(19.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dále některá malá s. r. o. mají i tři společníky a jedná se o opravdu malé firmy. Pokud se navrhovatel zákona o kompenzačním bonusu rozhodl definovat malé firmy počtem společníků, nikoliv pomocí jiného kritéria, jeví se nám jako vhodné rozšířit maximální počet společníků společnosti s ručením omezeným, která má být subjektem kompenzačního bonusu. Tady bych poprosila, zda by bylo možné hlasovat o každém bodu návrhu samostatně.

Poslední pozměňovací návrh shrnu velmi stručně. Tam se jedná v podstatě o to, aby obcím a krajům, zkrátka samosprávám, byl kompenzován výpadek příjmů z kompenzačního bonusu i za to období zpětně, protože za toto období, které končí v lednu, jim tyto kompenzace vyplaceny nebyly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, a mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak, ani od paní vicepremiérky, ani od pana zpravodaje. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Jako první je přihlášená paní kolegyně Šafránková v podrobné rozpravě. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji. Já bych se ráda tímto přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě a je veden pod číslem sněmovního dokumentu 7482. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se Jan Volný. Prosím, nechte pana kolegu Hrnčíře projít. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňujícímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 7493. Jedná se o to, že ve vládním návrhu se v rozhodném období posuzuje, zda byl pokles příjmů podnikatelů nejméně o 50 %. Já to měním na 35 % - tak aby měli nárok při poklesu jenom 35 %. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný, připraví se Vojtěch Munzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já jenom formálně. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil pod číslem 7555. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Vojtěch Munzar, připraví se Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já jsem v obecné rozpravě nemluvil, proto tady nepřečtu jenom dvě čísla svých dvou pozměňovacích návrhů, ale dovolte mi, abych je také trošku zdůvodnil.

První pozměňovací návrh se týká právě toho, co tady bylo v obecné rozpravě už diskutováno, a to je ten limit, ta hranice poklesu příjmů o 50 %. Z mého pohledu je to jedna z pastí tohoto návrhu, protože příliš zužuje to hrdlo, kterými se živnostníci dostanou k té slibované kompenzaci a kompenzačnímu bonusu. Chci zdůraznit, že já vítám ten posun z 500 na 1 000 korun a i to, že mohou být kompenzačním bonusem příjemci i těch sekundárně postižených živnostníků, nejenom těch přímo zavřených. Nicméně právě ti sekundárně postižení živnostníci, kteří mají poklesy menší než těch 50 %, tak přesto jim mnohé náklady zůstávají. A těch 1 000 korun na den není jen na jejich osobní potřebu, ale musí jim pokrýt právě ty trvající náklady. Zároveň podle mého názoru hranice 50 % trestá zejména ty, kteří se snažili a snaží aspoň částečně své příjmy nahradit, protože je museli nahradit a musí nahradit, protože musí platit ty své náklady. Ti se třeba těžko mohou díky své snaze dostat na těch 50 % propadu a díky té své snaze by přišli o nárok na kompenzační bonus, nedosáhnou na něj a za tu snahu budou trestáni.

Proto předkládám pozměňovací návrh ve dvou variantách. Jeden znamená pokles příjmů o 30 %, aby už tam vznikal nárok na kompenzační bonus, a ta druhá varianta je 40 %, tzn. v číselném vyjádření v zákoně je to 60, 70 %. To by byl první pozměňovací návrh, který najdete pod číslem 7559.

A druhý, 7560, to je podle mého názoru druhá taková trochu past v tomto návrhu. Je to souběh s dalšími programy. Hovoří se tam o Antiviru, hovoří se tam o COVID - Nájemném. Ale my všichni víme, že např. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další, univerzálnější kompenzační program. Dneska nevíme jeho nastavení, nevíme skutečně, jestli bude jeden, nebo budou dva. Možná se změní i ten název. Proto navrhuji umožnit i s dalšími kompenzačními programy souběh kompenzačního bonusu, tedy s programy, které přijdou. A snažil jsem se to napsat, aby to bylo s univerzálními kompenzačními programy. Takže 7560.

Děkuji za zvážení podpory těchto dvou mých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Tak já jsem v obecné rozpravě k těm pozměňujícím návrhům říkal i odůvodnění a smysl těch pozměňujících návrhů, takže nyní se hlásím k sněmovnímu dokumentu 7544, což je pozměňující návrh, který řeší minimální spodní limit 500 korun. Pak je další dokument, 7545, který se... Pardon, já jsem to přehodil. Takže od 1. ledna zpětná účinnost 7544, spodní limit 500 korun je 7545 a upřesnění toho opatření v návaznosti na pandemický zákon je sněmovní dokument 7546. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, připraví se Jan Jakob. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě jsem opomněl odůvodnit v obecné rozpravě jeden pozměňovací návrh, který je velmi podstatný v současné době, kdy bojujeme s epidemií, a to je umožnit i živnostníkům, co jsou OSVČ, kteří si nehradí nemocenskou, aby nepřišli o těch 370 korun na den v případě, že budou v karanténě nebo v izolaci, které dostávají zaměstnanci. Máme za to, že je podstatná pozitivní motivace lidí, abychom společně tu epidemii zvládli, a tohle je jeden z nástrojů, jak k tomu přispět. To znamená, navrhujeme, aby stejně jako všichni zaměstnanci, i živnostníci, pokud budou v karanténě nebo v izolaci, dostali extra bonus, a to 370 korun na den. To je pozměňovací návrh pod číslem 7549.

Dále už jen tedy zmíním ty návrhy. Všechny návrhy předkládám společně s kolegyní Věrou Kovářovou od Starostů a s kolegou Tomášem Martínkem od nás z pirátského klubu. A jde o tyto návrhy:

Minimální garantovaná částka, pokud někdo dostane kompenzační bonus, 500 korun, to je číslo 7557.

Dále rozhodné období pro dohodáře tak, aby na to dosáhli i lidé, kteří přišli o práci např. později, až třeba v lednu, a to je číslo 7556.

Dále to, aby pěstouni nemuseli prokazovat, že omezená činnost je jejich primární zdroj příjmu. Vzhledem k tomu, že ta nová konstrukce je jenom na poklesu toho příjmu, tak tam skutečně nevidím důvod je z toho vyjímat, to je 7553.

Dále co podáváme společně kromě Věry Kovářové a kolegy Martínka ještě s kolegou Jakobem, to je pokles o 40 %, aby bylo také možné se hlásit o tento bonus, to je číslo 7550, samozřejmě v případě, že by neprošla varianta 30 nebo 35 %, kterou předkládají další kolegové.

A poslední návrh je pod číslem 7551 - prodloužení srovnávacího období pro začínající podnikatele. Jde o to, aby to bylo místo šesti osm měsíců. Skutečně vzhledem k lidem, co začali v roce 2020, kteří to měli extrémně těžké, je to velmi férové. Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Jan Jakob, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP