(Jednání pokračovalo ve 21.11 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zdá se, že jsme připraveni na projednání třetího čtení (bodu 3) podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu.

 

3.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
/sněmovní tisk 1160/ - zkrácené jednání

Zahajuji třetí čtení. Pan zpravodaj Kamal Farhan je přítomen a už jde i ke stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Sešlo se nám 21 pozměňovacích návrhů, ta procedura je relativně dlouhá a část pozměňovacích návrhů se i vylučuje. Pokud dovolíte, tak já bych proceduru načetl s tím, že potom před každým hlasováním bych jednou větou uvedl, od koho ten pozměňovací návrh je a co obsahuje.

Legislativně technické návrhy nebyly, takže hlasovací procedura je následující.

1. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A 7482 paní poslankyně Šafránkové. Pokud bude přijat A 7482, tak se již nebude hlasovat H1 7561.

2. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H1 bod 1 paní poslankyně Kovářové. Pokud bude přijat A 7482, tak se už nebude hlasovat H1 bod 1 7561.

3. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H1 bod 2 7561 paní poslankyně Kovářové, to je rozšíření definice člena rodiny.

4. Pozměňovací návrh pod písmenem G4 7522 pana poslance Jakoba. Pokud bude přijat G4, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh B 7493, F 7550, D1 7559.

5. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě A 7559 pana poslance Munzara, což bylo snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem G4 7522, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G1 ve variantě A 7559 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh D1 ve variantě A 7559, tak se již nebude hlasovat pod písmenem B 7493, 7550, D1 ve variantě B 7559.

6. Bude se hlasovat pod písmenem B 7493 pana poslance Hrnčíře. Pokud bude přijat pozměňovací návrh G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559, tak už se nebude hlasovat pod písmenem B 7943. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem 7493, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550, D1 ve variantě B 7559.

7. Dále se bude hlasovat pod písmenem F2 7550 pana poslance Ferjenčíka. Pokud bude přijat pod písmenem B 7493 nebo G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559, tak se pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem F2 7550, tak se již nebude hlasovat pod písmenem D1 ve variantě B 7559.

8. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B 7559 pana poslance Munzara. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B 7493 nebo G4 7522 nebo D1 ve variantě A 7559 nebo F2 7550, tak se pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B 7559 již nebude hlasovat.

9. Bude se hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G1 7512 pana poslance Jakoba. Pokud bude přijat pod písmenem G1 7512, tak se již nebude hlasovat pod písmenem D2 7560.

10. Bude se hlasovat pod písmenem D2 7560 pana poslance Munzara. Pokud bude přijat pod písmenem G1 7512, tak by se pozměňovací návrh pod písmenem D2 7560 již nehlasoval.

11. Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh G2 7514 pana poslance Jakoba.

12. Pozměňovací návrh pod písmenem G3 7515 pana poslance Jakoba.

13. E1 7544 pana poslance Jurečky.

14. F6 7557 pana poslance Ferjenčíka. Pokud bude přijat F6 7557, tak se nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E2 7545.

15. Pod písmenem E2 7545 pana poslance Jurečky. Pokud bude přijat pod písmenem F6 7557, tak se pod písmenem E2 7545 již nebude hlasovat.

16. Pozměňovací návrh pod písmenem E3 7546 pana poslance Jurečky.

17. F1 7549 pana poslance Ferjenčíka.

18. Pozměňovací návrh pod písmenem F3 7551.

19. Pod písmenem F4 7553 pana poslance Ferjenčíka.

20. F5 7556 pana poslance Ferjenčíka.

21. Pod písmenem C 7555 pana poslance Volného.

22. Pod písmenem H3 7563 paní poslankyně Kovářové.

23. Pod písmenem H2 7562 paní poslankyně Kovářové.

Pak bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zeptám se, zda je nějaký protinávrh k proceduře nebo návrh na úpravu procedury. Ano, pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já se omlouvám, dámy a pánové, protože to nemáme písemně. Já jsem bedlivě poslouchal pana zpravodaje, nicméně pod tím respirátorem jsem mu ne vždy úplně stoprocentně rozuměl. Nechci to opakovat, nebojte se. Jenom si chci ověřit jednu věc. Jestli jsem dobře poslouchal, tak nejdříve by se měl hlasovat pozměňovací návrh D2 a až následně pozměňovací návrh G1 a G2 pana poslance Jakoba. Pokud by to tak bylo, pokud jsem dobře rozuměl, tak by mi to přišlo nelogické, protože se jedná o souběhy programů. Je lepší nejdřív hlasovat o vypuštění vůbec omezení souběhu, a pak teprve kdyžtak o tom zúžení, ne naopak.***
Přihlásit/registrovat se do ISP