(21.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Všem je jasné, o čem budeme hlasovat. (Zaznívá gong.) Ještě pro jistotu přivolám poslankyně a poslance a myslím, že jsme všichni zde připraveni na hlasování.

Tedy zahajuji hlasování - vrácení do druhého čtení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, přihlášen 101 poslanec, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat a vrátili jsme se do druhého čtení.

 

Vrátili jsme se do druhého čtení, to znamená, že musíme znovu hlasovat o tom, jestli povedeme obecnou rozpravu. Já jsem tedy zahájil druhé čtení a hlasováním nyní rozhodneme, zda ve druhém čtení povedeme obecnou rozpravu. (Hluk v jednacím sále.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášen 101 poslanec, pro 68, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se hlásí paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak nakonec se hodí, že v systému stále je nahrán pozměňovací návrh, který je pod číslem 7655, a já se k němu tímto hlásím. A už se nehlásím k pozměňovacímu návrhu s 90 % a důvěřuji tomu, že deklarovaná dohoda o tom, že projde tady ten návrh, bude platit. Takže děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může následovat bezprostředně třetí čtení. Zahajuji třetí čtení a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Tak prosím zpravodajku paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně a kolegové, všichni jsme si mysleli, že to bude složité, nakonec to bude velice jednoduché. Máme zde jeden pozměňovací návrh podaný paní poslankyní Pekarovou Adamovou, takže hlasovací procedura by byla následující. Za prvé návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Nebyly. A za druhé pozměňovací návrh paní poslankyně Pekarové Adamové pod číslem 7655, který víte, že to je 370 korun na 14 dní, původní vlastně návrh, který jsme hlasovali jako vládní, vrácený senátní, na 14 dní vrátil Senát. (Nesouhlasné reakce.) Ano, je tam úprava bez cestovatelské karantény, ano. Tak a pak hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Procedura je sice jednoduchá, přesto máme zvyk o ní hlasovat.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, přihlášeno 102 poslanců, pro 102, proti nikdo, návrh procedury jsme přijali.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní bychom, protože nebyly načteny legislativně technické úpravy, hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně. (Ministryně: Souhlasné. Smích v jednacím sále. Neklid a hluk přetrvává.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 44, přihlášeno 101 poslanec, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: A protože jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy, měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvýšení náhrady příjmů při nařízené karanténě, podle sněmovního tisku 1171, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, přihlášen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce. Paní ministryně s přednostním právem si přeje vystoupit.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za přijetí tohoto kompromisního návrhu a poprosím, abychom korektně říkali, že se jedná o původní vládní návrh bez... (Výbuch smíchu a hluk v jednacím sále.) Ne, nezlobte se, ne, opravdu, bez nároku cestovatelských karantén na izolačku. Bez nároku cestovatelských karantén na izolačku. To je potřeba si říci. Děkuji. (Hluk přetrvává.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní ministryně Maláčová si fakt nedá pokoj. Není to izolačka, není to izolačka! Nechte toho! Přesně se potvrdila má slova, když jsem vystupoval. Nebýt vaší politické arogance, už jsme to schválili v pátek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vzhledem k mnoha okolnostem navrhuji, abychom dnes přerušili už jednání Poslanecké sněmovny a pokračovali zítra v 9.00 hodin. (Hlas z pléna: Výborně.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já bych si osvojil tento návrh a ptám se, zda někdo z některých poslaneckých klubů namítá něco proti tomuto postupu? Nenamítá. Děkuji. Přerušuji a končím dnešní jednání a budeme zítra pokračovat v 9 hodin. Pěkný večer.

 

(Jednání skončilo ve 21.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP