(21.30 hodin)

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 7, pozměňovací návrh pod písmenem F2 - 7550, poslanec Ferjenčík. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 40 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 8, pozměňovací návrh pod písmenem D1 ve variantě B - 7559 poslance Munzara. Jedná se o snížení hranice propadu tržeb z 50 na 40 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko? (Ministryně: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 157 poslanců, pro 70, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 9 pod písmenem G1 - 7512 poslance Jakoba. Jedná se o odstranění překážek v souběhu s jakoukoli podporou. Tady bych chtěl říct, že byl projednáván rozpočtovým výborem s nedoporučujícím stanoviskem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 10. Budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D2 - 7560, poslanec Munzar. Jedná se zde vlastně o rozšíření definice dalších podpor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59. Přihlášeno 157 poslanců, pro 69, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod 11, pozměňovací návrh pod písmenem G2 - 7514 poslance Jakoba, čerpání kompenzačního bonusu vícekrát pro společníky s. r. o., pokud má více s. r. o. (?) Tady bych také řekl stanovisko. Byl projednán rozpočtovým výborem se stanoviskem nedoporučujícím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím paní ministryni. (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60. Přihlášeno 157 poslanců, pro 66, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 12, to je pozměňovací návrh pod písmenem G3 - 7515 poslance Jakoba, doplnění nepřímé novely zákonů upravujících jako veřejné pojištění, de facto se jedná o odpuštění odvodů. Byl projednán rozpočtovým výborem a stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k dalšímu pozměňovacímu návrhu pod písmenem E1 - 7544 poslance Jurečky. Jedná se vlastně o prodloužení bonusového období až na 1. leden 2021.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62. Přihlášeno 157 poslanců, pro 68, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Jsme za čtrnácté. Pozměňovací návrh pod písmenem F6 - 7557, poslanec Ferjenčík, stanovení minimální výše kompenzačního bonusu 500 korun za kalendářní den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.) Děkuji. Zahajuji hlasování. - Námitka proti hlasování. Prohlašuji hlasování za neplatné. Prosím o vyjasnění. Poslanec Ferjenčík. Prosím, aby vysvětlil svoji připomínku. Pane zpravodaji, prosím, umožněte panu poslanci.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem se chtěl zeptat, protože to F6, jak jsem tedy rozuměl, neodpovídá tím popisem tomu, co máme v seznamu pozměňovacích návrhů, protože F6 je prodloužení doby pro začínající podnikatele, což je úplně jiný pozměňovací návrh. Prosím o vyjasnění, protože pokud se nemýlím, tak přesně toto bylo F2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jsme schopni vyjasnit, pane zpravodaji? (Zpravodaj: Já se musím podívat. - Odmlka.) Já tedy přeruším jednání, aby opět mohlo dojít k vyjasnění. Budeme pokračovat ve 21.38 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 21.37 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP