(Jednání pokračovalo v 20.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Máme 20.30 hodin. Budeme pokračovat. První, co slyšíme, je žádost o odhlášení. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Počkáme, až přijdou kolegové z předsálí. Vzhledem k tomu, že je zde v podstatě dohoda, jak máme hlasovat, že nejprve budeme hlasovat návrh, který zazněl jako první, což byl návrh pana místopředsedy Okamury, druhý bude hlasován návrh pana předsedy Stanjury, tak máme za to, že ani není nutné si schvalovat tuto proceduru. Ale jestliže někdo namítne, že ji chce schválit, tak samozřejmě to můžeme udělat. Anebo tak můžeme si ji schválit.

 

Takže navrhuji proceduru, že nejprve budeme hlasovat návrh usnesení pana poslance Tomia Okamury, následně usnesení pana poslance Stanjury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro takovouto proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno je 151 poslanců, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav vyhlášený vládou České republiky usnesením číslo 125 ze dne 14. února 2021." Tedy návrh pana místopředsedy Okamury.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno je 153 poslanců, pro 31, proti 65. S usnesením nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, které nyní přednesu: "Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, nejpozději však k 27. 2. 2021."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno je 150 poslanců, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a končím tento bod.

 

Máme ten bod přerušen do 20.40 hodin oficiálně. Mám informaci, že to bude trvat do 20.50, než se opravdu zpracují ty pozměňovací návrhy. Takže z pozice řídícího, není-li námitek, nyní přerušuji do 20.50 hodin a budeme pokračovat bodem číslo 3.

 

(Jednání přerušeno ve 20.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP