(21.20 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže tady zazněl protinávrh jakoby. Já budu postupovat podle téhle procedury, kterou tady mám. Takže za mě, jak jsem načetl tuhle proceduru, tak já ji dávám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Musíme se s tím vypořádat, protože pan poslanec Munzar položil dotaz k proceduře a nenavrhl přímo protinávrh, jestli jsem to správně pochopil, protože nebylo dobře rozumět.

Ještě dáme slovo panu poslanci Ferjenčíkovi k proceduře. Já bohužel také nemám ten text procedury před sebou, takže musím spoléhat na to, co jsme slyšeli od pana zpravodaje. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já mám podobný dotaz jako pan Munzar, ale jenom chci ověřit - myslím si, že je to ale spíš správně. Ale jenom si chci ověřit, že ty návrhy na snížení toho limitu z 50 % na 30, 35 nebo 40, se hlasují v pořadí nejprve 30 %, potom 35 %, potom 40 %. Jestli to pan zpravodaj ví, nebo ne. (Dohadují se.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Není prosím vás jiné cesty, prosím o pochopení. I po poradě vedení Sněmovny přeruším teď jednání na tři minuty a poprosím pana zpravodaje a ty, kteří kladli dotazy, aby si to u legislativy vyjasnili. Budeme pokračovat ve 21.23 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 21.20 do 21.23 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat. Než dám slovo panu zpravodaji, tak ještě přečtu dvě omluvy. Omlouvá se ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Patrik Nacher ze zdravotních důvodů.

Teď, pane zpravodaji, máte slovo a vyjasníme si proceduru. (Silný hluk v sále.)

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Po dohodě s panem poslancem Munzarem a panem poslancem Ferjenčíkem ta procedura zůstává tak, jak byla načtena.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Myslím, že můžeme hlasovat, že není námitek, abychom schválili proceduru.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 158 poslanců, pro 154, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jak jsem říkal, nebyly načteny legislativně technické, takže přistoupíme k bodu 1. Budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem A - 7482 paní poslankyně Šafránkové, rozšíření kompenzačního bonusu na všechny s. r. o.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 158 poslanců, pro 69, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 2, což je pozměňovací návrh pod písmenem H1 - 7561 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření počtu společníků s. r. o. ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 159 poslanců, pro 67, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dále hlasujeme bod 3 pod písmenem H1 bod 2 - 7561 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření definice člena jedné rodiny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 159 poslanců, pro 68, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G4 pana poslance Jakoba. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30 %. Tento návrh byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko bylo nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou. Tak jsem vás všechny odhlásil znovu a opět vás prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 5 pod písmenem D1 ve variantě A - 7559 pana poslance Munzara. Je to snížení hranice propadu tržeb z 50 na 30.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 6, kde budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B - 7493 pana poslance Hrnčíře. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 35 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministryně: Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP