody. Takže toto je první návrh, který předložíme v podrobné rozpravě.

Dále navrhujeme úpravu rozhodného období pro dohodáře, protože dnes tam zůstala úprava z toho předchozího období, ale to není úplně šťastné, protože můžou být i lidé, kteří byli propuštěni až třeba v lednu, ale v období září až prosinec ještě práci měli, a není úplně fér je z toho vynechat. Tak to je spíš takový technický pozměňovací návrh, jak upravit to rozhodné období pro dohodáře, a rozšířit tak počet dohodářů, kteří budou moct tento bonus čerpat.

Navrhujeme i úpravu, aby pěstouni nemuseli prokazovat, že omezená činnost je jejich primární zdrojů příjmů. Prostě pěstouni OSVČ, kteří jsou zasaženi tou krizí, by podle nás měli dostat nárok na tu podporu, zvláště ve chvíli, kdy se bude skutečně odvíjet jenom od propadu příjmů, takže tam ani nehrozí nějaké překompenzace.

Dále předkládáme varianty snížení tohoto nutného propadu, aby se člověk do toho programu kvalifikoval. Myslíme si, že těch 50 % je i vzhledem k inflaci a vzhledem k růstu ekonomiky v roce 2019 poměrně málo, a navrhujeme pokles 40 %, případně spolu s dalšími kolegy 30 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP