(20.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Opravdu se na mě nezlobte, ale tento krok považuji za největší selhání vlády od chvíle, kdy se Komunistická strana Čech a Moravy rozhodla pro její toleranci. Něco takového jsem opravdu nečekal. A tento bod je ukázkou toho, jestli jsme schopni s vládou komunikovat jako moc zákonodárná s mocí výkonnou a jestli pořád platí slova Listiny a Ústavy České republiky, že vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a je na jejím doporučení, na jejím rozhodnutí o důvěře také závislá. Byl bych rád, aby se už nikdy něco takového neopakovalo. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Vích. Svítí mi faktická poznámka u poslance Klause, jenom připomínám, že není možné udělit faktické poznámky, tak je-li to přihláška, tak po panu poslanci Víchovi, který se přihlásil písemně a současně se dobrovolně ujme role zpravodaje, jak jsme se domluvili na začátku. Tak prosím, vašich pět minut.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já bych jenom doplnil to, co tady říkal náš předseda hnutí SPD Tomio Okamura, trošku bych to více rozvedl.

O potřebě změny krizové legislativy se hovoří minimálně posledních deset měsíců. Poslední zkušenosti s pandemií koronaviru vedly k potřebě dát vládě do ruky nástroj slabší než nouzový stav. Vláda měla více než deset měsíců na to, aby připravila novelizaci ústavního zákona o bezpečnosti a zákona o krizovém řízení, který i přesto, že tam jsou rozpory a není vypořádané meziresortní připomínkové řízení a nedala na to palec Legislativní rada vlády, tak prostě vláda ho schválila. Já to považuji za špatný krok. Rozsah omezení se dá podle mého názoru do určité míry regulovat pomocí vyhlášených konkrétních krizových opatření, a pokud by byl již v květnu prošel legislativním procesem tehdejší pandemický zákon, myslím tím ten sněmovní tisk 859, nemusel být následně vládou České republiky vyhlašován nouzový stav a vláda nemusela následně ani opakovaně žádat Poslaneckou sněmovnu o jeho prodlužování.

Podle mě je současný nouzový stav vyhlášený vládou 14. 2. na 14 dnů protiústavní a měl by být zrušen a nahrazen nikoliv plošnými opatřeními, ale krizovými opatřeními podle zákona č. 238 o ochraně veřejného zdraví a zákona 240 o krizovém řízení, popřípadě dalšími. Na základě těchto důvodů vás žádám o podporu usnesení, které tady přednesl pan Tomio Okamura, a sice abychom zrušili nouzový stav. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste zaujal své místo. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já se krátce za Trikolóru vyjádřím, když tady do večera schůzujeme. Já jsem přesvědčen, že to opakované vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní. To znamená, ta naše dnešní sedánka je vlamování se do otevřených dveří, respektive posvěcování toho, jako bychom teď byli dle práva v nouzovém stavu. Tak to myslím není. Mezitím samozřejmě probíhá politický boj, takže strana Pirátů a ODS mezitím otočila asi čtyřikrát kormidlo, podpořila nouzový stav, jenom geniálně marketingově to přejmenovala na protiepidemický zákon a víceméně nouzový stav má jít k posvěcení. To je samozřejmě legitimní, že vznikla tato lockdownová koalice, proto tomu se nesmí nic namítat, jediné, co bych snad namítal, jsou ty triky okolo toho, ale víceméně vám ten stav nevadí, a teď se budete ještě domáhat někde u Ústavního soudu toho zrušení.

Jak jsem řekl, myslím, že tím, že tady teď schůzujeme, víceméně posvěcujeme ten stav, jako by ten nouzový stav existoval. Podle mě neexistuje, není podle práva. Vláda jednala neústavně. My tady tedy schůzovat budeme, protože zase nechceme, aby pan Okamura se tady bil v prsa, že je jediný, kdo bojuje proti lockdownu a podobně, takže tady budeme sedět, budeme hlasovat a samozřejmě podpoříme ta usnesení, ale je to čistá komedie samozřejmě pro voliče a přetahování se o voličské hlasy. Ale v jádru jde o to, že vláda jednala neústavně a my teď tady sedíme a snažíme se jak v Hoří, má panenko, tombola je rozkradená, jako to nějak vyřešit. Samozřejmě to nejde, ten postup byl špatný, to řekl už můj předřečník pan Filip, a teď tedy přijmeme nějaké usnesení. Ale v jádru mezitím už vznikla ta koalice, která nouzový stav podporuje, takže už je to jaksi - tím se ta politická mapa drobet změnila, takže už tady máme lockdownovou koalici velkou, z velkých stran, a to je ta situace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. S přednostním právem po ukončení rozpravy pan předseda Okamura. Pardon, omlouvám se, já už tady čtu návrh. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji, pane místopředsedo Hanzle, nic se neděje. (Pobavení v sále.) Každý se splést může. Omlouvám se, pane předsedo Vondráčku. Já bych poprosil před hlasováním o pauzu v délce pěti minut, tak aby všichni kolegové, kteří mají dnes v této chvíli ještě jednání, měli šanci se toho hlasování účastnit. Takže prosím o přestávku v délce pěti minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přerušuji do 20.30, bude následovat hlasování o dvou usneseních, která nám předložili navrhovatelé.

 

(Jednání přerušeno ve 20.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP