(15.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal, a to vzhledem k vývoji dnešního dne a diskuze, která zde právě proběhla, které jsme se skoro hodinu věnovali při sestavování programu této schůze, a to bodu, kterým bychom mohli do budoucna předejít každodenním výstupům poslanců a poslankyň s přednostním právem, ale jde mi o to, abychom ty informace měli všichni, abychom o nich mohli diskutovat tak, jak je potřeba. Takže bych si dovolil navrhnout bod Informace ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti. Pokud se podíváte, do dnešního dne, nebo do včerejšího dne, bylo provedeno 674 000 očkování, z toho 431, nebo necelých 431 000 lidí, občanů, spoluobčanů, dostalo první dávku. Samozřejmě by bylo dobré, kdybychom dostali od ministra zdravotnictví nebo od vlády jako celku informaci - to, co se doslýcháme a to, co běží po sociálních sítích, ale občas sdělují i některá média, kterým by se mohlo dát i důvěřovat - zda už jsou u nás pacienti nebo občané a spoluobčané, kteří po vakcinaci zemřeli. Pokud ano, kolik takových lidí bylo, popřípadě jestli máme nějaké vedlejší účinky, a pokud takové vedlejší účinky byly, jaká to byla věková skladba občanů, kteří takové vedlejší účinky měli a jakou vakcínou byli očkováni.

Potom by nás mělo zajímat, zda budeme v rámci očkovací strategie spoléhat pouze na Evropskou unii. Bylo to zde několikrát zmiňováno a víte, že se to probíralo v rámci diskuzních pořadů tento víkend, ale je to živé téma a probírá se to v podstatě každým dnem. Takže otázka: Půjdeme vlastní cestou tak, jak se o tom hovoří od neděle, v podstatě cestou, jakou šlo Maďarsko, ze včerejška nově Slovensko, popřípadě Rakousko? Pokud ano, jaké kroky k tomu vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví, učiní? Jde nám v této chvíli o to, abychom zajistili dostatek očkovacích látek pro naše spoluobčany, anebo zde budeme politikařit a řešit, že tato vakcína nemůže být pro naše spoluobčany vhodná, protože pochází z nevhodného území v rámci této planety, a teď myslím Ruskou federaci, popřípadě Čínu? Co je nám důležitější? Politikařit, anebo ochránit spoluobčany České republiky? Stále zde hovoříme, že vakcinace, očkování by mohlo tuto složitou situaci nějakým způsobem, nebo její řešení, urychlit, popřípadě vyřešit.

Zajímalo by mě, jak pokračuje Ministerstvo zdravotnictví v registraci jednotlivých testů, ať testů samotestovacích, nebo těch, které se teď používají v rámci antigenního testování, zda všechny tyto testy, které se dnes používají - a vidíme, že se sem do té republiky valí - prošly řádnou registrací. A samozřejmě, když zde mluvíme - a bylo to také několika mými předřečníky zmíněno - o tom testování, víte, že se podařilo, že máme my jako poslanci možnost se nechat zde testovat antigenními testy tak jako každý jiný občan. A já se ptám, jestli to, že tu máme tu možnost, je dostatečné. Ano, pan kolega říká: Ano, nechal jsem se testovat a asi jsem byl pozitivní. Ano, ale i toto to přináší. Každý týden, kdy přicházím do Poslanecké sněmovny, se prostě jdu v rámci svého vnitřního svědomí, ale samozřejmě i tím, že jsem s vámi ve styku, přestože jsem si covidem už prošel, tak se jdu antigenním způsobem testovat a přicházím s tím, že mám negativní výsledek. Takže tady mluvíme o tom, že máme možnost jako poslanci. Neuděláme si z toho povinnost, když jsme tady v tomto formátu? Pan předseda Stanjura zmínil nejméně jednoho kolegu, který tady s námi v pátek seděl, z jejich poslaneckého klubu, který je pozitivní. Jaké z toho vyvodíme závěry? Je to naše zdraví, zdraví našich rodin, našich přátel a spoluobčanů, se kterými přijdeme do styku.

A když už tedy mluvíme o nás, především jsme zmiňovali - a jsem rád, že to je iniciativa poslaneckého klubu KSČM - kdy mluvíme o pracovnících Poslanecké sněmovny zde v Parlamentu České republiky, bez kterých bychom my zasedat nemohli. Pojďme k nim být ohleduplní. A když se domluvíme, anebo domluvíte vy na těch jednáních, že jednací den ukončíme nejpozději v 19 hodin, tak pojďme to naše jednání nebo vaše dohadování opravdu také naplnit, protože pokud pak jednáme déle, po 21. hodině a dále, ti občané se musí dostat také nějakým způsobem domů. Oni mají také rodiny, oni mají i své povinnosti a je to pro ně velmi složité. Pojďme si vážit i té práce, i té spolupráce s těmi lidmi, bez kterých my bychom tady nemohli zasedat a tak dlouho si tady povídat. Já už jsem v minulém týdnu říkal, že mezi pracovníky Poslanecké sněmovny nejsou jenom kmenoví zaměstnanci, ale pojďme docílit i toho, že ti lidé, kteří tady dbají o naši bezpečnost, a teď myslím Policii České republiky a kolegové, kteří jsou v předsálí a po celé budově, jsou to jednotky kusů, nebudu říkat přesný počet, protože nevím, jestli bych něco nevyzradil v rámci nějaké jejich informace, ale všech dohromady jsou tady plus minus řekněme dvě desítky, proč neumožníme, aby se i oni mohli testovat antigenními testy, protože i my s nimi přicházíme do styku a oni s námi.

Pojďme hledat cestu, jak se z toho dostat ven. A proto navrhuji Informaci vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti. A vzhledem k tomu, aby měl pan ministr - předpokládám, že to bude dělat pan ministr zdravotnictví - prostor se na to připravit, tak zítra jako první bod po polední pauze. A já věřím tomu, že vy, kolegové, kteří jste vybaveni přednostním právem, jste schopni se také domluvit, aby za klub vystupoval vždy pouze jeden poslanec s přednostním právem nebo jeden poslanec se stanoviskem klubu, a klidně můžeme omezit i tu naši rozpravu na pět minut. Mně jde potom především o to, abychom my získali informace a nemuseli tady pak ztrácet čas tím, že se tady ptáme na věci, které bychom potřebovali vědět pro výkon svého mandátu.

Děkuji za podporu tohoto návrhu a přeji hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Profant a poté pan poslanec Výborný, v tuto chvíli poslední přihlášený k pořadu schůze.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo, krásné odpoledne.

Můj první návrh je zařazení bodu 327, sněmovní tisk 756, DEPO, na pevný čas na středu 3. 3. od 11.30. Bod byl dnes již projednán gesčním výborem. Já se totiž obávám, že jinak se to tady zasekne a na tento důležitý bod nedojde. Tento bod je důležitý, protože přináší nová pravidla pro poskytování cloudových služeb ve veřejné správě, a současná neúplná legislativní úprava je nebezpečná, jak opakovaně upozorňuje NÚKIB či naše rozvědky. Proto vás, vážení kolegové, prosím, abychom to předřadili, projednali, za necelou hodinku to máme hotové. Dneska jsme to dělali na výboru, na plénu to bude ještě o něco kratší, takže já si myslím, že to opravdu není žádný velký problém.

Můj druhý návrh směřuje ke zde přítomnému panu ministrovi vnitra. Ten se týká vymáhání nařízení vlády k pohybu osob mezi okresy. Policie České republiky vyžaduje listinné potvrzení, avšak v nařízení vlády je jasně uvedeno, že je potřeba písemné potvrzení, což samozřejmě znamená i elektronické, zatímco listinné je čistě papírové. Policie tímto prokazuje neznalost zákona, konkrétně evropského nařízení 910/2014 eIDAS. Přitom právě Ministerstvo vnitra má v gesci jak policii, tak oblast digitalizace. Proto bych očekával, že to bude naopak, že preferovaná cesta bude ta elektronická, kde si nikdo nemusí předávat ušmudlaný papír a podobně. Dokonce bych očekával, že v 21. století vláda připraví úpravu aplikace eRouška, aby tuto funkcionalitu nabízela, jak je ve spoustě jiných států. Proto navrhuji zařadit nový bod Vysvětlení ministra vnitra ke kontrolní praxi při překračování hranic okresů a zařadit tento bod jako první bod dnes, pokud nás tedy ministr vnitra neujistí o nápravě hned tady. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP