(16.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pan předseda Rakušan navrhl, abychom bod 283, tisk 1006, týkající se samoživitelek a samoživitelů, zařadili dnes pevně na 18. hodinu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 103, pro 50, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

 

Alternativně pan předseda Rakušan navrhl zařazení zítra v 18.00 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 103, pro 52, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh pana předsedy Bartoška, abychom bod 326, což je tisk 966, Podporované zdroje energie, takzvané Dukovany, zařadili na konec bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přihlášeno je 104, pro 36, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Munzar navrhl, abychom novelu zákona o realitním zprostředkování, bod 303, tisk 1126, zařadili ve středu odpoledne po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno je 104, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pak je zde návrh pana poslance Volného, abychom zařadili dnes nový bod Zpráva vlády o legalizaci Ivermektinu a jeho distribuci. Takže nejprve zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno je 104, pro 19, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Pak zde byl návrh na okamžité ukončení nouzového stavu, o kterém jsme teď hlasovali. Pak zde byl návrh na zřízení vyšetřovací komise k úmrtí pacientů léčených Ivermektinem. Tady upozorňuji na to, že k takovému návrhu je zapotřebí jedné pětiny poslanců, to znamená, že ten návrh je nehlasovatelný.

 

Poslední návrh byl zařazení nového bodu s názvem Omluva Sněmovny poslancům Mgr. Lubomíru Volnému a Marianu Bojkovi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno je 104, pro 2, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Langšádlová navrhuje zařazení bodu Informace vlády k projektu Dukovany, nový bod do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 104, pro 37, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně navrhuje dále vyřadit bod 326, to znamená ten tisk ve třetím čtení, který se nazývá někdy lex Dukovany.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto tisku? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno je 104, pro 34, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Aulická Jírovcová navrhuje bod 332, tisk 317, novela zákoníku práce, zařadit zítra jako druhý bod v rámci třetích čtení. (O slovo se hlásí poslankyně Jarošová.) K hlasování? Tak prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Já bych chtěla nahlásit do zápisu, že jsem v hlasování číslo 23 hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pouze pro stenozáznam.

 

Já to tedy zopakuji. Bod 332, tisk 317, novela zákoníku práce, zítra jako druhý bod v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 104, pro 16, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Valachová navrhuje, abychom tisk 984 týkající se zákazu dětských dluhů zařadili v rámci bloku třetích čtení jako první. Pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu věřit, že jste se jenom přeťukli v hlasování, ale já jsem navrhoval bod, který zněl Informace vlády k novým opatřením. Ten bod nezněl: Vláda je chaotická, vláda si počíná špatně. To byla informace vlády. I poslanci - například poslankyně Taťána Malá, prostřednictvím pana předsedajícího, řešila otázku toho, že ta opatření byla nelogická, a vyřešila je úspěšně. Ty případy jsou další u ní v Brně. Ty případy jsou další.

My jsme chtěli jenom, aby tady pan ministr vnitra vystoupil a řekl: Ano, můžete to ukázat na mobilu, nemůžete to ukázat na mobilu. Ano, když máte auto v servisu, můžete, nemůžete. A tak dále a tak dále a tak dále. Pan ministr vnitra sám říkal, že tady zítra v 9 ráno bude přítomen, a poslanci strany ČSSD se zdrželi při tom hlasování. Tak já nevím. Vy si opravdu myslíte, že lidé to podporují? (Poslanci ČSSD oponují, že byli pro.) Byli pro? Tak to si tedy nechám tu sjetinu vyjet. Ale v tom případě se omlouvám, jestli jsem vás - já jsem viděl pana předsedu, jak ukazuje takto. (Naznačuje gestem.)

Ale poslanci hnutí ANO, opravdu se domníváte, že všichni vědí, jaká jsou ta opatření, že tam prostě nejsou žádné otázky? To byla informace vlády. (Poslanec Feranec oponuje.) Vědí, vědí, pane kolego Feranče, prostřednictvím pane předsedajícího. Tak já vám pošlu ty maily, já vám to pošlu. Zodpovězte to opravdu. Informace vlády. To vám to ani nestojí za to, abyste to vysvětlili těm lidem? Děláte z nich blbce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji za to, abychom na sebe nepokřikovali. Teď se nacházíme v okamžiku, kdy hlasujeme pořad schůze.

 

Návrh paní poslankyně Valachové, zákaz dětských dluhů. První bod v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno je 104 poslanců, pro 37, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP