(Jednání pokračovalo ve 20.51 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi vidíte, že jsou rozdávány nebo byly rozdány pozměňovací návrhy, nicméně je nezbytné odladit proceduru. Pozměňovacích návrhů je nakonec 21, věc je konzultována se zástupci ministerstva a já jsem byl požádán panem zpravodajem, který má informace přímo z legislativního odboru, že je potřeba ještě dvacet minut. Takže já se moc omlouvám, ale přerušuji do 21.10 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 20.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP