(19.30 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

A poslední, také spíše technický pozměňovací návrh je prodloužení toho srovnávacího období pro začínající podnikatele z šesti na osm měsíců. To skutečně si myslím, že není nic proti ničemu, ale určitě kdo jste někdy podnikal, tak víte, že ten začátek bývá velice těžký, a pokud srovnáváme propad těch aktuálních příjmů s tím startem podnikání, tak to vůči těm začínajícím podnikatelům není moc fér. Proto si myslíme, že posunout to období z šesti na osm měsíců, aby člověk mohl skutečně brát jenom ty poslední tři, dá nějakým začínajícím podnikatelům šanci splnit ty podmínky. Podobně když si vezmeme to jarní období, a když někdo začal v lednu 2020, tak první tři měsíce, co připadají v únoru, je leden až březen, kdy ten podnikatel začínal. Druhé období, kdy připadá v úvahu, je duben až červen, to znamená období, kdy v dubnu a květnu byl ještě lockdown, takže tam se nedají očekávat nějaké rozumné tržby. To znamená, umožnit těmto podnikatelům, co začali v lednu 2020, aby uplatnili to období červen, červenec, srpen, kdy přece jenom už ta ekonomika se rozběhla, podle nás je velmi férové a zvýší to tedy šanci těchto lidí kvalifikovat se pro podporu, kterou si zaslouží.

Takže to jsou naše pozměňovací návrhy. Doufáme, že aspoň některé z nich vláda akceptuje, protože skutečně jde spíše o věci, které zmenší nějakou konkrétní nespravedlnost, a každopádně nakonec ten návrh asi podpoříme, protože máme za to, že na tuto podporu dosáhne více lidí než dnes, byť máme tedy obavu z těch jednotlivců, kteří kvůli některým konkrétním parametrům nebo nějakým specifikům svého konkrétního podnikatelského příběhu z té podpory vypadnou, proto i apeluji na to zmírnění těch kritérií.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi za jeho vystoupení a dál v rozpravě vystoupí paní poslankyně Šafránková, připraví se Jan Volný. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, dovolte mi, abych vám krátce představila pozměňovací návrh, který za hnutí SPD předkládám společně se svou kolegyní Monikou Jarošovou k návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Navrhujeme, aby nárok na tento kompenzační bonus měly všechny fyzické osoby, které jsou společníky společnosti s ručením omezeným a které současně splňují podmínku, že jejich podnikání a výdělečná činnost byly zasaženy vládními omezujícími opatřeními souvisejícími s epidemií koronaviru, bez dalších omezujících podmínek, zejména bez té, aby nárok na kompenzační bonus měli pouze společníci maximálně dvoučlenných eseróček.

Předložená vládní norma je ve vztahu ke společníkům mnoha společností s ručením omezeným, kterým bylo vládou pozastaveno podnikání, a které tudíž přišly o veškeré své příjmy anebo o valnou většinu z nich, jednoznačně a nepřijatelně diskriminační. Návrh postrádá i věcnou logiku. Současné restrikce přece mají negativní ekonomický dopad na všechny subjekty v příslušných omezených odvětvích podnikání, obchodu a služeb bez ohledu na to, zda je tvoří jedna, dvě či více osob. Proto navrhujeme z textu zákona zcela vypustit jakákoli omezení přístupu ke kompenzačnímu bonusu pro společníky společností s ručením omezeným týkající se počtu osob, kterými jsou tyto společnosti tvořeny. A já vás poprosím o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Mám tady - faktická poznámka pana kolegy Přemysla Mališe. Pokud to nebylo, tak odmazáván řečníka a dávám slovo panu poslanci Janu Volnému, připraví se Jan Jakob. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já si vám dovolím představit svůj pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 7555. Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je, že v § 8 odstavec 3 se číslice 2019 nahrazuje číslem 2020 a na konec textu odstavce se doplňuje věta, která zní: Lze-li takto určit více období, je srovnávajícím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

Důvodem tohoto rozšíření je snaha poskytnout příjemcům kompenzačního bonusu širší možnost uspět v testu poklesu příjmů a zohlednit různorodé situace, které můžou nastat. To znamená, zpříjemňujeme celý ten proces vyhodnocování a rozhodování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Volnému. Nyní pan poslanec Jan Jakob, připraví se Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím na úvod konstatovat, že v posledních dnech se evidentně ledy hnuly, za což jsem rád, aspoň směrem k tomuto návrhu zákona, ve kterém je promítnuta řada věcí, které kolegové z opozice tady řadu měsíců navrhovali. Takže za to jsem rád, nicméně i přesto je celá řada věcí, které by v tom návrhu ještě šly vylepšit, respektive rozšířit okruh těch podporovaných, protože jak jsem už tady v minulém bodu říkal, tak považujeme podnikatele a živnostníky za klíčový motor pro budoucí rozhýbání naší ekonomiky. Proto si společně s naší paní předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou dovoluji navrhnout několik pozměňovacích návrhů. Zkusím je velmi stručně představit.

První z nich zužuje okruh kombinace podpor v tom smyslu, že by si podnikatelé nemohli žádat o podporu v rámci kompenzačního bonusu, když čerpají jinde. V tuto chvíli nevíme přesně, jak bude vypadat COVID-21, a pro mnohé by to mohlo být složité.

Další z pozměňovacích návrhů odstraňuje jistou nespravedlnost, když někdo má více společností a je v nich společníkem, tak podle toho návrhu může čerpat pouze jednou. Je to nespravedlnost vůči těm šikovnějším, kteří měli nebo mají více společností a o to více v tuto chvíli se situací bojují.

Třetí v řadě s týká doplnění tohoto návrhu zákona a o to, aby mohlo být odpuštěno zdravotní a sociální pojištění. Mí kolegové to už navrhovali několikrát, notabene úspěšně probíhalo na jaře loňského roku. Považujeme to taky za klíčovou podporu.

V neposlední řadě je to návrh, kterým se upravuje číslovka, která stanovuje tu mez, kdy podnikatelé na kompenzační bonus dosáhnou. My navrhujeme tu mez zvýšit z 50 na 70 procent, tedy umožnit více subjektům, podnikatelům, se o kompenzační bonus ucházet, tedy ta hranice je třicetiprocentní, k čemuž se připojili kolega Ferjenčík, a jak jsem koukal na pozměňovací návrhy, tak těch variant bude navrženo vícero.

Nepochybně nám bude vyčítáno, že to bude mít obrovský dopad do rozpočtu, nicméně my jsme přesvědčeni, ostatně bavili jsme se o tom u minulého bodu, že podpora podnikatelů, to, aby přežili, je naprosto klíčové pro budoucnost naší země. Tímto směrem dát prostředky je určitě velmi účelné a účelnější než některé jiné odvody, které se tu vyplácejí ze státního rozpočtu. Budu moc rád, když naše pozměňovací návrhy podpoříte. My jsme připraveni návrh zákona ve výsledném znění podpořit. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP