(15.20 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

A současně, a to bych také chtěla citovat z této smlouvy, a to je písmeno 4.6d, jak již jsem tady o tom mluvila minule, se ČEZ a EDU zavazují státu doložit, že plně zapracovaly všechny bezpečnostní požadavky, které jim byly státem prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu nebo ministrem pověřené osoby předány. Takže ve smlouvě, kterou uzavřel stát, vláda České republiky, jsou přímo tyto dva závazky, že ČEZ EDU má povinnost ty bezpečnostní požadavky státu zapracovat do zadávací dokumentace, a současně má ČEZ EDU povinnost státu doložit, že byly plně zapracovány všechny bezpečnostní požadavky státu do zadávací dokumentace. Následně dochází k tomu, že pan vicepremiér Havlíček podepsal 14. 9. dopis, který shrnuje stanovisko pracovní skupiny složené z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ze kterého jednoznačně vyplývá, že ze 17 konkrétních návrhů na bezpečnostní garance bylo do zadávací dokumentace promítnuto pouze 5. Z toho jednoznačně vyplývá, že nebyla splněna smlouva, která byla uzavřena mezi státem a ČEZem.

Stejně tak bychom mohli hovořit o rizicích, které se týkají využití zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména § 29a. Stejně tak bychom mohli znovu hovořit o tom, že zadávací dokumentace je nastavena tak, že by měla zvýhodňovat konkrétní Rosatom. A samozřejmě platí také to, o čem tady několikrát mluvil pan ministr zahraničí, že nejenom potom že se nezvyšuje konkurence, a tudíž nebude vytvářen nějaký tlak na cenu, ale je tady výrazné riziko, že ostatní uchazeči se této soutěže ani nezúčastní.

Právě proto, že jsem přesvědčena, že tyto a další otázky nebyly zatím ujasněny, jsem přesvědčena o tom, že nemůžeme pokračovat v projednávání takzvaného nízkouhlíkového zákona, a Poslanecká sněmovna by měla být seznámena s dalším postupem vlády, zejména s otázkami vypořádání se s bezpečnostními požadavky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně.

Pane poslanče Volný, pane poslanče Bojko, zhruba před sedmi minutami jsem vás napomenul, abyste si nasadili roušky. Vy opakovaně porušujete vládní opatření. Já vás naposledy vyzývám, abyste si buď vzali ochranu úst, nebo vás vykážu. Vy tady chodíte kolem svých kolegů. Dneska jsem si vyslechl od ostatních, že tady přemýšlíme, že přestaneme zasedat, že zasedáme v polovičním formátu, máme tady osoby, které jsou v rizikových skupinách, všichni se rozjedeme do svých domovů po celé republice. Zvyšujete riziko nákazy. Chodí za mnou kolegové, kterým se nelíbí, že musejí sedět ve vaší blízkosti. Je vám to všechno jedno. (Reakce jmenovaných mimo mikrofon.) Takže já vás tímto vykazuji v souladu s § 19 odst. 1 do konce jednacího dne z Poslanecké sněmovny. Prosím, opusťte sál! Děkuji. (Potlesk většiny poslanců v sále. Další reakce jmenovaných mimo mikrofon.)

Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si požádat, abychom předřadili bod 332, sněmovní tisk 317, zákoník práce, na zítra 3. března jako druhý bod ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. K pořadu schůze nyní paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážení ministři, dovolte mi, abych přednesla návrh na úpravu našeho programu v tomto týdnu. Chtěla bych vás požádat, abychom jako první bod ve třetích čteních, tedy jako bod 1 zítra ve středu, projednali sněmovní tisk 984. Je to novela občanského zákoníku, je to zákaz dětských dluhů. Myslím si, že je na tom všeobecná shoda, že to není záležitost, která by byla diskutována či projednávána v rámci třetího čtení dlouho. A chci vás poprosit, abychom se postavili za děti jako jedny z nejzranitelnějších a dětské dluhy zakázali.

Mí předřečníci tady dnes upozorňovali na to, že naše prostředí v situaci epidemie je mimořádně rizikové, ale já si myslím, že samozřejmě Sněmovna musí být akceschopná a musí v té době, kdy zasedá, byť je tady pandemie, být schopna schvalovat právě ty věci, které pomáhají těm nejzranitelnějším. Proto se jednak připojuji k tomu, co mí předřečníci žádali z hlediska projednání situace samoživitelek a osamocených lidí, a přidávám k tomu zákaz dětských dluhů.

A prosím všechny politické strany o podporu. Bod 1, třetí čtení zítra. Myslím si, že to dokážeme zvládnout rychle a nezablokuje to žádným způsobem naše jednání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková k pořadu schůze.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, nevím, co je v této chvíli důležitější než starost o nemocné, než pomoct zdravotníkům, než to, abychom pandemii zvládli. Proto se připojuji ke své vzácné kolegyni Kateřině Valachové a podpoře jednak zařazení bodu týkajícího se samoživitelek a samoživitelů, jednak dětských dluhů.

Prosím vás ale, abychom k tomu přidali ještě jeden návrh zákona, který zde leží už více než rok a který by opravdu mohl velmi pomoci právě v ulehčení zdravotnického systému, v uvolnění lůžek, které tak moc zdravotníci a samozřejmě pacienti potřebují. Navrhuji proto zařadit sněmovní tisk 695, bod programu 203, o dlouhodobém ošetřovném, novelu zákona o dlouhodobém ošetřovném, pevně zařadit na úterý 9. 3. po již navrhovaném pevném zařazení bodů, jak to předložilo grémium Poslanecké sněmovny.

Jenom velice rychle, o co se jedná. Jde o to, aby se zkrátila doba pobytu v nemocničním zařízení, v lůžkovém zařízení, v nemocnici jako podmínky na nárok na dlouhodobé ošetřovné z nyní platících sedmi dnů na čtyři, dále aby o dlouhodobé ošetřovné mohl požádat rodinný příslušník, který se chce o svého vážně nemocného člena rodiny starat, do 15 dnů, aby to nemusel udělat v tu chvíli, kdy si odváží svého příbuzného z nemocnice, a aby na dlouhodobé ošetřovné měli nárok i rodinní příslušníci, kteří nebydlí s nemocným, s pacientem v jedné domácnosti, ale jsou to přímí příbuzní. Tento návrh zákona řeší i drobnou úpravu otcovské dovolené.

Ještě jednou vás moc a moc prosím, abychom tento návrh zařadili, projednali. Myslím si, že není kontroverzní, že to není politická záležitost, ale věc, která pomůže v téhle chvíli všem, kteří mají v rodině někoho těžce nemocného, a samozřejmě uleví i zdravotnickému systému. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní prosím k pořadu schůze pan poslanec Ondráček. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP