(13.00 hodin)
(pokračuje Žáček)

Na tomto místě je (třeba) i odcitovat pasáž, která se týká čínských služeb, i když zdánlivě čínský problém je vyřešen, ale věřit tomu asi budeme moci, až to všechno dopadne. Cituji: "Čínské zpravodajské služby - na území České republiky byli v roce 2019 aktivní zejména příslušníci civilní rozvědky Ministerstva státní bezpečnosti a vojenské rozvědky. Stranická organizace Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny v českém prostředí na jedné straně navazovala oficiální styky, na straně druhé k plnění svých cílů využívala metod zpravodajské práce. Čínské zpravodajské služby při své činnosti využívaly tradiční krytí - diplomaté, novináři, akademici i moderní metody zpravodajské práce, například přes sociální sítě, zajímaly se o rozličné obory a využívaly otevřenosti českého prostředí k nabídce čínských investic. Jejich zájem cílil na široké spektrum oborů, ať už se týkalo: technologická témata, vojenství, bezpečnost, infrastrukturní projekty, zdravotnictví, ekonomika, životní prostředí, nebo témata mezinárodní i domácí politiky. Čínští aktéři, zpravodajství, diplomaté, členové stranických organizací a další hledali v České republice způsoby, jak ovlivňovat veřejné mínění, šířit čínskou propagandu, budovat pozitivní obraz Čínské lidové republiky prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu. Šíření podivných článků o Čínské lidové republice mělo za cíl nejen budovat čínským aktivitám nakloněné prostředí a otevírat dveře pro čínskou expanzi, současně ale mělo působit i na čínské čtenáře, jelikož texty bývaly otiskovány v čínských periodikách, prezentovány jako názor českých zavedených médií potažmo jako stanovisko celé České republiky."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane poslanče. Na tomto místě vás musím přerušit. Je 13 hodin a máme čas na polední přestávku, takže přerušuji vaše vystoupení. Budete v něm potom pokračovat, až bude tento bod opět na pořadu.

Přerušuji projednávání tohoto bodu. Aby zde nevznikaly nejasnosti, protože se přece jenom střídají předsedající a máme zde omezenou řečnickou dobu, domluvili jsme se s některými předsedy poslaneckých klubů, že požádáme poslance, který vystupuje s přednostním právem za poslanecký klub, který vystupuje se stanoviskem poslaneckého klubu, aby to vždycky na začátku svého vystoupení uvedl, aby to bylo všem jasné. Děkuji vám.

A jenom připomínám, že jednání organizačního výboru bude zahájeno ve 13.05 hodin. Zde se sejdeme opět ve 14.30 a budeme pokračovat napevno zařazeným bodem 375.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP