(15.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom, pane kolego, ještě vás zastavím. Byl jsem upozorněn, ne že bych to věděl z hlavy, ale jak to projednával ten výbor, tak pak je 14 dní lhůta, a ta končí až v pátek 5. 3. To znamená, my nemůžeme zařadit DEPO na 3. 3. (Poslanec Profant mimo mikrofon: V pátek můžeme?) Takže v pátek? 5. 3. v pátek by to šlo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já si dovolím upravit svůj návrh na pátek 5. 3.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. Pan předseda Stanjura stáhl svoje přednostní právo, takže pan ministr s přednostním právem.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedy, ono většinou to nejjednodušší vysvětlení je pravdivé a nemá cenu za tím hledat nějaké spekulace či komploty nebo neznalost zákona. Ten problém je prostě v tom, že policie musí vyřešit dvě věci. Musí vyřešit to, jak zjistit, že ten člověk se prokazuje v souladu s vládním nařízením, a současně musí zajistit bezpečnost toho policisty. To znamená, pokud hygienici doporučují bez ochranného oděvu nebo nějakých vysoce specializovaných pomůcek ideální vzdálenost na komunikaci 1,5 metru, tak na těch 1,5 metru to papírové potvrzení se dá přečíst. Pokud někdo loví z mobilu něco v PDF, tak to už možné není, a tady je potřeba ten mobil vzít do ruky a ten kontakt je tam prostě těsnější. To znamená, to je důvod reakce policie. My to řešíme, pan policejní prezident má za úkol to vyřešit. Ale pokud chcete poctivou odpověď, proč tomu tak je, tak je to obava o zdraví policistů, kteří zasahují, a denně těch kontaktů jsou desítky, stovky, takže policie chtěla být opatrnější a v souladu i s doporučením hygieny požadovala papírové potvrzení, které je, a to asi se shodneme, čitelnější na A4 než displej mobilního telefonu.

Rozumím tomu, rozumím tomu rozhořčení na Twitteru, omlouvám se za to, ale opravdu to není neznalost zákona, byla to snaha rychle to vyřešit a ochránit ty policisty. Ale samozřejmě, musíme dodržovat dikci zákona, takže policie bude muset najít řešení, které umožní aplikaci elektronické formy a současně zajistí bezpečnost policistů na místě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Výborný k pořadu schůze, v tuto chvíli poslední přihlášený.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vládo, kolegyně, kolegové, já budu stručný. Mám tři krátké návrhy na pevné zařazení tří bodů. Paradoxně jsou to všechno vládní body, které dva v zásadě nesnesou odkladu, respektive hrozí tam nebezpečí z prodlení, a jeden, který souvisí s tou covidovou situací. Všechny tři mají kladné stanovisko vlády, čili myslím, že by to mohlo být zcela bezproblémové.

První bod se týká sněmovního tisku 837, je to bod 238 současného pořadu schůze. Jedná se o návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka a dalších na novelu takzvaného autoškolského zákona - abych to zkrátil, je to sněmovní tisk 837. Předloha vznikla v rámci pracovní skupiny autoškolství na Ministerstvu dopravy. Řeší technicky některé nejpalčivější problémy provozování autoškoly a současně - a to si myslím, že je důležité - některá ustanovení té novely, například redukce počtu opravných zkoušek nebo prodloužení lhůty na opravné zkoušky, můžou zásadním způsobem ovlivnit jak přípravu žadatelů, tak aktuální problémy s nedodržováním lhůt právě v souvislosti s problémy, které způsobuje COVID-19. Čili i toto by mohlo míti praktické dopady. Jak říkám, jednoduchá technická novela, navržená v projednání podle režimu § 90 jednacího řádu. Dovoluji si navrhnout zařazení na středu 10. března. V programu jsou první čtení, čili 10. března odpoledne jako první bod odpoledního jednání.

A dále dva body, které spolu souvisí a týkají se Úřadu průmyslového vlastnictví. Jsme v situaci, kdy hrozí skutečně prodlení a bylo by dobré také rychle, bez nějaké dlouhé diskuze, přijmou tyto dvě drobné úpravy. Jedná se o sněmovní tisk číslo 989, je to bod 52 - novela zákona o ochraně označení země původu a tak dále. Ještě jednou říkám, sněmovní tisk 989. A na to navazující sněmovní tisk 973, bod číslo 319, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR vyslovení souhlasu návrhu na přístup ČR k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označení, tisk 973. Je to z dílny Úřadu průmyslového vlastnictví a cílem obou návrhů je umožnit ČR zajistit pokračování mezinárodní ochrany označení původu zeměpisných označení pro tradiční české výrobky, jako je Budějovické pivo, Pardubický perník, Žatecký chmel, Třeboňský kapr, Karlovarské oplatky apod.

Jedná se o to, že v případě, že toto neschválíme, zanikne mezinárodní ochrana těch českých označení, které se podařilo dosáhnout, a to ve všech členských zemích Lisabonské dohody. Když to velmi zkrátím, abych to neprodlužoval, čili jedná se pouze o jednak technické připojení k mezinárodní dohodě a jednak o novelu souvisejícího zákona. Prosím také o zařazení.

A teď to důležité. Bod 52, sněmovní tisk 989, na středu 10. března 2021 odpoledne jako druhý bod odpoledního jednání v rámci prvních čtení. Je to opět navrženo vládou podle § 90 jednacího řádu. A tu dohodu nebo přistoupení k Lisabonské dohodě a Ženevskému aktu prosím zařadit na čtvrtek 11. března po bloku písemných interpelací jako první bod. Ve čtvrtek je standardní projednávat mezinárodní smlouvy a dohody, proto si dovoluji zařadit nebo navrhnout zařazení na čtvrtek 11. března po bloku písemných interpelací jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A protože už není nikdo přihlášen k pořadu schůze, zavolal jsem kolegy z předsálí a musíme se vypořádat s jednotlivými návrhy tak, jak zazněly. Nebylo jich málo, tak doufám, že to zvládneme bez nějakých větších nejasností.

Jako úplně první vystoupil s přednostním právem... Napřed budeme tedy samozřejmě řešit gremiální návrh. Poprosím o klid v sále a budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl z politického grémia, jedním hlasováním. Ne, ne, ne. (Ozývají se hlasy z pléna.) Takže je tady návrh, abychom gremiální návrh hlasovali postupně.

 

Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom hlasovali jednotlivě. Nejprve zařadit nový bod, který byl předložen v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze, to je ten tisk 1171 - krizový zákon, ten nový.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Nejasnosti z pléna.) Je to pouze zařazení bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je 105, pro 59, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Další: zařazení do bloku Zprávy, návrhy.

 

Za prvé, odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jedná se o odvolání pana poslance Lubomíra Volného.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení na pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 104 poslanců, pro 101, proti nikdo. Návrh přijat.

 

Dále je to návrh na zařazení nového bodu Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zařazení zaměstnanců Poslanecké sněmovny do kritické infrastruktury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 102, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP