(20.00 hodin)

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuju moc, pane předsedající. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, chci se přihlásit ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které předkládám společně s kolegyní Markétou Pekarovou Adamovou.

První z nich je pod číslem 7512. Týká se možnosti kombinace některých podpor.

Druhý je pod číslem 7514. Jedná se o odstranění nespravedlnosti vůči společníkům, kteří mají více společností.

Další je pod číslem 7515, který zavádí odpouštění odvodů na zdravotní a sociální.

A v neposlední řadě pod číslem 7522, který předkládáme společně s kolegou Ferjenčíkem, je snížení hranice z 50 % na 30, aby se mohlo ucházet vícero podnikatelů, uchazečů o kompenzační bonus.

Budu velmi rád, když naše pozměňovací návrhy podpoříte. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakobovi. Paní poslankyně Věra Kovářová ještě, jak avizovala v obecné rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které podávám společně s panem poslancem Ferjenčíkem. Tyto pozměňovací návrhy jsou vedeny pod sněmovním dokumentem 7561, 7562 a 7563. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Kolik budete potřebovat času, pane zpravodaji, na zpracování pozměňovacích návrhů? Prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Po dohodě s legislativou jsme se domluvili, že budou potřebovat aspoň 35 minut. Sešlo se 21 pozměňovacích návrhů a některé se vylučují. Pokud je to možné, tak bych navrhl dvě věci. Buď zaprvé přerušit tento bod a pevně zařadit za 35 minut. (Předsedající: To můžeme udělat.) Anebo potom bych požádal o přestávku na legislativu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já myslím, že můžeme udělat ještě další věc, že přerušíme tento bod a zařadíme bod číslo 4. (Poslanec Farhan: Takhle jsem to navrhoval.)

A po jeho ukončení - vy jste řekl za 35 minut - po jeho ukončení bychom pokračovali třetím čtením. To je varianta jiná, ne za 35 minut, protože ta debata bude pravděpodobně také kompaktní a můžeme se k tomu vyjádřit. Pan předseda (Vondráček) se hlásí, nebo ne? Ne. Dobře.

Padl návrh na přerušení a pevné zařazení bodu číslo 3 ve 20.40, dejme tomu. To je jedna varianta. A když to neprojde, tak to bude přerušení, zařazení bodu 4 a po ukončení bodu 4 zařazení třetího čtení bude varianta číslo dvě. Ano? Má někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Nyní hlasujeme o přerušení na 35 minut. (Žádost o odhlášení.) Já vás všechny odhlásím. Požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Nyní hlasujeme o přerušení tohoto bodu do 20.40 a zařazení bodu číslo 4.

Je to hlasování číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 44, z přítomných 125 pro 105, proti nikdo. (Přijato.)

 

Přerušuji tento bod do 20.40 pro zpracování pozměňovacích návrhů s tím, že budeme pokračovat bodem číslo 4, a třetí čtení bude pokračovat podle rozhodnutí Sněmovny. Předám řízení schůze.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý večer. Otevírám bod číslo

 

4.
Ukončení nouzového stavu

Vzhledem k tomu, že zde byly dva navrhovatelé tohoto bodu, jednak pan předseda Stanjura a pan místopředseda Sněmovny Okamura, a pan místopředseda Okamura byl první, kdo to navrhoval, takže z logiky věci by měl vystoupit jako první navrhovatel. Kromě toho byl ještě následně přihlášen do... (Místopředseda Okamura odbíhá ze sálu.)

Tak já zatím, než budeme pokračovat, tak bych vám chtěl připomenout, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky, poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Viděl jsem, že se hlásí pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedo. Já jsem si to přichystal, takže navrhuji zkrácení vystoupení pro poslance na dvakrát pět minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Přivolal jsem kolegy z předsálí.

 

Pro ty, kteří vstupují do sálu, připomínám, že hlasujeme o tom, že se omezuje řečnická doba na pět minut, přičemž každý poslanec může v rozpravě vystoupit nejvýše dvakrát. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 131 poslanců, pro 96, proti 18. Tento návrh byl přijat. Řečnickou dobu jsme omezili.

 

Nyní tedy připomínám, máme dva navrhovatele. První pan poslanec Tomio Okamura a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. (Poslanec Okamura vbíhá do sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové... (Řečník ztěžka oddechuje. Pobavení v sále. Potlesk.) Pardon, já se omlouvám. Mě to totiž překvapilo a já jsem nepočítal s tím, že jsem si podklady zapomněl v kanceláři. Takže jsem udělal sprint.

Vážené dámy a pánové, máme tady bod, který jsme navrhli s názvem Ukončení nouzového stavu. Vládou vyhlášený nouzový stav 14. 2. 2021 obchází a ignoruje rozhodnutí Sněmovny ze dne 11. 2. 2021, kdy Sněmovna neprodloužila nouzový stav vyhlášený vládou do 14. 2. Došlo v naprostém rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny a došlo k pokračování nouzového stavu bez přerušení. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová, a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti. Dochází k nekonečnému prodlužování nouzového stavu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP