(15.50 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Na hospodářský výbor bylo podáno několik individuálních pozměňovacích návrhů včetně toho už zmiňovaného komplexního. Takzvané komplexní návrhy byly tři. skupina od pana poslance Kupky, skupina reprezentovaná mnou a pak ještě pana předsedy hospodářského výboru Radima Fialy.

Hospodářský výbor se usnesl - nebo svůj závěr promítl do usnesení, které máte v systému pod číslem 1008/7, zveřejněného dne 12. února. A následně také kolegové z hospodářského výboru připravili a sami si odprezentují oponentní zprávu menšiny poslanců. Tu zveřejnili 15. února a je v systému pod číslem 1008/8. Další výbory byly, jak bylo řečeno, ÚPV a výbor pro veřejnou správu. Oba doporučily v tiscích 1008/4 a 1008/5 jednat o vládní novele, o původním vládním tisku. Z výboru pro veřejnou správu je ještě připravena oponentní zpráva menšiny poslanců.

Pane předsedající, budu navrhovat tři hlasování nebo tři procedurální kroky. Za prvé bych poprosil, pokud k tomu bude souhlas, abychom sloučili rozpravu k tiskům 1008 a 1009 dohromady, protože ony jsou opravdu propojené, a i na hospodářském výboru v tom změnovém 1009 byla předložena a bude ještě, už to v systému je, řada individuálních pozměňovacích návrhů, které stejně mění materii jak stavebního zákona, tak těch souvisejících. O tom prosím, abyste nechal hlasovat teď hned po mém vystoupení - sloučení rozpravy k tiskům 10081009 dohromady.

Potom k tomu, jakým mandátem jsem vybaven z hospodářského výboru. My jsme na hospodářském výboru odhlasovali zmíněné usnesení 1008/7, které v sobě obsahuje nejenom komplexní pozměňovací návrh, ale obsahuje i zmocnění pro mě, pro zpravodaje doporučit, respektive navrhnout Sněmovně další projednání tohoto zákona ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů. Teď cituji z usnesení bod III. Možná pro jistotu pro stenozáznam rychle přečtu ten bod III celý: "Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru, a doporučuje jeho další projednání ve znění výše přijatých pozměňovacích návrhů."

Takže moje další dva procedurální návrhy budou za prvé, aby Sněmovna o tomto materiálu dále jednala ve znění přijatého pozměňovacího návrhu hospodářského výboru. Takže tady, pracovně pro další debatu, v dobrém opravím paní ministryni: už to nebude pozměňovací návrh poslance Kolovratníka, ale pozměňovací návrh hospodářského výboru. Jinak pro vaši informaci i pro stenozáznam: vycházím z již odzkoušené nebo zažité praxe Poslanecké sněmovny, kterou kolegové realizovali - dívám se na Marka Výborného - na podzim loňského roku při jednání o soudním řádu, o exekučním řádu - říkám to správně, pane kolego? Takže bych rád navrhl postup stejným způsobem. To znamená jedno hlasování, můj návrh jako zpravodaje garančního výboru o tom, abychom dále pracovali nad materiálem nebo si vzali za svůj tisk 1008/7, to za prvé. A za druhé, abychom mohli své další pozměňovací návrhy na něj napsat, nastavit, navrhnu přerušení druhého čtení a bude to o naší diskusi, na jak dlouho.

Já jsem to v tuto chvíli napočítal a chci navrhnout přerušení druhého čtení do úterý 23. března. Bylo by to o tři týdny, dnes tedy o 20 dnů, abychom druhé čtení mohli otevřít tady na Sněmovně ve variabilním týdnu na konci března. Myslím si, že tři týdny by mohla být dostatečná doba pro to, abychom ty pozměňovací návrhy přepracovali a dali je na nový tisk.

Pro vás, pane předsedající, ještě prosba, na které jsme se domlouvali i s kolegy z opozice, abychom projednávání nepřerušili až v podrobné rozpravě a byla šance se do té obecné vrátit korektně pro obě strany. Tak prosím, abyste ty dva moje návrhy o přerušení a o jednání nad tiskem hospodářského výboru nechal procedurálně hlasovat až na konci obecné rozpravy - dnes, ale ještě před jejím ukončením, tak, abychom se po přerušení mohli do obecné rozpravy vrátit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Všechno mám poznamenané, jenom přerušení druhého čtení do úterý 20. 3. Jo, je to jasné.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak, ale v tuto chvíli prosím nejdříve o hlasování o sloučení rozpravy k tiskům 10081009. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To ano. A o tom vašem návrhu, abychom jednali na základě té kostry hospodářského výboru, to bychom asi hlasovali, až když se sloučí rozprava, a na konci obecné, to je jasné. Takže teď budeme hlasovat o návrhu na sloučenou rozpravu. Já zagonguji. (Poslanci přibíhají.) Ještě nemusíte tak utíkat, já budu čekat, jo? Já to všechno sleduji, kdo jak utíká, takže dobrý.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Pane předsedající, my bychom ale měli o sloučení rozpravy hlasovat až po všech úvodních slovech, co si pamatuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já myslím, že je to jedno.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já si tím úplně nejsem jistý.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Není to nějaké pravidlo, že to musí být po. Ne, ne, ne, to můžeme kdykoli, můžeme i teď, je to procedurální návrh. Pane poslanče Černohorský, děkuji, že jste aktivní, ale mám to opravdu... (Smích v sále.)

 

Takže budeme hlasovat o návrhu tady zpravodaje hospodářského výboru Martina Kolovratníka, abychom sloučili rozpravu k tisku 10081009.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 69 přihlášeno 95 poslanců, pro 83, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Teď dojedeme v klidu zprávy zpravodajů a potom otevřeme druhý tisk. A přerušíme druhý a pak uděláme tu společnou rozpravu.

Takže nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ivan Bartoš, ale může to být i kdokoliv jiný, protože jsme ve druhém čtení, a informoval nás o projednání ve výboru, odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Hlásí se pan poslanec Ondřej Profant v zastoupení. Tak prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Musím omluvit kolegu Bartoše, který dneska není přítomen. Já vás seznámím s usnesením 1008/5 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. To usnesení zní: "Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 47. schůzi po odůvodnění předlohy paní ministryní Klárou Dostálovou a po zpravodajské zprávě poslance Ivana Bartoše a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 1008 projednat a schválit v předloženém znění, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což teď činím. Za třetí pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny."

A jak už bylo řečeno, kromě toho máme oponentní zprávu menšiny výboru, kterou vám později představí pan poslanec Martin Kupka, kterou najdete pod sněmovním tiskem číslo 1008/6. A to je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, poslanec Dominik Feri, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Je tady někdo za ústavně-právní výbor? Předseda výboru Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, pan poslanec Feri je omluven v tuto chvíli. U nás to bylo poměrně jednoduché. Ústavně-právní výbor na své 79. schůzi 3. února 2021 projednal návrh zákona, doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Nepřijal k němu žádné změny. Pověřil předsedu výboru, aby usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Nebyl u nás předložen žádný pozměňovací návrh, to znamená žádný nebyl ani projednán, ani přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dále prosím, aby se slova ujal pověřený zástupce menšiny poslanců výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslanec Martin Kupka. A připraví se pan poslanec Ondřej Polanský za hospodářský výbor. Tak prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP