(14.50 hodin)
(pokračuje Válek)

Je řada věcí, co pro to můžeme udělat, a proto jsem velmi rád a chci za to poděkovat, že budeme konstruktivně debatovat o tom, jak zjednodušit a řekněme zrychlit jednání Sněmovny tak, aby to bylo zvladatelné i pro zaměstnance. Oni opravdu teď odvádějí obrovskou práci a musíme si uvědomit, že sice na nás možná, ale na nich určitě fungování Sněmovny stojí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nevidím nikoho s přednostním právem a já poprosím pana poslance Munzara, který je přihlášen.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, moc často nevystupuji se žádostí na změnu programu, přesto bych vás dnes požádal, abyste zvážili předřazení bodu této schůze. Je to bod 303, sněmovní tisk 1126, novela zákona o realitním zprostředkování.

O co se jedná. Zítra, 3. března, uplyne lhůta pro přechod volné živnosti na vázanou pro realitní makléře a pro mnoho realitních makléřů bylo podmínkou složit pro tento přechod zkoušku. Ač jsme tady jednou ten termín ve Sněmovně prodlužovali, tak kvůli druhé vlně, kterou nikdo nepředpokládal, a stávající situaci s covidem nemohli realitní makléři zkoušky udělat, a tedy fakticky od zítra nemohou vykonávat činnost. Podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj se tento problém týká až 2 000 lidí. Když budeme otálet, tak se doba, kdy nebudou moct vykonávat svou činnost, bude protahovat.

Proto vás prosím, abychom co nejrychleji tento sněmovní tisk protáhli prvním čtením, on - protože zítra uplyne ta lhůta - se musí v dalších čteních upravit, ale čím více budeme otálet, tím déle budou makléři v nejistotě. Proto i po dohodě s paní ministryní navrhuji, aby se zařadil tento bod pevně na zítra ve středu jako první bod odpoledního jednání, případně po pevně zařazených bodech odpoledního jednání zítra. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já se jenom ujistím, že správně chápu jednací řád, když vzhledem k tomu, že mám podané čtyři návrhy na změnu programu, mám nárok na dvacetiminutové vystoupení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je začátek schůze, nemáte časový limit - pro příště.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobře, děkuji, jsem zase poučený.

Takže máme tady čtyři body na změnu programu. Navrhujeme zařadit jako první bod programu vládní zprávu o legalizaci a distribuci Ivermektinu v České republice, jako druhý bod navrhujeme konec nouzového stavu, za třetí zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem a za čtvrté omluvu Sněmovny poslancům panu Mgr. Lubomíru Volnému a panu Marianu Bojkovi.

Teď se k těm bodům vyjádřím podrobněji. Dneska jsem se dozvěděl, že pan premiér s velkou radostí vítal dodávku 20 000 dávek léku Ivermektin, tuším do brněnské nemocnice sv. Anny, když tento lék sám před 14 dny označil jako nefunkční a když už několik měsíců ignoruje informace poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka o jeho účinnosti v boji s COVID-19. Takže by mě zajímalo, kolik letadel Armády České republiky, popřípadě z vládní letky, bylo vysláno do Indie, kde se tento lék dá sehnat po tunách, kdy tato letadla tento lék nebo tuny těchto léků přivezou do České republiky a jakým způsobem je zařízená distribuce do všech nemocnic, které se starají o covidové pacienty, a jakým způsobem je zařízena jejich distribuce do lékáren tak, aby si je mohli koupit běžní občané. Protože mám tady zprávu - opět to neříká Lubomír Volný, říká to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP. Tady je napsáno, že použití experimentálního Bamlanivimabu u pacientů České republiky je umožněno na základě mimořádného dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a k povolení distribuce, výdeje a používání tohoto neregistrovaného léčivého prostředku byl použit § 8 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů. Takže tato vláda může kdykoli - nebo Ministerstvo zdravotnictví dokonce takto (luská prsty) - rozhodnout o legalizaci Ivermektinu a může takto (opět luská prsty) rozhodnout za pár drobných o tom, že vytvoříme letecký most mezi Českou republikou a kteroukoli asijskou zemí, Indií nebo Bangladéší, kde se tento lék používá po tunách, a jeho cena, když si ho budete chtít koupit v internetové lékárně, je 1,50 za pilulku i s dopravou, to znamená, že Česká republika by měla být schopna jich pořídit tuny a tuny a tuny a tuny zhruba za 15 haléřů za pilulku. Takže bych rád věděl, co udělala vláda kromě mediálního gesta, kterým se snaží jak pan Hamáček, tak pan premiér přivlastnit si zásluhu o to, že tady vůbec nějaký Ivermektin v České republice je, kromě toho, že dovezli 20 000 kusů a mediálně se to snaží prodat v médiích.

Zajímá mě, jestli je tady reálný plán, reálný plán na to, aby se této republice pomohlo. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod dnešní schůze. Není nic důležitějšího, nějaké zahrádkářské zákony a - nezlobte se na mě - i náhrady jsou ve své podstatě nic v porovnání s tím, že tady zemřelo zbytečně minimálně 80 % z 20 000 obětí covidu. Jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny vraždí a jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny bude mít za následek další mrtvé, takže vás prosím o podporu tohoto návrhu bez ohledu na vaše politické smýšlení, pokud ve vás zbyla alespoň trošička normálního lidství.

Druhý bod je konec nouzového stavu. Velice oceňuji fakt, že pan Okamura sleduje mou facebookovou stránku, a opět si osvojil - nebudu říkat ukradl nebo okopíroval, i když to tak je - můj návrh na ukončení nouzového stavu, který jsem tam zveřejnil včera večer. Děkuji mu za to, je to ve své podstatě příjemné být kopírován, někdo vždycky musí být ale první. Je to z toho důvodu, že profylaktické účinky Ivermektinu jsou podle všech studií stoprocentní. To znamená, že lidé, kteří používali profylakticky, to znamená preventivně Ivermektin, neonemocněli, a co se týká léčebných účinků, je tam 70 až 80procentní účinnost ve všech kategoriích nemocnosti. Není důvod tuto republiku vraždit jakýmkoli nouzovým stavem, není důvod majitele této republiky držet ve vězení na úrovni okresů, není žádný důvod ke stannému právu, aby Armáda České republiky byla poprvé v historii, poprvé ve své historii, používána jako represivní prostředek proti většinovému obyvatelstvu. Není k tomu sebemenší důvod, protože máme lék, a tato vláda jej může během několika málo dní tuny a tuny a tuny dodat do distribuce - stačí, když bude chtít.

Třetí bod: zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Možná vám bude připadat, že to je něco opačného, než co tady celou dobu propaguji, nicméně zažil jsem na blíže neurčeném místě v blíže neurčený čas kontakt s blíže neurčenou osobou, jejíž pohlaví, věk ani vzhled nikdy nezveřejním, ani v podaném trestním oznámení, ale tato osoba mě informovala o tom, kolikrát jsem měl za poslední týden k večeři suši, informovala mě o tom, co se nachází v mém bytě mezi obývákem a ložnicí, informovala mě o tom, jaké jsou poslední tři bezpečnostní čísla na mé kreditní kartě, a také mi vrátila moji poslaneckou čipovou kartu, která měla být v mé peněžence. A tato osoba prohlásila, že se chystá akce na diskreditaci Ivermektinu, protože tady existuje - to už mi neřekla, to už je můj vývod, ke kterému já se dostanu - má tady být připravována akce s účastí lékařů a zdravotníků na diskreditaci Ivermektinu. Já osobně na základě toho, že ta dotyčná osoba toho věděla opravdu nějak moc o mně osobně, předpokládám, že se bude jednat o akci, kterou řídí covidová mafie, která na této republice vydělává stovky a stovky a stovky miliard korun. Neštítí se k tomu používat firmy, jejichž základní jmění je 30 korun nebo možná 2 000, chtějí vnutit lidem neúčinné léky za 300 milionů korun nebo neúčinné léky za 50 000 korun jedna dávka. Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do složek státu, a já si myslím, že přesně toto je situace a fáze a okamžik, ve kterém my se nacházíme. Organizovaný zločin, napojený na covidový byznys, prorostl do struktur tohoto státu. Do vlády, do bezpečnostních struktur, prorostl i do tohoto parlamentu. A je třeba konat. Podle mne se chystá provokativní úmrtí pacientů, kteří budou léčeni Ivermektinem a budou vydáváni za oběť tohoto léku tak, aby se snížila jeho důvěryhodnost, a tak, aby mohl být použit lék, který už je nasmlouván, zaplacen, distribuuje se, je na cestě, ať už je to Bamlanivimab za tři sta milionů korun, anebo ten druhý lék, na který si teď nevzpomenu, kde má být jedno dávkování za 50 000 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP