(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahájím odpolední program schůze Poslanecké sněmovny a s přednostním právem se hlásí předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, dobré odpoledne. Já se moc omlouvám, ale přiznám se, když vidím pohled do vládních lavic, ministerských lavic, je tady jenom paní ministryně Dostálová, a musím říct, že když vidím ten vývoj dneska během jednacího dne, tak bych byl velmi rád, aby v průběhu odpoledne dorazil někdo z kompetentních ministrů, buď premiér, nebo ministr zdravotnictví, nebo ministr vnitra, a mezi body nám dal informaci k tomu, jakým způsobem vláda přistupuje k nákupu vakcín. Protože jak my máme vysvětlovat lidem, že se děje maximum pro to, aby se situace zvládla, když se tady dneska odmítne zařadit bod, který navrhoval kolega Válek, informace o tom, jakým způsobem probíhá a bude probíhat celá otázka vakcinace v České republice, když se teď z veřejných prostředků v médiích dočteme 20 minut starou informaci, že vláda měla možnost nakoupit velký objem vakcín, byla tady nabídka vakcín od AstryZenecy od Spojených arabských emirátů, a my se dozvídáme, že Česká republika, česká vláda tu nabídku nevyužila, že prostě nám tady poměrně velké množství těch vakcín, zhruba dva miliony, vláda nevyužila v příštích dvou měsících. Tak mě by zajímalo, ať to přijde někdo z vlády vysvětlit, přijde říct lidem, občanům této země v situaci, kdy tady jsou připravená krajská očkovací centra, čeká se na očkování, rostou nám tady přetížené kapacity jipek, roste nám tady úmrtnost lidí, a my tady kolem sebe slyšíme - pomoc z Bavorska, ze Saska, od Spojených arabských emirátů, které nám nabízejí konkrétní pomoc, lůžka, vakcíny, a ono to zůstává bez odpovědi. Premiér jezdí do Srbska, do Maďarska, teď chystá údajně zase nějakou další cestu, místo aby se věnoval konkrétním nabídkám, které leží na stole.

Tak já bych byl rád, aby dneska odpoledne premiér nebo ministr Blatný nebo ministr vnitra Hamáček přišli a řekli, jakým způsobem se k těm nabídkám vláda stavěla, proč je nevyužila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní přečtu omluvy: paní ministryně Jana Maláčová se omlouvá z neúčasti dnes 3. března z pracovních důvodů a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá dnes 3. března do 16 hodin z pracovních důvodů.

 

Takže já otevřu první bod a jedná se o

 

375.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021
/sněmovní dokument 7182/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru, poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Richter: Děkuji za slovo. Přeji pěkné odpoledne, vážená paní ministryně, vážená vládo, poslankyně a poslanci. Dovolte, abych vám předložil zde na plénu rozhodnutí organizačního výboru k Návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021, sněmovní dokument 7182.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zdali máte zájem o závěrečné slovo. Nemáte, takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Tady také nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečné slovo ještě jednou? Nemáte. Takže budeme hlasovat... (Mimo mikrofon se ozývá: Ještě usnesení.) Ano, ano, tak já vás požádám, abyste načetl... Načtěte v podrobné rozpravě usnesení, já jsem se ptal... Tak přistoupíme k rozpravě podrobné, prosím vás, načtěte usnesení. Prosím.

 

Poslanec Jan Richter: Organizační výbor Poslanecké sněmovny usnesením číslo 377 z dnešního dne doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 s výší příspěvků měsíčně, a to pevná částka na kluby 27 000 korun, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 845 korun a variabilní částka na člena klubu nevládní strany 7 599 korun. Je to podle toho koeficientu 1,3.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Končím tedy podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení podle toho, jak nám přednesl pověřený člen organizačního výboru poslanec Jan Richter. Svolám poslance do jednacího sálu. Ťukal někdo? Ano, ťukali jste, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými přihlašovacími kartami. Tak, jsme přihlášeni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 83 poslanců, pro 82, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen a já končím tento bod, děkuji panu poslanci Richterovi.

 

Tak nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se všem moc omlouvám, ale prosím o přestávku pro náš klub v trvání pěti minut. Je to z důvodu, že do pěti minut paní ministryně Schillerová, která má další bod, dorazí. Moc se omlouvám jejím jménem, nezlobte se, a děkuji za pět minut přestávky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže ano, vyhovíme, na návrh poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji pauzu pět minut a sejdeme se ve 14.41 .

 

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP