(15.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále je zde návrh na pevné zařazení bodu, bod 375, sněmovní dokument 1782, Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, a bod 468, sněmovní dokument 7528, Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni, zařadit tyto dva body za sebou ve středu 3. března ve 14.30 jako první dva body. Je požadavek na dvě hlasování.

 

Nejprve Pravidla hospodaření politických klubů, bod 375, jako první bod ve středu 3. března odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 104 poslanců, pro 100, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Teď zařazení bodu 468, dokument 7528, je to Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, aby to byl druhý bod ve středu 3. 3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 102 poslanců, pro 86, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dále je to z grémia - zařadit bod 2, sněmovní tisk 1111/2, což je krizový zákon zamítnutý Senátem, je to vráceno Senátem, na úterý - pardon? Na úterý 9. března jako první bod. A pan Stanjura s přednostním právem. Omlouvám se, vypnul jsem to.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem dobře pochopil, tak pan předseda Faltýnek navrhuje, abychom příští úterý hlasovali v úplném počtu? Já říkám, že jsme proti, to je jedno, který zákon je navržený. Je to zamítnutý zákon, takže se hlasuje 101. Jenom abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, jestli tady budeme v úterý všichni v plném počtu, nebo ne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Všichni víme, o čem hlasujeme. Je to zákon vrácený Senátem na úterý 9. března jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 104, pro 53, proti 38, návrh byl přijat.

 

Další návrh grémia, změny pořadí bodů v bloku prvních čtení. Nejprve bod 83, což je tisk 1044, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, zařadit za bod 41, což je vládní návrh zákona o občanských průkazech, tisk 1043.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu 83 za bod 41? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 103, pro 66, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dále je to návrh, abychom bod 107, tisk 1163, zákon o elektronizaci zdravotnictví, a bod 108, sněmovní tisk 1164, vládní návrh, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví, zařadili jako třetí a čtvrtý bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 104, pro 90, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy z grémia. Dále jsem konstatoval, že Pardubický kraj vzal zpět svůj návrh, o tom není nutné hlasovat.

 

A teď pan místopředseda Okamura navrhuje v režimu § 109m zařazení nového bodu Návrh na okamžité zrušení nouzového stavu, nejprve tedy jeho zařazení do schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 104, pro 15, proti 35, návrh přijat nebyl.

 

Návrh je totožný s návrhem pana poslance Lubomír Volného, už o něm bylo hlasováno.

 

Pan předseda Jurečka navrhuje, abychom bod 467, sněmovní dokument 7332, týká se to vyšetřovací komise Bečva - můžu to říct takto zjednodušeně? Abychom zařadili tento bod napřed alternativně zítra ve středu v 17.00 je první návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 104, pro 51, proti 1, návrh přijat nebyl.

 

Alternativní návrh byl v pátek 5. 3. jako první bod programu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno je 104, pro 50, proti 1, ani tento návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Feri navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády k novým opatřením. Nejprve tedy zařazení nového bodu do programu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení bodu Informace vlády k novým opatřením vlády? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 104, pro 52, návrh nebyl přijat. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení.

 

Pan předseda Chvojka navrhl, abychom tisk 1152 týkající se krizového řízení zařadili dnes jako první bod. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno je 103, pro 71, proti 14, návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Chvojka navrhl, abychom tisk 1171 zařadili dnes pevně na 17.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Takzvaná izolačka. Ne? Pardon, nemocenské, omlouvám se. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 103, pro 83, proti 14, návrh byl přijat.

 

Dále navrhuje pan předseda Chvojka, abychom za bod 7, tisk 904, zařadili tisk 1091 a za tento bod tisk 961 týkající se jeslí, jestli to tak můžu říct. Teď máme bod 7, tisk 904, a za tento bod ať je v rámci bloku zařazen tisk 1091 a poté tisk 961. Ano, změna v pořadí, nikoli pevné zařazení, ale změna v pořadí. Za bod 7 přijde tisk 1091. Prosím vás, jaké je to číslo bodu? Bod 27.

 

Za bod 7 přijde bod 27 a následně za ten bod 27, který se stane osmým bodem, bude zařazen bod 18.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno je 103, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP